Περίοδος Κοινότητας 2014-2019

Ο ιστότοπος doliche.gr αποτέλεσε την επίσημη ιστοσελίδα της Κοινότητας για τη δημοτική περίοδο Σεπ 2014 – Αύγ 2019 (Πρακτ. 1/ Απόφ. 1Η/ 25.9.14)

report-1report-2

Βλ. αναλυτικά από τον εμφανιζόμενο κατάλογο (δεξιά)

Advertisement