Εισαγωγή

Ακολουθεί η διατύπωση των στόχων που τέθηκαν μέσα από τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου, αποτελώντας, παράλληλα, τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της Κοινότητας της Δολίχης σε συνάρτηση με το Δήμο Ελασσόνας το χρονικό διάστημα 9/2014 – 01/2019 (4+ έτη). Οι στόχοι είναι διαρθρωμένοι σε 11 συνολικά ενότητες καταγράφοντας ό,τι έγινε και ό,τι δεν έχει γίνει ακόμη υπέρ της Κοινότητας της Δολίχης και των δημοτών αυτής.

Σκοπός του γράφοντος είναι η οργάνωση των αναγκών ανά κατηγορία και η ιεράρχησή τους, προκειμένου να αναδειχθούν τα προβλήματα και να βρουν σύντομα τη λύση τους.

Στην πρώτη ενότητα αναφέρονται ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Τοπικής Κοινότητας. Ζητήθηκαν αρκετά από το δήμο και ορισμένα υλοποιήθηκαν είτε με την συμβολή του δήμου είτε χωρίς αυτή. Η ανακαίνιση των τουαλετών WC και η εγκατάσταση ενός κλιματιστικού σώματος στο γραφείο του τοπικού καταστήματος αποτελούν αιτήματα για τη λειτουργία της κοινότητας, που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Η επόμενη ενότητα αναφέρεται στη λειτουργία του αγροτικού ιατρείου. Για να λειτουργήσει χρειάστηκαν μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες ήταν εφικτό να υλοποιηθούν. Το ιατρείο λειτουργεί, πλέον, κανονικά.

Για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας κατηγοριοποιήθηκαν τα κοινοτικά και σχολικά κτήματα, τα οποία δημοπρατήθηκαν από το δήμο, το περίπτερο, τα ακίνητα του πρώην αγροτικού συνεταιρισμού και η χρήση της αίθουσας του δημοτικού σχολείου.

Οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν υπέρ των Συλλόγων και Φορέων συνοψίζονται στην παραχώρηση χρήσης του γραφείου του Πολιτιστικού Κέντρου στο Σύλλογο Γυναικών Δολίχης, στην επιχορήγηση του Δήμου στον Πολιτιστικό Σύλλογο για το 9ο Φεστιβάλ Περραιβική Τρίπολις και στην προσφορά μέρους των εδεσμάτων της Καθαράς Δευτέρας. Εκκρεμούν αιτήματα του Αθλητικού Ομίλου για εργασίες στο γήπεδο ποδοσφαίρου.

Για την προστασία των αρχαιολογικών πραγμάτων της περιοχής δεν έγινε καμιά ουσιαστική παρέμβαση από κανέναν Φορέα σε ό,τι έχει ζητηθεί έως τώρα. Τον Μάρτιο 2015 οι καταστροφές, που σημειώθηκαν και καταγγέλθηκαν δημοσίως, στον αρχαιολογικό χώρο του Καστριού της Δολίχης και η παράνομη υλοτόμηση δεν στάθηκαν ικανές να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του Δήμου παρά την υπόσχεση του Δημάρχου για την ενίσχυση της ασφάλειας του χώρου.

Θετικές παρεμβάσεις, οι οποίες αφορούσαν γενικότερα το σύνολο πραγματοποιήθηκαν από το Δήμο έπειτα από γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου. Χορηγήθηκε η δυνατότητα στους κατοίκους να προμηθευτούν ξύλα (πουρνάρι) από περιοχή της Δολίχης με τις ρυθμιστικές διατάξεις καυσοξύλευσης του Δασαρχείου Ελασσόνας για τα έτη 2015-2016, 2017-2018. Τοποθετήθηκαν έξι (6) παγκάκια στην κεντρική πλατεία και τρία (3) διπλά καλάθια απορριμμάτων. Ηλεκτροδοτήθηκε ο βυζαντινός ναός και ο προαύλιος χώρος του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου. Μοιράστηκαν πέντε φορές πορτοκάλια, ρύζι, ακτινίδια και μήλα σε όλους τους κατοίκους της Δολίχης και λήφθηκε μέριμνα σε συνανθρώπους μας που είχαν ανάγκη. Ορισμένα αιτήματα, ωστόσο, τα οποία εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Οι βιβλικές πλημμύρες, 15-6-2014, 7-5-2016 και 5-6-2016, προκάλεσαν καταστροφές σε ιδιωτικές περιουσίες και σε υποδομές της Κοινότητας. Εκπονήθηκε μελέτη, κόστους  12.115,50 €,  για τη δημιουργία ενός νέου αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων βορειότερα του κεντρικού αγωγού. Ως αντιπλημμυρικό έργο κατασκευάστηκε πεζοδρόμιο, νότια του δημοτικού σχολείου με απευθείας ανάθεση σε εργολάβο, χωρίς σχετική γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου, όπως επίσης και η τοποθέτηση κρασπεδορείθρων δυτικά του γηπέδου, τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν καθώς πρόκειται για κακοτεχνία.

Για την εσωτερική οδοποιία, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του τοπικού συμβουλίου προς το Δήμο δεν έγινε καμιά ουσιαστική παρέμβαση, παρά μόνο η επικάλυψη με πίσσα στις λακκούβες στις 4/8/2015 και στις 28/12/2018 σε ορισμένα σημεία. Λόγω των καταστροφικών πλημμυρών, ήδη, από 15-6-2014, 7-5-2016 και 5-6-2016, η εσωτερική οδοποιία παρουσίασε σοβαρές βλάβες, για τις οποίες δεν λήφθηκε μέριμνα ουσιαστικής αποκατάστασης. Σήμερα, οι βλάβες έχουν επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα οι δρόμοι να καθίστανται επικίνδυνοι τόσο για τους πεζούς όσο και για τους οδηγούς αυτοκινήτων.

Η αγροτική οδοποιία, στο πλαίσιο της συντήρησής της, βελτιώθηκε ελάχιστες φορές συνολικά, τόσο από ιδιώτη που του ανατέθηκε όσο και από μηχανήματα και προσωπικό του Δήμου. Είναι γεγονός ότι δεν είναι εφικτό η αγροτική οδοποιία να λάβει τη μορφή που είχε όταν δημιουργήθηκε με μια απλή συντήρηση. Όπως είναι γεγονός ότι, εκτός από τις έντονες βροχοπτώσεις, οι ίδιοι οι γεωργοί, σε πολλές των περιπτώσεων, έχουν την ευθύνη για την καταστροφή της, όταν με τα ποτιστικά τους μέσα πλημμυρίζουν και καταστρέφουν τους αγροτικούς δρόμους.

Σχετικά με την ύδρευση και την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού, αρχικά επισημαίνεται για τη ΔΕΥΑΕΛ ότι ανταποκρίνεται άμεσα στα διαχειριστικά προβλήματα και αποκαθιστά τις βλάβες που την αφορούν. Για την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού της Δολίχης, όμως, δεν είχαν γίνει ουσιαστικές ενέργειες παρά μόνο η τοποθέτηση του υποβρυχίου στην υδρευτική γεώτρηση στη θέση Καλόγηρος (μετά από έγγραφες και προφορικές οχλήσεις), η οποία συνλειτουργεί με την προβληματική γεώτρηση στη θέση Ξηρολάκκι, με σκοπό τη μείωση των νιτρικών, αλλά η μείωση αυτή δεν επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. Καθώς το θέμα έλαβε έκταση δημοσιότητας, έγινε ερώτηση βουλευτή στον υπουργό (5-9-2017) και επενέβη ο εισαγγελέας (11/2017), γίνονται, πλέον, ενέργειες από τη ΔΕΥΑΕΛ (μελέτη ανόρυξης και αξιοποίησης νέας γεώτρησης) για να επιλυθεί οριστικά το θέμα. Μέχρι σήμερα οι κάτοικοι εξακολουθούν να καταναλώνουν ακατάλληλο για πόση νερό.

Επιπλέον, χωρίς αποτέλεσμα ζητήθηκε η αποκατάσταση της αδικίας για τις άνισες χρεώσεις των δημοτών της Δολίχης από την κτηνοτροφική γεώτρηση Δολίχης (θέση Ημερόγια) από την οποία υδρεύονται ποιμνιοστάσια της Δολίχης και του Λιβαδίου με διαφορετικές χρεώσεις των δημοτών Λιβαδίου (0,22 €/ κυβ) από αυτές των δημοτών της Δολίχης (0,45 € και πλέον/ κυβ). Τέλος, χωρίς αποτέλεσμα ζητήθηκε η επισκευή όλων των κτηνοτροφικών ποτίστρων για να σταματήσει η σπατάλη του νερού με ό,τι αυτή συνεπάγεται στην κατανάλωση του ίδιου του αγαθού, στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και στη φθορά των υποβρυχίων (αντικαταστάθηκαν 5 υποβρύχια συνολικά).

Η άρδευση στη Δολίχη λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο τα τελευταία χρόνια με επιτυχία. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει επέμβει άμεσα για την αποκατάσταση των βλαβών όποτε της ζητήθηκε, ενώ τοποθέτησε πόρτες και παράθυρα σε γεωτρήσεις που ήταν απαραίτητο. Το έτος 2015 προσλήφθηκε υδρονομέας μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες της άρδευσης. Το 2016 προσλήφθηκε με πλήρη απασχόληση για πέντε (5) μήνες και το έτος 2017, καθώς και το 2018 επαναπροσλήφθηκε ο ίδιος υδρονομέας με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Η επέκταση του αγωγού άρδευσης της γεώτρησης «Δραγασιάς» από το τερματικό του στην περιοχή του «Κάμπου» μέχρι το ύψος του αγωγού της γεώτρησης «Φουσκίνα» 600 περίπου μέτρα βορειότερα από το τερματικό της γεώτρησης της πρώτης (αίτηση 20 δημοτών) και η επέκταση του αγωγού της γεώτρησης «Φωτίου» από ποιμν. Νικ. Τζίκα μέχρι τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Παν. Μαντζάρα (αίτηση 13 δημοτών), αποτελούν χρόνια αιτήματα δημοτών. Για την επέκταση της γεώτρησης «Φωτίου» από το ποιμν. Νικ. Τζίκα μέχρι τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Παν. Μαντζάρα αποκαταστάθηκε η βλάβη που διέκοπτε τον αγωγό και είναι υπό αμφισβήτηση, πλέον, εάν ο υφιστάμενος αγωγός είναι λειτουργικός, λόγω της παλαιότητας και της ενδεχόμενης κακής ποιότητάς του. Η επέκταση του αγωγού άρδευσης στη θέση «Κάμπος», παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις και επισημάνσεις δεν πραγματοποιήθηκε.

Για τον τομέα της καθαριότητας, περιποίησης του πρασίνου και φωτισμού, το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, για την καθαριότητα και την περιποίηση του πρασίνου, καθώς η αρμόδια υπηρεσία ανταποκρίνεται άμεσα στα ζητούμενα θέματα. Μόνο για το έτος 2016 δόθηκε, επιπλέον, η δυνατότητα στον Πρόεδρο της Κοινότητας αξιοποίησης ενός ορισμένου χρηματικού ποσού (1000 €) για την κάλυψη άμεσων και επειγουσών αναγκών της Κοινότητας. Για το δε φωτισμό ζητήθηκε η φωταγώγηση αρκετών σημείων στη Δολίχη χωρίς αποτέλεσμα.

Advertisement