Άρδευση

Ι. Άρδευση

Στοιχείο Απολογισμού 9/2014-2/2017

Ζητήθηκαν από το Δήμο:

 • Αποκατάσταση της βλάβης του αγωγού της γεώτρησης “Φωτίου” στο ύψος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Νικ. Τζίκα (με δημιουργία παράκαμψης) ώστε να λειτουργήσει το υπόλοιπο δίκτυο μέχρι τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Παν. Μαντζάρα. Πρακτ. 1/ Απόφ. 7Γ/ 25.9.14, το υπ’ αριθμ. 14766/17-6-2015 έγγραφο προς την αρμόδια αντιδήμαρχο και η σχετική αίτηση 13 δημοτών. Στη συνεδρίαση Τ.Σ., έπειτα από το υπ’ αριθμ. 4030/26-2-2015 έγγραφο του Αντιδημάρχου Άρδευης, συζητήθηκε εκ νέου το θέμα, του εν λόγω αγωγού και αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία η επέκτασή του. Πρακτικό 2/αποφ. 2/12-3-2015 Πρακτικό 2/25.11.2016
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικής -ψηφιακής κάρτας για τη χρήση των δημοτικών γεωτρήσεων, αφενός διευκολύνοντας τη γραφειοκρατία -δεδομένου ότι προς το παρόν χρησιμοποιούνται τετράδια και οι ώρες αποτυπώνονται χειρόγραφα και ύστερα στον Η/Υ- και αφετέρου συμβάλλοντας στην ασφαλή χρήση και την ακριβή καταγραφή των ωρών ποτίσματος. Πρακτ. 1/ Απόφ. 7Δ/ 25.9.14
 • Επέκταση του αγωγού άρδευσης της γεώτρησης «Δραγασιάς» από το τερματικό του στην περιοχή του «Κάμπου» μέχρι το ύψος του αγωγού της γεώτρησης «Φουσκίνα» 600 περίπου μέτρα βορειότερα από το τερματικό της γεώτρησης της πρώτης, καθώς και το μικρό τμήμα κάθετα και κάτω από το δρόμο Ελασσόνας – Κατερίνης, το οποίο παραμένει για πολλά έτη κενό. Οι ενέργειες αυτές θα δώσουν τη δυνατότητα σε είκοσι και πλέον παραγωγούς να κάνουν χρήση της δημοτικής γεώτρησης. Πρακτ. 1/ Απόφ. 7Α/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(20)/ 20.10.14, το υπ’ αριθμ. 14766/17-6-2015 έγγραφο προς την αρμόδια αντιδήμαρχο και η σχετική αίτηση 20 δημοτών Πρακτικό 2/25.11.2016
 • Στο φράγμα, στην περιοχή “Πιτσιλέκα” να αντικατασταθεί το προ αρκετών ετών καμένο υποβρύχιο, ώστε να αξιοποιείται το νερό που συγκεντρώνεται σ’ αυτό κατά την αρδευτική περίοδο. Ο αγωγός του φράγματος μπορεί να συνδεθεί με τον αγωγό της γεώτρησης “Φωτίου” με λάστιχο πολύ λίγων μέτρων. Πρακτ. 1/ Απόφ. 7Β/ 25.9.14
 • Ο αγωγός άρδευσης από τη γεώτρηση «Φωτίου» μερικά μέτρα νοτιότερα χρησιμοποιεί οκτώ ίντσες αγωγό και πρέπει να αντικατασταθεί γιατί σε περίπτωση που υποστεί βλάβη θα καταστρέψει τα κτήματα στο ύψος της ζημιάς, αλλά καθυστερεί και τη μετακίνηση του αγωγού. Πρακτ. 1/ Απόφ. 7ΣΤ/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(21)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016
 • Επέκταση αγωγού άρδευσης της γεώτρησης «Φωτίου» στην περιοχή «Πηγάδια» έκτασης περίπου 800 μέτρων για την εξυπηρέτηση γεωργών της περιοχής. Πρακτικό 2/ εκτός ημερ. διάτ./ 12.03.2015 Πρακτικό 2/25.11.2016
 • Αντικατάσταση σωλήνων δικτύου άρδευσης από Φ200 σε Φ120. Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(22)/ 20.10.14
 • Μελέτη άρδευσης ολόκληρου του κτήματος λόγω αναδασμού. Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(23)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:

 1. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει επέμβει άμεσα για την αποκατάσταση των βλαβών όποτε της ζητήθηκε. Η άρδευση στη Δολίχη λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο τα τελευταία χρόνια με επιτυχία. Το έτος 2015 προσλήφθηκε υδρονομέας μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες της άρδευσης και το 2016 προσλήφθηκε με πλήρη απασχόληση (με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 627 €) για πέντε (5) μήνες. Επί της ουσίας η πρόσληψη του υδρονομέα στη Δολίχη δεν είναι απαραίτητη παρά μόνο εάν εκτελεί αλλότρια καθήκοντα από αυτά που του έχουν ανατεθεί, όπως η καθαριότητα και η περιποίσηησ πρασίνου.
 2. Στις γεωτρήσεις Δραγασιά, Τρόχαλο, Φωτίου και Ψόφος τοποθετήθηκαν πόρτες και παράθυρα για την ασφάλεια και συντήρησή τους.
 3. Στις γεωτρήσεις Δραγασιά, Τρόχαλο, Φωτίου, Λούκια και Σφαγείο εγκαταστάθηκε συσκευή χρήσης ψηφιακής κάρτας (USB) από τους αρδευτές των κτημάτων.

ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Ειδικότερα:

α) η επέκταση του αγωγού άρδευσης της γεώτρησης «Δραγασιάς» από το τερματικό του στην περιοχή του «Κάμπου» μέχρι το ύψος του αγωγού της γεώτρησης «Φουσκίνα» 600 περίπου μέτρα βορειότερα από το τερματικό της γεώτρησης της πρώτης (αίτηση 20 δημοτών) και

β) η επέκταση του αγωγού της γεώτρησης “Φωτίου” από ποιμν. Νικ. Τζίκα μέχρι τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Παν. Μαντζάρα (αίτηση 13 δημοτών) αποτελούν πραγματικά χρόνια αιτήματα.

 

Advertisement