Καθαριότητα – Πράσινο – Φωτισμός

ΙΑ. Καθαριότητα – Πράσινο – Φωτισμός

Στοιχείο Απολογισμού 9/2014-2/2017

Ζητήθηκαν από το Δήμο:

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:

  1. Η Υπηρεσία του Δήμου στον τομέα του πρασίνου, μέχρι σήμερα, ανταποκρίθηκε και λειτούργησε σε ικανοποιητικό βαθμό, δεδομένης της τακτικής αποψίλωσης των μεγάλων και ανοικτών χώρων της Κοινότητας.
  2. Στο τομέα της καθαριότητας, επίσης, δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα.
  3. Φωταγωγήθηκαν μόνο το δημοτικό σχολείο και το πάρκο Λιολιάδων, καθώς υπήρχε η εγκατάσταση και έγινε η σωστή ρύθμιση.
  4. Χορηγήθηκε πάγια εντολή 1000 ευρώ στον Πρόεδρο της Κοινότητας για τις έκτακτες ανάγκες. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Πρακτικό 10/ αποφ. 87/2016.
Advertisement