Συμπερασματικά

Συμπερασματικά

Στοιχείο Απολογισμού 9/2014-2/2017

Από τον απολογισμό που πραγματοποιήθηκε (9/2014-2/2017), εάν διακρίνουμε τα προβλήματα σε διαχειριστικά και σε εκείνα που απαιτούν τεχνικά έργα για να υλοποιηθούν –μικρά και μεγάλα- καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα διαχειριστικά προβλήματα, τα οποία εντοπίζονται σε αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης, άρδευσης, καθαριότητας και περιποίησης του πρασίνου λύνονται επαρκώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται στα προβλήματα που απαιτούν κάποια τεχνικά έργα όπως είναι εκείνο της επίλυσης της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού, τα αντιπλημμυρικά έργα και οι βλάβες της εσωτερικής οδοποιίας, ενώ τα τεχνικά έργα που πραγματοποιήθηκαν περιορίζονται μόνο στην κατασκευή ενός πεζοδρομίου δαπάνης 4.610,66 €, για το οποίο η δημοτική αρχή δεν έλαβε καμία σχετική απόφαση από το Τοπικό Συμβούλιο, όταν υπάρχουν οικίες και αποθήκες οι οποίες πλημμύρισαν και υπέστησαν ζημιές από τις τελευταίες πλημμύρες όπως αποδεικνύεται από τις εκθέσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Tα πραγματικά και χρόνια αιτήματα των δημοτών της Δολίχης έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία του Δήμου, ήδη προ διετίας, με ημερομηνίες και τκμηριωμένα με πρωτόκολλα.

Το πρόβλημα του πόσιμου νερού αποτελεί ζωτικής σημασίας θέμα, το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμη. Η τοποθέτηση του υποβρυχίου στη θέση “Καλόγηρος”, η οποία έγινε έπειτα από επανειλημμένες έγγραφες και προφορικές οχλήσεις του Προέδρου της Κοινότητας προς τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΕΛ και τον Δήμαρχο, δεν κατάφερε να μειώσει το όριο των νιτρικών στο πόσιμο νερό, τα οποία εξακολουθούν να υπερβαίνουν το όριο των 50mg/l.

Το πρόβλημα, επίσης, με τις πλημμύρες των τελευταίων ετών (15-6-2014, 7-5-2016 και 5-6-2016) αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας, αλλά και θέμα διαφύλαξης της περιουσίας των κατοίκων.

Οι βλάβες εσωτερικής οδοποιίας δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ είναι και επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια.

Το νερό στις κτηνοτροφικές ποτίστρες σπαταλάται αδίκως με τις όποιες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, την ηλεκτρική ενέργεια και το υποβρύχιο.

Η κατάφωρη αδικία των χρεώσεων στην ύδρευση ποιμνιοστασίων δημοτών Δολίχης και Λιβαδίου δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί.

Advertisement