Λειτουργία Καταστήματος Τοπικής Κοινότητας

Για τη λειτουργία του Τοπικού Καταστήματος της Κοινότητας, με αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου, ζητήθηκαν από το Δήμο τα κάτωθι:

 

Υλοποιήθηκαν:

 • Χορήγηση στρογγυλής σφραγίδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στον Πρόεδρο για τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και ακριβούς αντιγράφου. Το υπ’ αριθμ.923/16-1-2015 έγγραφο του Δήμου Ελασσόνας.
 • Επανασυνδέθηκε το τηλέφωνο (24930-92064) και το φαξ, ενώ διατέθηκε και νέα συσκευή τηλεομοιοτυπίας σε αντικατάσταση της παλαιάς λόγω βλάβης (το από2-1-2015 και το υπ’ αριθμ. 23951/28-9-2015 έγγραφα προς τον Δήμαρχο).
 • Προγραμματίσθηκε η τακτική εβδομαδιαία καθαριότητα του καταστήματος από την καθαρίστρια του δημοτικού σχολείου, με απόφαση του Δημάρχου (αρ. αποφ. 2007/7-10-2014).
 • Έγινε προμήθεια νέων κόρνων για τα μεγαφωνικά συστήματα, αλλά δυστυχώς με μειωμένη απόδοση.
 • Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα ενημέρωσης και επικοινωνίας doliche.gr έπειτα από απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου,με ευθύνη και δαπάνη του Προέδρου.
 • Χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής και εκτυπωτής – πολυμηχάνημα για τις λειτουργικές ανάγκες της Κοινότητας, με δαπάνη του Προέδρου.
 • Δόθηκαν αρμοδιότητες στον Πρόεδρο για θεώρηση γνησίου υπογραφής.
 • Έγινε νέα σύνδεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (προφορικό αίτημα 6/2017)

Σημειώνεται ότι κατά την παραλαβή της Προεδρίας της Τοπικής Κοινότητας οι εγκαταστάσεις του κοινοτικού καταστήματος ήταν σε άθλια κατάσταση από πλευράς καθαριότητας και τάξης, παρόλο που ολόκληρο το κτίριο προηγουμένως είχε βαφτεί εσωτερικά και εξωτερικά. Καθαρίστηκαν (με τη συμβολή και της δημοτικού υπαλλήλου Αναστασίας Λιόλιου) και διακοσμήθηκαν όλες οι αίθουσες ώστε τα γραφεία να είναι λειτουργικά και φιλόξενα.

Έγινε καταγραφή όλων των υλικών της κοινότητας και του υλικού που φιλοξενείται σ’ αυτήν. Το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το οποίο συντάχθηκε, κοινοποιήθηκε στο Δήμο, μαζί με το Πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης Τ.Σ. και την κατάσταση Εθελοντών Πυρόσβεσης και φυσικών καταστροφών (αρ. Πρωτ. 30211/26-9-2014). Εκ των υστέρων ζητήθηκε με το υπ’ αριθμ. 6126/24-3-2015 έγγραφο της Αντιδημαρχίας Πολιτικής Προστασίας η συγκρότηση εθελοντικής ομάδας Πυρασφάλειας.

Αντικαταστάθηκαν όλες οι κλειδαριές των κτιρίων (τοπικό κατάστημα, αποθήκες, πολιτιστικό κέντρο, δημοτικό σχολείο).

 

Δεν υλοποιήθηκαν:

 1. Τοποθέτηση κλιματιστικού σώματος στο γραφείο Τοπ. Κοινότητας.
 2. Ανακαίνιση τουαλετών wc στο δημοτικό κατάστημα της τοπικής κοινότητας.
 3. Προγραμματισμός σε τακτική εβδομαδιαία βάση για τη λειτουργία του Γραφείου με αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.
 4. Δεν παραχωρήθηκε η δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικών από τον Πρόεδρο για την εξυπηρέτηση των δημοτών.
Advertisement