Αγροτικό Ιατρείο

Η πρώτη ενέργεια ήταν η καταγραφή του πραγματικού πληθυσμού της Δολίχης, από την οποία αναδείχθηκε η γήρανση του πληθυσμού και η αναγκαιότητα επαρκούς λειτουργίας του ιατρείου.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων μας, ο χώρος του αγροτικού ιατρείου δεν χρησιμοποιούταν επειδή δεν διέθετε ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή και σύνδεση στο διαδίκτυο, για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Έπειτα από ενημέρωση της διαχειριστικής υπηρεσίας του Κέντρου Υγείας Ελασσόνας πληροφορηθήκαμε ότι οι αγροτικοί ιατροί είχαν εφοδιαστεί με φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και κινητή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Οι άμεσες ενέργειες της Κοινότητας αφορούσαν την καθαριότητα του ιατρείου και την προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τοποθετήθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής από το γραφείο της Κοινότητας, εκτυπωτής τον οποίο δώρισε ο φαρμακοποιός Κυριάκος Φωτίου και η σύνδεση στο διαδίκτυο επιτυγχάνεται είτε μέσω του ασύρματου δικτύου sarantaporo.gr είτε μέσω της κινητής σύνδεσης που διαθέτουν οι ιατροί είτε με τη νέα σύνδεση του ΟΤΕ (2017) του γραφείου της Κοινότητας. Το αγροτικό ιατρείο εφοδιάστηκε επίσης με ένα παλμικό οξύμετρο (δωρεά Κ. Φωτίου), ένα πιεσόμετρο (δωρεά Χρ. Καραγιάννη), μια φιάλη οξυγόνου (δωρεά Γ. Κατσάρα) και με αναλώσιμα υλικά και φάρμακα τα οποία προμηθευτήκαμε από το Κέντρο Υγείας. Για την καθαριότητα του χώρου ορίστηκε από τον Δήμαρχο η καθαρίστρια του Νηπιαγωγείου.

Αιτήματα που υλοποιήθηκαν από το Δήμο:

  1. Η τακτική Καθαριότητα στο Αγροτικό Ιατρείο (Πρακτ. 1/ Απόφ. 3Β/ 25.9.14) από την καθαρίστρια του δημοτικού σχολείου με απόφαση του Δημάρχου (αρ. αποφ. 2007/7-10-2014).
  2. Η επισκευή των τουαλετών wc του αγροτικού ιατρείου (αντικατάσταση λεκάνης, επισκευή υδραυλικών).Πρακτ. 1/ Αποφ. 3Γ/ 25.9.14Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(33)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Θ34)/25.11.2016 και το από 23-10-2014 έγγραφο προς την αρμόδια αντιδημαρχία.
Advertisement