Συμβούλιο 2014-19

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Β. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
1. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΘ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που διεξήχθησαν στις 18 Μαΐου 2014 αναδείχθηκε το νέο συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας της Δολίχης, πρόεδρος του οποίου εκλέχθηκε ο Ευάγγελος Β. Τσακνάκης και μέλη ο Παναγιώτης Α. Τσακνάκης και ο Βασίλειος Φ. Τσακνάκης. Η θητεία του τοπικού συμβουλίου έχει πενταετή διάρκεια (1.9.2014-31.8.2019).

Το Πρωτοδικείο επικύρωσε τις εκλογές για τον Δ. Ελασσόνας

Αριθμός Απόφασης 58 /2014

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Αποτελούμενο από τους Δικαστές Παύλο Μαυρομάτη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ευμορφία Καραβασίλη Πρωτοδίκη και Ολυμπία Κώστα Πρωτοδίκη Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Καλλιόπη Μπουζούκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Ιουνίου 2014 για να επικυρώσει το αποτέλεσμα των εκλογών της 18ης και της 25ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων, Συμβούλων Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και να ανακηρύξει για τη νέα δημοτική περίοδο, που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και λήγει την μετά από πέντε (5) έτη (βλ. άρθρο 9 § 5 Ν. 3852/2010), τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, το Δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων, τους συμβούλους των τοπικών κοινοτήτων, τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας με τους αναπληρωματικούς τους, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 3852/2010.Η συνεδρίαση ορίστηκε με την 180/2014 πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, αφού ήδη τα πρακτικά της εκλογής και ο σχετικός πίνακας αποτελεσμάτων είχαν εκτεθεί στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες.

[…]

9) Στην τοπική κοινότητα Δολίχης, όπου συμμετείχαν και είχαν υποψηφίους όλοι οι συνδυασμοί που ανακηρύχθηκαν, το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων ήταν 379. Επομένως, στο συμβούλιο της παραπάνω τοπικής κοινότητας, που είναι τριμελές, δεδομένου ότι κατά τους επίσημους πίνακες της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού της χώρας έχει πραγματικό πληθυσμό 440 κατοίκων, το εκλογικό μέτρο, ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλο το τοπικό διαμέρισμα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές και είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της εν λόγω τοπικής κοινότητας (379) με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν στο τοπικό συμβούλιο αυξημένο κατά μία μονάδα (3 + 1 = 4), παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί ο αριθμός 94 (379 / 4 = 94). Ακολούθως, διαιρώντας τον αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων του κάθε συνδυασμού με το άνω εκλογικό μέτρο προκύπτει ότι οι άνω συνδυασμοί λαμβάνουν τόσες έδρες όσες και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής, και ειδικότερα:

1) Ο συνδυασμός «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ»: 190 έγκυρα ψηφοδέλτια/ 94 λαμβάνει δύο έδρες με υπόλοιπο ψήφων 2.Οι υπόλοιποι συνδυασμοί δεν συγκεντρώνουν το εκλογικό μέτρο και δεν παίρνουν καμία έδρα. Ενόψει, όμως του γεγονότος ότι οι έδρες, που καταλαμβάνει ο ως άνω συνδυασμός στο συμβούλιο της τοπικής κοινότητας είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι υπολειπόμενες δύο έδρες θα ταξινομηθούν ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης(βλ. άρθρο 36 σε συνδυασμό με άρθρο 33 § 3 Ν. 3852/2010), δηλαδή ο συνδυασμός «ΑλλάΖουμε» με 66 έγκυρα ψηφοδέλτια λαμβάνει μία έδρα, έναντι των έναντι των λοιπών συνδυασμών που δεν λαμβάνουν καμία έδρα, καθόσον έχουν ο συνδυασμός «Δήμος Ελασσόνας Ολύμπου Πολιτεία» έλαβε 47 ψήφους, η «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» έλαβε 44 ψήφους, ο «ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΑΣΟΝΑΣ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ» έλαβε 32 ψήφους και συνδυασμός «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ» έχει υπόλοιπο 2 ψήφων.

Από τον πλειοψηφήσαντα στην παραπάνω τοπική κοινότητα συνδυασμό «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ» έλαβαν:
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΛΙΧΗΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 108
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 96 *
ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3
ΣΙΝΤΟΡΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 3

* σ.σ. «εκ παραδρομής στον Τσακνάκη Παναγιώτη του Αθανασίου προστέθηκαν 24 ψήφοι, όπως διαπιστώθηκε από την Εφορευτική Επιτροπή και τους αντιπρόσωπους των συνδυασμών. Εξάλλου, δεδομένου ότι οι εκλογείς είχαν δικαίωμα μόνο ενός σταυρού προτίμησης για την ανάδειξη μέλους τοπικού συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, το σύνολο των 190 ψήφων που έλαβε ο συνδυασμός «Δύναμη Ανατροπής και Ευθύνης» δεν συμφωνεί με το άθροισμα που προκύπτει με την απόφαση του Πρωτοδικείου (και που πραγματικά έλαβε), ήτοι 108+96+3+3=210″.

Από τον συνδυασμό «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» έλαβαν
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΛΙΧΗΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 30
ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ – ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 21
ΚΑΤΣΑΡΟΥ – ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5

Επομένως, πρέπει να ανακηρυχθούν τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της παραπάνω τοπικής κοινότητας από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ» τακτικοί οι 1) ο ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και αναπληρωματικοί οι ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΣΙΝΤΟΡΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ και από τον συνδυασμό «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» τακτικός ο ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ και αναπληρωματικοί οι : ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ= ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ και ΚΑΤΣΑΡΟΥ- ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας αυτής είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στην εν λόγω Τοπική Κοινότητα συνδυασμού, ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, δηλαδή ο ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Κατεβάστε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για τη λειτουργία των κοινοτήτων. Βλ. και στο υπομενού «Τοπικό Συμβούλιο».

Advertisement