Προστασία Αρχαιολογικών Πραγμάτων

Για τον αρχαιολογικό χώρο “Καστρί Δολίχης” και τον Βυζαντινό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος υποβλήθηκαν τα παρακάτω αιτήματα προς το Δήμο Ελασσόνας:

Κανένα αίτημα δεν υλοποιήθηκε

Για τον αρχαιολογικό χώρο του Καστριού της Δολίχης, με την παραπάνω απόφαση του Τ.Σ. Δολίχης, ο Δήμος Ελασσόνας είχε ενημερωθεί για την κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου, αφενός για την ανάγκη τακτικής αποψίλωσης λόγω επικινδυνότητας για πυρκαγιά και αφετέρου για την ανάγκη περίφραξης λόγω μετατροπής του χώρου σε βοσκότοπο (απόφ. Τ.Σ. Δολίχης, υπ’ αριθμ. 2α/ Πρακτικό 1ο/25.9.2014). Στη συνέχεια, το Μάρτιο 2015 διαπιστώθηκε η καταστροφή μιας επιγραφής εντός του αρχαιολογικού χώρου, η ρίψη νεκρών ζώων στον ίδιο χώρο, καθώς και παράνομη υλοτόμηση. Το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης συνεδρίασε εκτάκτως (Πρακτικό 3ο/ 30-3-2015) και κατήγγειλε τις εν λόγω ενέργειες, ενημερώνοντας άμεσα το Δήμο Ελασσόνας, την Αρχαιολογική Υπηρεσία Λάρισας και το Δασαρχείο Ελασσόνας, δίνοντας μεγαλύτερη έκταση του θέματος στον τοπικό τύπο. Επιπλέον, γνωμοδότησε στο Δήμο Ελασσόνας για τη σωστή λήψη μέτρων με τη συνεργασία των αρμόδιων Φορέων προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα (περίφραξη όλου του χώρου, τακτική αποψίλωση και διαμόρφωση της μίας και μοναδικής κεντρικής εισόδου, με την τοποθέτηση πόρτας και αποτρεπτικών πινακίδων εισόδου). Η υπόσχεση του δημάρχου ήταν ότι θα έδειχνε άμεσα ενδιαφέρον για το θέμα.

Ζητήθηκε, επίσης, συναγερμός, αφυγραντήρας και κάγκελα στις πόρτες και παράθυρα στους χώρους όπου φυλάσσεται υλικό αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Στις 30-5-2016 και στις 14-6-2016 έγινε δεύτερη ενημέρωση στο δήμαρχο Ελασσόνας για τα ίδια θέματα, χωρίς αποτέλεσμα.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας απέστειλε το υπ’ αριθμ. 1207/17-4-2015 έγγραφο για την επισήμανση της προστασίας των αρχαιολογικών χώρων της Περραιβικής Τρίπολις προς το Α.Τ. Ελασσόνας, Δήμο Ελάσσόνας, Κοινότητες Δολίχης, Αζώρου, Πυθίου και Σαρανταπόρου, καθώς και στο Δασαρχείο Ελασσόνας για συνεργασία και παροχή βοήθειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των εκάστοτε Φορέων.

Με το υπ’ αριθμ. 12232/8-6-2016 έγγραφο υποβλήθηκαν οι προτάσεις του Προέδρου προς τον υπεύθυνο για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Ελασσόνας για τη διόρθωση και συμπλήρωση των ιστορικών και αρχαιολογικών στοιχείων της περιοχής. Η σχετική πρόσκληση του Δήμου παρελήφθη με το υπ’  αριθμ. 17780/15-7-2015 έγγραφο.

Το καλοκαίρι του 2018, με την οικονομική συμβολή του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης τοποθετήθηκε μηχανισμός συναγερμού όπου ήταν απαραίτητο.

Advertisement