Κεντρική Πλατεία – Δημοτικό Σχολείο – Κοινωνική Πολιτική

Αιτήματα:

Υλοποιήθηκαν:

 1. Αποφασίστηκε η έκδοση Ρυθμιστικής Διάταξης Καυσοξύλευσης από το Δασαρχείο Ελασσόνας (Αποφ. 251/πρακτικό 18/10-9-15 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας), προτείνοντας την περιοχή του όρους “Ξύλο” για τις ανάγκες καυσοξύλευσης (πουρνάρι) των κατοίκων της Δολίχης, ενώ τα σαφή όρια, όπως και οι όροι υλοτόμησης πουρναριού, ορίστηκαν, ως ειδική, αρμόδια υπηρεσία του Δασαρχείου Ελασσόνας για 2015 – 2016.ΑΔΑ: 7ΜΜ6ΟΡ10-Θ7Τ και για το 2017 – 2018.
 2. Πραγματοποιήθηκε η προμήθεια παγκακιών για την κεντρική πλατεία της Δολίχης. Τα παγκάκια μετέφεραν στη Δολίχη δύο αντιδήμαρχοι, οι κκ Λέκκας και Χαλκίδης, στις 13-04-2016 και τα απόθεσαν στην αυλή του Γκόγκου Φίλιππου στη Δολίχη τις πρωινές ώρες, παρόλο που η συνεννόηση ήταν διαφορετική. Κατά τη μετακίνηση των παγκακιών από την αυλή στο Πολιτιστικό Κέντρο μέχρι την εγκατάστασή τους, παρελήφθησαν, παρουσία Προέδρου και Τοπικού Συμβούλου κ. Βασ. Τσακνάκη, 6 παγκάκια και τοποθετήθηκαν στην πλατεία (15-4-2016). Στη συνέχεια και σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο κ. Γκατζιούρα ζητήθηκαν και τοποθετήθηκαν 3 διπλά καλάθια απορριμμάτων στην πλατεία (7/2016).
 3. Δημιουργία νέας παιδικής χαράς στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
 4. Ηλεκτροδοτήθηκε ο Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και ο προαύλιος χώρος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου.
 5. Εξετάσθηκε και εγκρίθηκε η αίτηση του CELAMI ALBAN του HAMIT, υπηκόου Αλβανίας, για παραχώρηση έκτασης για ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση “Περάσα” υπό όρους.
 6. Από το Δήμο Ελασσόνας παρέχεται στεφάνι για κατάθεση στο μνημείο των Ηρώων Πεσόντων στη Δολίχη, ενώ στις τελευταίες εθνικές εορτές προσφέρονται και γλυκά.
 7. Μοιράστηκαν πορτοκάλια (2014), ρύζι (2015), ακτινίδια x2 (2016) και μήλα (2016). Για όλες τις διανομές χορηγήθηκε μετά από αίτηση αγροτικό αυτοκίνητο στον Πρόεδρο της Κοινότητας από την υπηρεσία καθαριότητας και τη ΔΕΥΑΕΛ.
 8. Στις 2-3-2016, με πρωτοβουλία του Δημάρχου, τεχνικοί του ΟΤΕ μελέτησαν την εγκατάσταση δικτύου για παροχή δυνατότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες.
 9. Λήφθηκε μέριμνα, με ευθύνη του Προέδρου της Κοινότητας, για την εξ ολοκλήρου οικονομική κάλυψη της κηδείας του Γ. Καραπέτση και παραχωρήθηκε βοήθεια και στήριξη σε οικογένεια προσφύγων από τη Συρία που φιλοξενούνταν σε οικία στη Δολίχη (ο βουλευτής Γ. Κατσιαντώνης προσέφερε στην οικογένεια από τη Συρία δύο τόνους ξύλα, τα οποία στη συνέχεια, αφού έφυγαν οι Σύριοι, χαρίστηκαν στη Σουγλή Δήμητρα).
 10. Η Τοπική Κοινότητα συμμετείχε το 2017 και το 2018 στην πανελλήνια δράση Lets Do It Greece, με σκοπό την ενεργοποίηση των εθελοντών και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη φροντίδα του περιβάλλοντος. Πρακτικό 1/Απόφ. 1/20-3-2017, Πρακτικό 4/ Απόφ. 23/18-4-2018. 

Δεν υλοποιήθηκαν:

 1. Διαμόρφωση της εισόδου στο δημοτικό σχολείο, έξω από τον περίγυρο της βόρειας πλευράς, στην οποία συγκεντρώνονται όμβρια ύδατα και ακαθαρσίες. Πρακτ. 1/ Απόφ. 9Γ/ 25.9.14.
 2. Κατασκευή στάσης λεωφορείου, ανατολικά της κεντρικής πλατείας. Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(34)/ 20.10.14.
 3. Εγκατάσταση βιολογικών τουαλέτων wc στο χώρο μεταξύ της πλατείας και της εκκλησίας Αγ. Δημητρίου. Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(35)/ 20.10.14.
 4. Έλεγχος των παιδικών χαρών στις τέσσερις θέσεις (δημοτικό σχολείο, γήπεδο, πάρκο “Λιολιάδες” και πάρκο “Μετόχι”) από τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου και συμμόρφωσης αυτών σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές. Πρακτ. 1/ Απόφ. 10Α/ 25.9.14Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(30)/ 20.10.14.
 5. Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(26-29)/ 20.10.14.

Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και αγροτικών παρελκόμενων.

Advertisement