Εσωτερική Οδοποιία

Ζ. Εσωτερική Οδοποιία

Στοιχείο Απολογισμού 9/2014-2/2017

Ζητήθηκαν από το Δήμο:

 • Επισκευή όλων των βλαβών της εσωτερικής οδοποιίας, οι οποίες μάλιστα εντάθηκαν μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Ιουνίου 2014. Πρακτ. 1/ Απόφ. 4Α/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(13)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/25.11.2016, τα υπ’ αριθμ. 3365/17-2-2015 23950/28-9-2015 και 11083/18-5-2016 έγγραφα προς τον Δήμαρχο. Το θέμα θίχτηκε και στην κατ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου Δολίχης με τον Δήμαρχο Ελασσόνας παραδίδοντας Υπόμνημα ο πρώτος στον δεύτερο.
 • Αντικατάσταση Κατόπτρων των καθρεπτών διευκόλυνσης οδικής κυκλοφορίας (1. στη διασταύρωση για το Λιβάδι μετά τη βυζαντινή εκκλησία, 2. στη διασταύρωση έξω από την οικία του Γεωργίου Κατσάρα, 3. στη διασταύρωση στο Μετόχι -στην οικία του Φωτίου Γκόγκου και να εγκατασταθεί ένα νέο κάτοπτρο στη διασταύρωση έξω από την οικία του Γκόγκου Αθανασίου στο Μετόχι). Πρακτ. 1/ Απόφ. 4Γ/ 25.9.14
 • Τοποθέτηση πινακίδων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Βρίσκονται στις αποθήκες της Δολίχης) Προφορική Ενημέρωση
 • Αντικατάσταση Οδοστρώματος από Κεντρική Πλατεία προς τον Προφήτη Ηλία μέχρι την οικία του Αθ. Κλεισιάρη. Πρακτ. 1/ Απόφ. 4Β/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(10)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016
 • Ασφαλτόστρωση Οδοστρώματος από το Γήπεδο μέχρι την οικία του Χρήστου Βαλιώτη (μισός δρόμος είναι τσιμεντοστρωμένος και κατεστραμμένος). Πρακτ. 1/ Απόφ. 4Β/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(12)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016
 • Ασφαλτόστρωση Οδοστρώματος από τη γεφυροπλάστιγγα μέχρι τον ασφαλτόδρομο προς το Μετόχι -δυτικά του Δημοτικού Σχολείου. Πρακτ. 1/ Απόφ. 4Β/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(12)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016
 • Υλοποίηση υφιστάμενης μελέτης διαμόρφωσης εισόδου Δολίχης -Β΄ φάση. Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(7)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016
 • Σύνταξη μελέτης «Διαμόρφωση χώρου από μουσείο έως Άγ. Νικόλαο στην περιοχή Μετόχι. Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(8)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016
 • Ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου Δολίχης – Λιβαδίου. Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(9)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016
 • Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης χώρου στη θέση «Προφήτης Ηλίας». Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(11)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016
 • Πεζοδρόμηση όλων των δρόμων εσωτερικής οδοποιίας. Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(14)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016
 • Εξέταση αίτησης δημότη Δημ. Ζ. Τσιόγκα σχετικά με την κατασκευή ενός μικρού τεχνικού για τη συγκλεντρωση των ομβρίων υδάτων ανατολικά της οικίας του, στην τοποθέτηση μειωτών ταχύτητας στον κεντρικό δρόμο μπροστά από την οικία του και στην τοποθέτηση παγκακιών στην κεντρική πλατεία. Πρακτικό 1/αποφ. 3/29-1-2015.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:

 1. Στις 4/8/2015 καλύφθηκαν όλες οι λακκούβες της εσωτερικής οδοποιίας με πίσσα από την υπηρεσία πρασίνου. Βεβαίως, το πρόβλημα δεν λύθηκε καθώς η λύση αυτή ήταν προσωρινή αφενός και αφετέρου η Κοινότητα έχει πληγεί ξανά από καταστροφικές πλημμύρες (7-5-16 και 5-6-2016).
 2. Τοποθετήθηκε ένα κάτοπτρο (2016) στον κεντρικό δρόμο Δολίχης – Λιβαδίου.

Κατασκευή πεζοδρομίου χωρίς απόφαση Τοπικού Συμβουλίου:

Κατασκευάστηκε πεζοδρόμιο από την οικία του Λιόλιου Ηλία, Τσακνάκη Βασιλείου (τοπικού συμβούλου με το συνδυασμό του Ν. Ευαγγέλου), Τσακνάκη Ευθαλίας μέχρι την οικία της Τσακνάκη Θεοδώρας (η κατασκευή του ξεκίνησε στις 30-05-2016). Έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.610,66 €. Απόφαση 44/2016 από το πρακτικό της αριθμ. 8/18-4-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΚΑΙ 6ΞΡ5ΩΡΟ-6ΤΓ -Πληρωμή Πεζοδρομίου. Ωστόσο, δεν δόθηκε ποτέ καμία προτεραιότητα από την Κοινότητα προς το Δήμο για την κατασκευή του εν λόγω πεζοδρομίου.

ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:

Καμία ουσιαστική παρέμβαση για αποκατάσταση των ζημιών από τις καταστροφικές πλημμύρες στις 15-6-2014, 7-5-2016 και 5-6-2016 και καμία λήψη αντιπλημμυρικών μέτρων για να μην επαναληφθούν οι συνέπειες των φαινομένων.

Η Κοινότητα της Δολίχης, καθώς επλήγη από ακραία καιρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν τεράστια προβλήματα σε έργα υποδομής, τεχνικά έργα, στην αγροτική οδοποιία, εντός των οδών της Τοπικής Κοινότητας καθώς και σε γεωργικές εκτάσεις στις 5-6-2016 κηρύχτηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας μέχρι 13-12-2016ΑΔΑ: 7ΗΛ37ΛΡ-Ι2Κ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αποτέλεσμα από την ευκαιρία απορρόφησης κονδυλίων για την αποκατάσταση των ζημιών και τη λήψη αντιπλημμυρικών μέτρων.

Advertisement