Αγροτική Οδοποιία

Η. Αγροτική Οδοποιία

Στοιχείο Απολογισμού 9/2014-2/2017

 Ζητήθηκαν από το Δήμο:

  • Συντήρηση των αγροτικών δρόμων με χρήση αμμοχάλικου και καθάρισμα των μπαζών όπου χρειάζεται. Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας. Πρακτ. 1/ Απόφ. 5Α/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(15)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016
  • Με τη συμβολή της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου η αγροτική οδοποιία να λάβει συνολικά τη μορφή που της αντιστοιχεί βάσει του τοπογραφικού σχεδίου του αναδασμού. Πρακτ. 1/ Απόφ. 5Β/ 25.9.14 Πρακτικό 2/25.11.2016
    • Με το υπ’ αριθμ. 23947/28-9-2015 έγγραφο προς τον Δήμαρχο ζητήθηκε εκ νέου η αποκατάσταση των βλαβών της αγροτικής οδοποιίας.
    • Το θέμα θίχτηκε και στην κατ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου Δολίχης με τον Δήμαρχο Ελασσόνας (14-06-2016).

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:

  1. Μέχρι σήμερα, η αγροτική οδοποιία, στο πλαίσιο της συντήρησής της, βελτιώθηκε δύο (2) φορές συνολικά, τόσο από ιδιώτη που του ανατέθηκε όσο και από μηχανήματα και υπάλληλο του Δήμου
Advertisement