Περίοδος Κοινότητας 2019-2023

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΘ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(Ν. 4623/2019, άρ. 5, παρ. 9 «ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019»)

ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:
1. ΤΣΑΚΝΑΚΗ Ε. ΣΤΑΜΑΤΙΑ
2. 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Β. ΧΡΗΣΤΟΣ
3. 
ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ
4. 
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Β. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η εγκύκλιος για τη λειτουργία των Κοινοτήτων της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου (1 Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2023), η οποία, αναλύοντας τα ανάλογα άρθρα των σχετικών νόμων, αποτελεί χρήσιμο εγχειρίδιο για τους Προέδρους και τα μέλη των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Κατεβάστε και διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο

Advertisement