ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τοπωνύμια

Αρχαία Περραιβία | Περραιβική Τρίπολις 
Αρχαϊκά – κλασικά χρόνια | Ελληνιστικά – Ρωμαϊκά χρόνια | Παλαιοχριστιανικοί χρόνοι | Από τους βυζαντινούς χρόνους, στις οθωμανικές απογραφές και στα μοναστικά έγγραφα | Περιηγητές του 19ου και 20ού αιώνα | Από τον 20ό αιώνα μέχρι τις μέρες μας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τοπωνύμια | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Προσωπογραφία Δολιχαίων | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Κοινοτικό Συμβούλιο | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Αγωνιστές και Θύματα της περιόδου 1940-1950 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Οι εκπαιδευτικοί στη Δολίχη, περιόδου 1977-1998 Βιβλιογραφία

1      Αγ. Γεώργιος                             Οικισμός/ Ν. Δ/ Μονή Αγ. Αντωνίου[1]

2      Αγία Παρασκευή                       Οικισμός

3      Άγιος Νικόλαος                         Οικισμός

4      Αϊ-Απόστολος                           Β, Α

5      Αϊ-Γιάννης                                Β, Α/ Μονή Αγ. Αντωνίου

6      Αϊ-Λιάς                                     Αϊ-Λιάς

7      Αϊ-ΛιάςΣτράτα                          Μονή Αγ. Αντωνίου

8      Αϊντίνι                                       Οικισμός

9      Αμμούδα                                   Β, Α/ Μονή Αγ. Αντωνίου

10    Αμυγδαλιά                                 Ν, Δ/ Μονή Αγ. Αντωνίου

11    Ανήλιο                                      Μονή Αγ. Αντωνίου

12    Αυλαγάδες                                 Οικισμός/ καλλιεργ. έκτ.

13    Βαμβακιά                                  Β, Α

14    Βλαχόστρατα                             Μονή Αγ. Αντωνίου

15    Βοϊδολίβαδο                              Οικισμός/ καλλιεργ. έκταση.

16    Βριζόλι                                      Μονή Αγ. Αντωνίου

17    Γερανός[2]                                   Οικισμός

18    Γεργόπουλου Λάκκα                 Μονή Αγ. Αντωνίου

19    Γκιοφύρι                                   Ν, Δ

20    Γκορτσιά                                   Μονή Αγ. Αντωνίου

21    Γκορτσοπούλα                          Ξύλο

22    Γκορτσοπούλες                         Μονή Αγ. Αντωνίου

23    Γούρνα                                      Β, Α

24    Γούρνες                                     Μονή Αγ. Αντωνίου

25    Γούρνες Κατηνή                        Ξύλο

26    Δέντρο                                      Β, Α/ Μονή Αγ. Αντωνίου

27    Δημητρινός Γκορτσιά                Ν, Δ

28    Διάργος                                     Ξύλο

29    Δραγασιά                                  Αϊ-Λιάς

30    Ζ(υ)γός                                      Ξύλο

31    Ζ(ου)νάρι                                  Ξύλο

32    Ζύγρα                                        Μονή Αγ. Αντωνίου

33    Ημερόγια                                   Β, Α

34    Ημερόη                                     Μονή Αγ. Αντωνίου

35    Ισιώματα                                   Ξύλο

36    Ιτιές                                           Μονή Αγ. Αντωνίου

37    Καζαντζή                                   Ν, Δ/ Μονή Αγ. Αντωνίου

38    Κακαμούκας                              Ξύλο

39    Καμάρα[3]                                    Ν, Δ

40    Κάμπος                                     Β, Α

41    Καραγάτσι                                 Μονή Αγ. Αντωνίου

42    Καραγάτσι Λάκκος                   Μονή Αγ. Αντωνίου

43    Καραγάτσι Ντεληγιάννη            Μονή Αγ. Αντωνίου

44    Καραγάτσια                               Β, Α

45    Καραγατσούλια                         Ν, Δ

46    Καρβετώνη                                Μονή Αγ. Αντωνίου

47    Κεραμίδα                                   Ξύλο

48    Κεφάλα                                     Ξύλο

49    Κόκα                                         Αϊ-Λιάς

50    Κοκκινόια                                 Ν, Δ/ Μονή Αγ. Αντωνίου

51    Κόρδα                                       Ξύλο

52    Κορομηλιά                                Β, Α

53    ΚορτσιάΓερομίχου                    Μονή Αγ. Αντωνίου

54    Κορυφή                                     Μονή Αγ. Αντωνίου

55    Κουραδάς                                  Οικισμός

56    Λάκκα                                       Ν, Δ/ Μονή Αγ. Αντωνίου

57    Λάκκος                                     Μονή Αγ. Αντωνίου

58    Λιανολίθι                                   Μονή Αγ. Αντωνίου

59    Λιθοσαργιά                               Μονή Αγ. Αντωνίου

60    Λούκια                                      Β, Α

61    Μακρυχώραφο                          Β, Α

62    Μαυρόγια                                  Ν, Δ

63    Μεσοχώριο (Πλατεία)                Οικισμός

64    Μετόχι                                       Οικισμός/ Μονή Αγ. Αντωνίου

65    Μοραΐτη                                    Ν, Δ

66    Μπάρες                                     Β, Α

67    Μπάρες                                     Ν, Δ/ Μονή Αγ. Αντωνίου

68    Μπεριλάκκος                             Ν, Δ

69    Μπιστιριά[4]                                 Ξύλο

70    Μύτη Παλιοχώραφο                  Αϊ-Λιάς

71    Νερό                                         Μονή Αγ. Αντωνίου

72    Νεροφαγιά                                Μονή Αγ. Αντωνίου

73    Νικολίτσα                                  Ξύλο

74    Νούλα Ιτιές                                Μονή Αγ. Αντωνίου

75    Νοφανός                                   Αϊ-Λιάς

76    Ντάλη Πουρνάρι                       Ξύλο

77    Ντουντούμη                               Ξύλο

78    Ξηρολάκκι                                Β, Α

79    Ξινομηλιά                                  Μονή Αγ. Αντωνίου

80    Παζακαθεοδώρου Μανδρί         Μονή Αγ. Αντωνίου

81    Παήλα Λάκκος                          Μονή Αγ. Αντωνίου

82    Παλιάμπελα                               Μονή Αγ. Αντωνίου

83    Παλαίχανο                                 Β, Α

84    Παλιάμπελα                               Ν, Δ

85    Παλιούρια                                 Μονή Αγ. Αντωνίου

86    Παλτόμενας Μανδρί                  Μονή Αγ. Αντωνίου

87    Παναγιά                                    Β, Α

88    Παναγιά                                    Ν, Δ/ Μονή Αγ. Αντωνίου

89    Πάνω Μαχαλάς (Λιολιάδες)       Οικισμός

90    Παπαγιάννη Δέντρο                  Μονή Αγ. Αντωνίου

91    Πέρα από το Λάκκο                  Μονή Αγ. Αντωνίου

92    Περάσα                                     Ν, Δ/ Μονή Αγ. Αντωνίου

93    Περιστέρη                                 Μονή Αγ. Αντωνίου

94    Περιστερά                                 Μονή Αγ. Αντωνίου

95    Πέτρινο Αλώνι                          Μονή Αγ. Αντωνίου

96    Πηγάδι (Σουγλάδες)                   Οικισμός

97    Πιτσιλέκας                                 Ν, Δ

98    Πλάι                                          Οικισμός

99    Πλάκες                                      Ξύλο

100  Πούλιος                                     Ν, Δ

101  Πουρναριά                                Β, Α

102  Πραστοτούμπανο                      Β, Α

103  Προσήλιο                                  Ν, Δ

104  Προσήλιο                                  Ξύλο

105  Πύργος                                      Αϊ-Λιάς

106  Πύργος                                      Ξύλο

107  Ράχες                                         Ν, Δ/ Μονή Αγ. Αντωνίου

108  Ράχες του Χ»Λαζούρη               Μονή Αγ. Αντωνίου

109  Ράχη                                          Μονή Αγ. Αντωνίου

110  Σημείο                                       Ξύλο

111  Σούδα                                        Μονή Αγ. Αντωνίου

112  Σούδα Τρανή                             Ξύλο

113  Στάση Κοκκινοπλίτικη              Ξύλο

114  Σταυρατοφωλιά                         Ν, Δ

115  Σταυροδρόμια                           Μονή Αγ. Αντωνίου

116  Στέρνα                                       Οικισμός

117  Στράτα                                      Μονή Αγ. Αντωνίου

118  Στράτα για το μοναστήρι           Μονή Αγ. Αντωνίου

119  Στράτα για Ψαροφάη                 Μονή Αγ. Αντωνίου

120  Συκιά                                         Ν, Δ

121  Σχολείο                                     Οικισμός

122  Τζινανά Πηγάδι                         Ξύλο

123  Τούμπα                                      Οικισμός

124  Τουρκόστρατα                           Μονή Αγ. Αντωνίου

125  Τούφες                                      Ξύλο

126  Τούφες                                      Μονή Αγ. Αντωνίου

127  Τρανή Γκορτσιά                        Μονή Αγ. Αντωνίου

128  Τρανό Πουρνάρι                       Ξύλο

129  Τροχάλα                                    Οικισμός

130  Τρόχαλο                                    Β, Α

131  Τρόχαλο Τζαγκαντάνα              Αϊ-Λιάς

132  Τσαϊρούλια                                Β, Α

133  Τσιάρα                                      Ν, Δ

134  Τσιάρα Δέντρο                          Μονή Αγ. Αντωνίου

135  Τσιούφης                                   Ξύλο

136  Τσούρη                                      Οικισμός

137  Τσουφλίκι                                  Οικισμός

138  Φεγγάρι τ’ Αλώνια                     Β, Α

139  Χάνια Κάτω                              Ξύλο

140  Χάνια Μεσιακά                         Ξύλο

141  Χάνια Πάνω                              Ξύλο

142  Χατζηγκόγκα                            Ν, Δ

143  Χατζηγκόγκου                           Β, Α

144  Χούνες Στενές                           Ξύλο

145  Χούνες Φαρδιές                         Ξύλο

146  Χρόνη                                       Μονή Αγ. Αντωνίου

147  Ψαροφάης                                 Ν, Δ

148  Ψαροφάης                                 Μονή Αγ. Αντωνίου

149  Ψόφος                                       Ξύλο

[1]. Δίνεται η περιοχή όπου συναντάται το τοπωνύμιο. Οικισμός: εντός οικισμού, Αϊ-Λιάς: στην περιοχή του λόφου Προφήτη Ηλία, Ξύλο: στην περιοχή του βουνού Ξύλου, Β, Α: βόρεια, βορειοανατολικά του οικισμού, Ν, Δ: νότια, νοτιοδυτικά του οικισμού, Μονή Αγίου Αντωνίου: το τοπωνύμιο αναφέρεται στον κώδικα της μονής, βλ. Τάχατος 2016, 200-2002.

[2]. Στην περιοχή υπήρχε μία πετρόκτιστη βρύση, με το νερό της οποίας υδρεύονταν οι χωριανοί τις προηγούμενες δεκαετίες. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με πρωτοβουλία της Τοπικής Αρχής, καταστράφηκε για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου (εικ. 12).

[3]. Προφανώς εδώ υπήρχε κάποιο μονότοξο γεφυράκι.

[4]. Μπιστιριά· σπηλιά.

Advertisement