ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Προσωπογραφία Δολιχαίων

Αρχαία Περραιβία | Περραιβική Τρίπολις 
Αρχαϊκά – κλασικά χρόνια | Ελληνιστικά – Ρωμαϊκά χρόνια | Παλαιοχριστιανικοί χρόνοι | Από τους βυζαντινούς χρόνους, στις οθωμανικές απογραφές και στα μοναστικά έγγραφα | Περιηγητές του 19ου και 20ού αιώνα | Από τον 20ό αιώνα μέχρι τις μέρες μας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τοπωνύμια | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Προσωπογραφία Δολιχαίων | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Κοινοτικό Συμβούλιο | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Αγωνιστές και Θύματα της περιόδου 1940-1950 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Οι εκπαιδευτικοί στη Δολίχη, περιόδου 1977-1998 Βιβλιογραφία

Προσωπογραφία Δολιχαίων, όπως προκύπτει από την καταγραφή του αρχαιολόγου Απ. Αρβανιτόπουλου

Αγαγύλιος         Αυτόβουλος    Ευξάμενος         Λάρης               Πευκόλαος

Αγέλοχος          Αυτόβουλος    Ευρυδάμας        Λέανδρος          Πιερίων

Αγρίππας           Αυτοδίκη        Ευτύχης             Λεοντίς             Ποίμανδρος

Αδαίος              Αφροδείτη       Ευτυχίδης          Λέων                Πολυξένα

Άδυμος             Βιθυνός           Εύφορβος          Μακεδών          Προπερτία

Αζωριαστής       Βουλόμαχος    Εύφορβος          Μένανδρος        Ράστη

Αλεξάνδρα        Γενεά              Ζωπυρίων          Μενέστρατος     Σαμβατίων

Αλέξανδρος-Τίτος Μαίκιος       Δαμέας              Ζώσιμος           Νικάδας  Σεβαστεία

Αλέξανδρος       Δημοκράτης    Ζωσώ                Νείκανδρος       Σέκστος

Αμύντας            Δημόφιλος      Ηδυλίνη             Νεικάτωρ          Σεξτία

Αμφωτίς           Δημοχάρης      Ηρακλείδης        Νεικόπολις        Στρατόνεικος

Αντιγένης          Διομήδης        Θεμίστιος          Νέρβας             Σώπατρος

Αντίγονος          Διονύσιος        Θεόδωρος          Νικόβουλος       Σωσίβιος

Ανφωτίς            Δρεβέλαος       Θρασύλαος        Νικόλαος          Σωσύλος

Αξόδασος          Επίγονος         Θύος                 Ξάνθη               Φίλα

Απολλώνιος       Ερέννιος         Ισίων                 Ξενόλαος          Φιλημάτιον

Αργείος             Ερμαίος          Καίλιος             Ολβιάδης          Φιλινίας

Αριστόβουλος   Έρως              Καλλίστρατος    Ολυμπία           Φιλίππα

Αριστοτέλης      Ευβίοτος         Κάσσανδρος      Ομολώος          Φίλιππος

Αρμόδιος          Εύδημος         Κέρδων             Παράμονος        Φιλίσκος

Άρναγος            Ευηθίδης         Κλάουιος           Παρμεναφίλα     Φίλων

Αρχέλοχος         Ευθύδημος      Κλείτος             Παρμενίων        Φιλώτας

Άσανδρος          Ευθυμίδης       Κλέων               Πασίφιλος         Χάρισιν

Ασίδημος          Εύμηλος         Κλίτος               Παυσανίας

Advertisement