ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Κοινοτικό Συμβούλιο

Αρχαία Περραιβία | Περραιβική Τρίπολις 
Αρχαϊκά – κλασικά χρόνια | Ελληνιστικά – Ρωμαϊκά χρόνια | Παλαιοχριστιανικοί χρόνοι | Από τους βυζαντινούς χρόνους, στις οθωμανικές απογραφές και στα μοναστικά έγγραφα | Περιηγητές του 19ου και 20ού αιώνα | Από τον 20ό αιώνα μέχρι τις μέρες μας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τοπωνύμια | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Προσωπογραφία Δολιχαίων | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Κοινοτικό Συμβούλιο | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Αγωνιστές και Θύματα της περιόδου 1940-1950 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Οι εκπαιδευτικοί στη Δολίχη, περιόδου 1977-1998 Βιβλιογραφία

Περίοδος: 1.1.1967-31.8.1967, πρόεδρος: Χρήστος  Φ. Γκόγκος.

Κοινοτικό Συμβούλιο: Θωμάς Γ. Λιόλιος αντιπρόεδρος, Αθανάσιος Κ. Γκόγκος, Αθανάσιος Ζ. Τσιόγκας, Ευθύμιος Στ. Μαντζάρας.

Περίοδος: 1967-1974, πρόεδρος: Σόλων Αθ. Φωτίου.        

Κοινοτικό Συμβούλιο: Αντώνιος Ι. Γκόγκος, Αθανάσιος Δημ. Γκουτζουρέλας, Ευθύμιος Στ. Μαντζάρας, Γεώργιος Κ. Παπαδημητρίου (1967-1970),  Ζήσης Ν. Τσακνάκης (1971-1974), Αθανάσιος Ζ. Τσιόγκας.

Περίοδος: 1975-1978, πρόεδρος: Αριστείδης Ν. Γκόγκος.   

Κοινοτικό Συμβούλιο: Ηλίας Νικ. Αστερίου (ψηφοδέλτιο Α. Γκόγκου), Αναστάσιος Ι. Θεοδωράκης (ψηφοδέλτιο Α. Γκόγκου), Σόλων Αθ. Φωτίου (ψηφοδέλτιο Α. Γκόγκου), Γεώργιος Κ. Παπαδημητρίου (υποψήφιος πρόεδρος), Γεώργιος Θ. Λιόλιος (ψηφοδέλτιο Γ. Παπαδημητρίου).

Περίοδος:  1979–1982,[1] πρόεδρος: Γεώργιος Δημ. Λιόλιος.

Κοινοτικό Συμβούλιο: Αθανάσιος Ι. Κατσάρας (ψηφοδέλτιο Γ. Λιόλιου), Θωμάς Δ. Μαντζάρας (ψηφοδέλτιο Γ. Λιόλιου), Βασίλειος Θ. Γκόγκος (υποψήφιος πρόεδρος), Φώτιος Νικ. Μπαλανίκας (ψηφοδέλτιο Β. Γκόγκου).

Περίοδος: 1983-1986,[2] πρόεδρος: Βασίλειος Δημ. Λιόλιος.

Κοινοτικό Συμβούλιο: Γεώργιος Φ. Γκόγκος (ψηφοδέλτιο Β. Λιόλιου), Γρηγόριος Ελ. Γκόγκος  (ψηφοδέλτιο Β. Λιόλιου), Παναγιώτης Θ. Λιόλιος (ψηφοδέλτιο Β. Λιόλιου), Αριστείδης Ανδ. Μπαλανίκας (ψηφοδέλτιο Β. Λιόλιου), Παναγιώτης Καμαγιάννης (υποψήφιος πρόεδρος), Αθανάσιος Νικ. Τσακνάκης (υποψήφιος πρόεδρος).

Περίοδος: 1987-1990,[3]  πρόεδρος: Ηρακλής Θ. Λιόλιος.

Κοινοτικό Συμβούλιο: Κωνσταντίνος Ι. Γκόγκος (ψηφοδέλτιο Ηρ. Λιόλιου), Ιωάννης Δημ. Λιόλιος (ψηφοδέλτιο Ηρ, Λιόλιου), Αθανάσιος Θ. Μαντζάρας (ψηφοδέλτιο Ηρ. Λιόλιου), Γεώργιος Αθ. Τσακνάκης (ψηφοδέλτιο Ηρ. Λιόλιου), Γεώργιος Κ. Παπαδημητρίου (υποψήφιος πρόεδρος), Γεώργιος Αθ. Παπακωνσταντίνου (ψηφοδέλτιο Γ. Παπαδημητρίου).

Περίοδος: 1991-1994,[4] πρόεδρος: Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης.

Κοινοτικό Συμβούλιο: Θωμάς Ανδ. Μαντζάρας (ψηφοδέλτιο Π. Τσακνάκη), Παναγιώτης Δ. Μαντζάρας (ψηφοδέλτιο Π. Τσακνάκη), Θωμάς Ι. Λιόλιος (ψηφοδέλτιο Π. Τσακνάκη), Σπυρίδων Ζ. Παπακωνσταντίνου (ψηφοδέλτιο Π. Τσακνάκη), Χρήστος Βαλιώτης (υποψήφιος πρόεδρος), Θωμάς Δημ. Τσακνάκης (υποψήφιος πρόεδρος).

Περίοδος:  1995-1998, [5] πρόεδρος: Φώτιος Αθ.Παπακων/νου.

Κοινοτικό Συμβούλιο: Θωμάς Δ. Μαντζάρας (ψηφοδέλτιο Φ. Παπακωνσταντίνου), Κωνσταντίνος Γ. Παπαδημητρίου (ψηφοδέλτιο Φ. Παπακωνσταντίνου), Ελευθέριος Ν. Τσακνάκης (ψηφοδέλτιο Φ. Παπακωνσταντίνου), Θωμάς Ζ. Τσιόγκας (ψηφοδέλτιο Φ. Παπακωνσταντίνου), Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης (υποψήφιος πρόεδρος), Παναγιώτης Ηλ. Τσακνάκης (υποψήφιος πρόεδρος), Φώτιος Κ. Γκόγκος (σε αντικατάσταση του Παναγιώτη Ηλ. Τσακνάκη).

Περίοδος: 1999-2002, [6]πρόεδρος: Θεόκλητος Ανδ. Τσιόγκας.[7]

Τοπικό Συμβούλιο: Διονύσιος Θ. Λιόλιος (ψηφοδέλτιο Αθαν. Καψάλη), Θωμάς Ι. Λιόλιος (ψηφοδέλτιο Αθαν. Καψάλη), Στέφανος Απ. Μαντζάρας  (ψηφοδέλτιο Μ. Μαμάρα), Αθανάσιος Απ. Σουγλής (ψηφοδέλτιο Μ. Μαμάρα).

Δολιχαίοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Λιβαδίου: Γεώργιος Φ. Γκόγκος, Φώτιος Ν. Μπαλανίκας (ψηφοδέλτιο Αθαν. Καψάλη) και Θεόκλητος Ανδ. Τσιόγκας (πρόεδρος Τ.Σ.).

Περίοδος: 2003-2006, [8] πρόεδρος: Γεώργιος Θ. Μαντζάρας.[9]         

Τοπικό Συμβούλιο: Δημήτριος Κ. Βαλιώτης (ψηφοδέλτιο Ι. Καπέτη), Ευαγγελία Θ. Λιόλιου[10] (ψηφοδέλτιο Ι. Καπέτη), Αθανάσιος Ι. Σουγλής (ψηφοδέλτιο Ι. Γκούμα),  Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης (ψηφοδέλτιο Ι. Γκούμα).

Δολιχαίοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Λιβαδίου: Ελευθέριος Ν. Τσακνάκης  (ψηφοδέλτιο Ι. Γκούμα) και Γεώργιος Θ. Μαντζάρας (πρόεδρος Τ.Σ.).

Περίοδος: 2007-2010,[11] πρόεδρος: Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης.[12]

Τοπικό συμβούλιο: Φώτιος Αθ. Μαντζάρας (ψηφοδέλτιο Γ. Γαλάνη), Παναγιώτης Ηλ. Τσακνάκης (ψηφοδέλτιο Ι. Γκούμα).

Δολιχαίοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Λιβαδίου: Γεώργιος Γ. Γκόγκος (ψηφοδέλτιο Γ. Γαλάνη, απεβίωσε εν ενεργεία, 2010) και Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης, ως πρόεδρος της Κοινότητας.

Περίοδος: 1.1.2011-31.8.2014,[13] πρόεδρος: Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης.[14]

Τοπικό Συμβούλιο: Νικόλαος Αθ. Γκόγκος (ψηφοδέλτιο Χρ. Καραγιάννη), Θεόκλητος Α.Τσιόγκας (ψηφοδέλτιο Γ. Πασχόπουλου).

Η Κωνσταντίνα Φ. Γκόγκου (ψηφοδέλτιο Γ. Πασχόπουλου συμμετείχε ως υποψήφια στη δημοτική ενότητα της  Ελασσόνας) ήταν η πρώτη γυναίκα Δολιχαία δημοτική σύμβουλος. Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου είχε δικαίωμα συμμετοχής με ψήφο στο δημοτικό συμβούλιο, μόνο για θέματα που αφορούσαν την Τοπική Κοινότητα.

Περίοδος: 1.9.2014-31.8.2019,[15] πρόεδρος: Ευάγγελος Β. Τσακνάκης.[16]

Τοπικό Συμβούλιο: Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης (ψηφοδέλτιο Ηρ. Λιόλιου), Βασίλειος Φ. Τσακνάκης (ψηφοδέλτιο Ν. Ευαγγέλου).

Ο Ηρακλής Λιόλιος, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, θα αποτελούσε τον Δολιχαίο δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Ελασσόνας. Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου είχε δικαίωμα συμμετοχής με ψήφο στο δημοτικό συμβούλιο μόνο για θέματα που αφορούσαν την Τοπική Κοινότητα.

Περίοδος: 1.9.2019-31.12.2023, πρόεδρος: Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης.[17] Με το πρόγραμμα «Κλεισθένης» μεταρρυθμίστηκε το θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εφαρμόστηκαν αλλαγές στον αριθμό των μελών του Τοπικού Συμβουλίου (από 3 σε 5 μέλη) και εφαρμόστηκε η διαδικασία της απλής αναλογικής στην εκλογή των μελών.[18]

Τοπικό Συμβούλιο: Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης (ψηφοδέλτιο προσκείμενο στον Ν. Ευαγγέλου), Σταματία Ελ. Τσακνάκη[19] (ψηφοδέλτιο προσκείμενο στον Ν. Ευαγγέλου), Θεοδωράκης Βασ. Χρήστος (ψηφοδέλτιο προσκείμενο στον Δημ. Αβρανά), Μαντζάρας Ι. Χρήστος (ψηφοδέλτιο προσκείμενο στον Δημ. Αβρανά), Τσακνάκης Βασ. Ευάγγελος (ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο).

[1]. Οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ανέρχονταν σε 445. Ψήφισαν 376. Ο Γεώργιος Λιόλιος έλαβε 219 ψήφους (58,24%, 3 έδρες) και ο Βασίλειος Γκόγκος  157 (41,76%, 2 έδρες), Βλ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. / Εκλογές στην Τ.Α. (δικτυογραφία).

[2]. Οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ανέρχονταν σε 514. Ψήφισαν 440. Ο Βασίλειος Λιόλιος έλαβε 174 ψήφους (39,64%, 5 έδρες), ο Παναγιώτης Καμαγιάννης 164 (37,36%, 1 έδρα) και ο Αθανάσιος Τσακνάκης 101 (23,01%, 1 έδρα), Βλ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ό. π.

[3]. Οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ανέρχονταν σε 563. Ψήφισαν 497. Ο Ηρακλής Λιόλιος έλαβε 255 ψήφους (51,41%, 5 έδρες) και ο Γεώργιος Παπαδημητρίου 241 (48,59%, 2 έδρες), Βλ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ό. π.

[4]. Οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ανέρχονταν σε 567. Ψήφισαν 483. Ο Παναγιώτης Τσακνάκης έλαβε 177 ψήφους (36,65%, 5 έδρες), ο Χρήστος Βαλιώτης 165 (34,16%, 1 έδρα), και ο Θωμάς Τσακνάκης 141 (29,19%, 1 έδρα), Βλ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ό.π.

[5]. Οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ανέρχονταν σε 570. Ψήφισαν 492. Ο Φώτιος Παπακωνσταντίνου έλαβε 187 ψήφους (38,96%, 5 έδρες), ο Παναγιώτης Τσακνάκης 147 (30,63%, 1 έδρα), και ο Παναγιώτης Τσακνάκης 146 (30,42%, 1 έδρα), Βλ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ό. π. Δεν αναφέρεται το πατρώνυμο των δύο συνωνύμων Παναγιώτη Τσακνάκη.

[6]. Ψήφισαν 3.433 (από 4.032 εγγεγραμμένους). Ο Αθανάσιος Καψάλης, στον β΄ γύρο έλαβε ποσοστό 52,20% (8 έδρες) και η Μαρία Μαμάρα ποσοστό 47,80% (5 έδρες), βλ. Υπουργείο Εσωτερικών (δικτυογραφία).

[7]. Υποψήφιος με τον συνδυασμό του Αθαν. Καψάλη, δήμαρχος του Λιβαδίου εκλέχθηκε ο Αθανάσιος (Νίκος) Καψάλης.

[8]. Ψήφισαν 3.311 (σε σύνολο 3.904 εγγεγραμμένων). Ο Ιωάννης Γκούμας, στον β΄ γύρο έλαβε ποσοστό 59,57% (8 έδρες) και ο Ιωάννης Καπέτης 40,40% (4 έδρες).Βλ. Υπουργείο Εσωτερικών, ό. π.

[9]. Υποψήφιος με τον συνδυασμό του Ι. Καπέτη, εκλέχθηκε δήμαρχος του Λιβαδίου ο Ιωάννης Γκούμας.

[10]. Η πρώτη γυναίκα – μέλος της Τοπικής Αρχής στη Δολίχη.

[11]. Ψήφισαν 3.082 (σε σύνολο 3.675 εγγεγραμμένων). Ο Γεώργιος Γαλάνης, από τον α΄ γύρο έλαβε ποσοστό 56,69% (8 έδρες) και ο Ιωάννης Γκούμας 37,24% (5 έδρες).Βλ. Υπουργείο Εσωτερικών, ό. π. Η Δολίχη έδωσε 269 ψήφους στον Γ. Γαλάνη, 115 στον Ι. Γκούμα και 44 στην Αλ. Χαλκιά. Ο υποψήφιος πρόεδρος της Κοινότητας Δολίχης Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης έλαβε 98 ψήφους, ο Φώτιος Μαντζάρας 89 και ο Παναγιώτης Ηλ. Τσακνάκης 41 ψήφους. Τα εν λόγω στοιχεία διατηρούνται στο προσωπικό αρχείο του γράφοντος.

[12]. Δήμαρχος του Λιβαδίου εκλέχθηκε ο Γεώργιος Γαλάνης.

[13]. Η Δημοτική Ενότητα του Λιβαδίου, στον β΄ γύρο έδωσε στον Γεώργιο Πασχόπουλο 844 ψήφους (43,44%)  και στον Χρήστο Καραγιάνη 1.099 ψήφους (56,56%).Βλ. Υπουργείο Εσωτερικών, ό. π.

[14]. Δήμαρχος της Ελασσόνας εκλέχθηκε ο Γεώργιος Πασχόπουλος.

[15]. Η Δημοτική Ενότητα του Λιβαδίου, στον β γύρο έδωσε στον Νικόλαο Ευαγγέλου 1.127 ψήφους (64,55%)  και στον Γεώργιο Πασχόπουλο 619 ψήφους (35,45%). Βλ. Υπουργείο Εσωτερικών, ό. π. Στη Δολίχη, στον α΄ γύρο, κατά τον οποίο διαμορφώθηκε το τοπικό συμβούλιο, ψήφισαν 379. Το ψηφοδέλτιο του Ηρακλή Λιόλιου έλαβε 190 ψηφοδέλτια (2 έδρες) και ο συνδυασμός του Νικόλαου Ευαγγέλου 66 ψηφοδέλτια (1 έδρα). Ο Ευάγγελος Τσακνάκης έλαβε 108 ψήφους, ο Παναγιώτης Τσακνάκης 72 και ο Βασίλειος Τσακνάκης 30. Τα εν λόγω στοιχεία αντλήθηκαν από το προσωπικό αρχείο του γράφοντος.

[16]. Δήμαρχος της Ελασσόνας εκλέχθηκε ο  Νικόλαος Ευαγγέλου.

[17]. Στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, ψήφισαν στη Δολίχη 364 δημότες (358 έγκυρα ψηφοδέλτια). Ο τοπικός συνδυασμός «Αλλάζουμε» (προσκείμενος στο ψηφοδέλτιο του υποψηφίου δημάρχου Ν. Ευαγγέλου) έλαβε 159 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο υποψήφιος σύμβουλος της Κοινότητας Δολίχης Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης έλαβε 100 ψήφους και η Τσακνάκη Ελ. Σταματία 73 ψήφους. Ο συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση Δολίχης» (προσκείμενος στο ψηφοδέλτιο του υποψηφίου δημάρχου Δ. Αβρανά) έλαβε 136 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Θεοδωράκης Βασ. Χρήστος έλαβε 91 ψήφους και ο Μαντζάρας Ι. Χρήστος 65 ψήφους. Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη Δύναμη Δολίχης» έλαβε 63 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Τσακνάκης Βασ. Ευάγγελος έλαβε 41 ψήφους. Τα εν λόγω στοιχεία διατηρούνται στο προσωπικό αρχείο του γράφοντος. Δήμαρχος της Ελασσόνας εκλέχθηκε ο Νικόλαος Γάτσας. Πρόεδρος της κοινότητας της Δολίχης, με το νόμο του Κλεισθένη, θα εκλεγόταν ο ένας από τους δύο τοπικούς συμβούλους, οι οποίοι είχαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των δύο πρώτων επικρατέστερων συνδυασμών (ο Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης  ή ο Θεοδωράκης Βασ. Χρήστος) με ψηφοφορία η οποία θα διεξαγόταν την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου 2019. Με την τροποποίηση του νόμου από τη νέα κυβέρνηση, ως πρόεδρος ορίζεται ο υποψήφιος με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης του συνδυασμού που έλαβε τα περισσότερα ψηφοδέλτια. Στην προκειμένη περίπτωση ορίζεται ως πρόεδρος ο Τσακνάκης Αθ. Παναγιώτης.

[18].  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018, τ. Α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].Υπογραφή του προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

[19].  Η δεύτερη γυναίκα – μέλος της Τοπικής Αρχής στη Δολίχη.

Advertisement