ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Αγωνιστές και Θύματα της περιόδου 1940-1950

Αρχαία Περραιβία | Περραιβική Τρίπολις 
Αρχαϊκά – κλασικά χρόνια | Ελληνιστικά – Ρωμαϊκά χρόνια | Παλαιοχριστιανικοί χρόνοι | Από τους βυζαντινούς χρόνους, στις οθωμανικές απογραφές και στα μοναστικά έγγραφα | Περιηγητές του 19ου και 20ού αιώνα | Από τον 20ό αιώνα μέχρι τις μέρες μας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τοπωνύμια | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Προσωπογραφία Δολιχαίων | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Κοινοτικό Συμβούλιο | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Αγωνιστές και Θύματα της περιόδου 1940-1950 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Οι εκπαιδευτικοί στη Δολίχη, περιόδου 1977-1998 Βιβλιογραφία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Αγωνιστές και Θύματα της περιόδου 1940-1950[1]

Θύματα Ελληνοϊταλικού Πολέμου:                                       

Τσακνάκης Κων/νος του Βασιλείου, δεκανέας (έπεσε στο Κιαφέ Λουζίττης Αλβανίας)            1909-1941

Αγωνιστές της περιόδου ΕΛΑΣ:                                           

Γκόγκος Ελευθέριος του Νικολάου                                          1919-2008
Γκόγκος Θωμάς του Αθανασίου                                               1918-1985
Γκόγκος Ιωάννης του Θωμά                                                     1918-1999
Μπαλανίκας Φώτιος του Κων/νου                                            1920-1944
Σουγλής Κων/νος του Ζήση                                                      1922-2010
Τσακνάκης Γεώργιος του Ιωάννη                                             1907-1983
Τσακνάκης Νίκος του Ιωάννη                                                  1920-1944
Τσιόγκας Ζήσης του Βασιλείου                                                1906-1976
Φωτίου Ιωάννης του Αθανασίου                                               1921-1990

Αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού:                               

Γκόγκος Αριστείδης του Νικολάου                                          1927-1998
Γκόγκος Δημήτριος του Αθανασίου                                         1908-1987
Γκόγκος Ιωάννης του Κων/νου                                                1932-
Γκόγκος Νίκος του Γεωργίου                                                   1903-1982
Καμαγιάννης Κων/νος του Παναγιώτη                                     1928-1995
Λιόλιος Αθανάσιος του Γεωργίου                                             1927-2018
Λιόλιος Βασίλειος του Δημητρίου                                            1929-2009
Τζήκας Αθανάσιος του Νικολάου                                             1932-
Τσακνάκης Δημήτριος του Θωμά                                             1930-2014
Τσιόγκας Βασίλειος του Ζήση                                                  1928-1983

Θύματα Δ.Σ.Ε. του Εμφυλίου Πολέμου:                               

Αστερίου Ιωάννης του Αθανασίου                                            1922-1949
Γκόγκος Βασίλειος του Αθανασίου                                          1921-1949
Γκόγκος Γεώργιος του Νικολάου                                             1902-1947
Θεοδωράκης Χρήστος του Δημητρίου                                      1927-1949
Μαντζάρας Διονύσιος του Στεφάνου                                        1932-1948
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος του Ζήση                                   1926-1948
Τζήκα Βασιλική του Νικολάου                                                 1924-1946
Τσακνάκη Ζωή του Γεωργίου                                                   1927-1947
Τσακνάκης Νίκος του Ιωάννη                                                  1920-1944
Τσακνάκης Παναγιώτης του Νικολάου                                     1918-1949

Αντίποινα για ανατίναξη οχήματος του στρατού. Εκτελεσθέντες:   

Γκόγκος Αθανάσιος του Νικολάου                                           1928-1949
Γκόγκου Αθανασία του Κων/νου                                              1904-1949
Γκόγκου Σουλτάνα του Νικολάου                                            1935-1949
Τσακνάκης Χρήστος του Γεωργίου                                          1895-1949

Εξόριστοι:                                                                              

Γκόγκος Αριστείδης του Νικολάου (φυλακές Γιούρα)              1927-1998
Γκόγκος Θωμάς του Αθανασίου (εξορία στην Ικαρία)              1918-1985
Γκόγκος Ιωάννης του Κων/νου (φυλακές Λέρου)                     1932-
Θεοδωράκης Κων/νος του Ιωάννου (φυλακές Λέρου)               1932-
Λιόλιος Αθανάσιος του Γεωργίου (φυλακές Γιούρα)                1927-2018
Λιόλιος Βασίλειος του Δημητρίου (φυλακές Μακρονήσου)      1929-2009
Λιόλιου Ευαγγελία του Φώτ., γέν. Νικολάου (φ. Μακρονήσου)           1935-
Τζίκας Αθανάσιος του Νικολάου (φυλακές Λέρου)                   1932-
Τσακνάκης Αλέξανδρος του Ιωάννη (φυλακές Γιούρα)            1918-2004
Τσακνάκης Δημήτριος του Θωμά (φυλακές Μακρονήσου)       1930-2014
Τσακνάκης Δημήτριος του Ιωάννη (φυλακές Γιούρα)               1923-1990
Τσακνάκης Νίκος του Ζήση (εξορία στην Ικαρία)                    1903-1996
Τσιόγκας Βασίλειος του Ζήση (φυλακές Μακρονήσου)            1928-1983

Πολιτικοί Πρόσφυγες:                                                           

Γκόγκος Ελευθέριος (Πολωνία)                                                1919-2008
Γκόγκος Νίκος του Γεωργίου (Γιουγκοσλαβία)                        1928-2004
Κατσάρα Βάια του Ιωάννη (Ρουμανία)                                     1928-1985
Λιόλιος Κων/νος του Γεωργίου (Τσεχοσλοβακία)
Μαντζάρα Αννέτα του Αθανασίου (Τασκένδη)                         1928-1978
Παπακωνσταντίνου Βασίλειος (Πολωνία)                                 1918-2003
Τσακνάκη Κων/να του Θωμά, γέν. Ρουμπακιά (Πολωνία)        1926-2008
Τσακνάκης Γεώργιος του Χρήστου (Πολωνία)                         1928-2008

[1]. Τα στοιχεία του Παραρτήματος Δ αντλήθηκαν από σχετικό δημοσίευμα και επικαιροποιήθηκαν ως προς τις ημερομηνίες θανάτου των αναφερόμενων προσώπων. Βλ. Λιόλιος 2007, 11-12.

Advertisement