ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Οι εκπαιδευτικοί στη Δολίχη, περιόδου 1977-1998

Αρχαία Περραιβία | Περραιβική Τρίπολις 
Αρχαϊκά – κλασικά χρόνια | Ελληνιστικά – Ρωμαϊκά χρόνια | Παλαιοχριστιανικοί χρόνοι | Από τους βυζαντινούς χρόνους, στις οθωμανικές απογραφές και στα μοναστικά έγγραφα | Περιηγητές του 19ου και 20ού αιώνα | Από τον 20ό αιώνα μέχρι τις μέρες μας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τοπωνύμια | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Προσωπογραφία Δολιχαίων | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Κοινοτικό Συμβούλιο | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Αγωνιστές και Θύματα της περιόδου 1940-1950 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Οι εκπαιδευτικοί στη Δολίχη, περιόδου 1977-1998 Βιβλιογραφία

Οι εκπαιδευτικοί στη Δολίχη, περιόδου 1977-1998[1]

Περίοδος-Διευθυντής/τρια-Δάσκαλος/α

1977-1978-Αργυρόπουλος Αθανάσιος-Μπίτσικα Μαρία-Χαρίτου Καλλιόπη
1981-1982-Αργυρόπουλος Αθανάσιος-Λιντέρη Χριστίνα
1982-1983-Αργυρόπουλος Αθανάσιος-Γκαρλόφτη Βασιλική
1983-1984-Αργυρόπουλος Αθανάσιος-Μπέτσιου Μαργαρίτα
1985-1986-Γκαρλόφτη Βασιλική-Αντωνούλης Γεώργιος
1986-1987-Γκαρλόφτη Βασιλική-Μαστρογιάννη Δήμητρα
1987-1988-Μαστρογιάννη Δήμητρα-Μπαγιώτα Νίκη
1988-1989-Σαββίδου Αλεξάνδρα-Καραθάνου Αικατερίνη-Μπάμπαλης Κων/νος
1989-1990-Καραθάνου Αικατερίνη-Σαπουνάς Αγησίλαος Λεπενιώτης Αλέξανδρος
1990-1991-Λυγούρα Αναστασία-Λιλέ Θεοδώρα
1991-1992-Λιάπης Δημοσθένης-Σάρρου Δροσιά
1992-1993-Ράπτης Κων/νος-Βαλδούμας Βασίλειος
1993-1994-Ράπτης Κων/νος -Βαλδούμας Βασίλειος
1994-1995-Ράπτης Κων/νος -Σαπουνάς Αγησίλαος
1995-1996-Ράπτης Κων/νος -Αντύπα Πολυξένη
1996-1997-Ράπτης Κων/νος -Κουνιατσιώτης Κων/νος
1997-1998-Ράπτης Κων/νος-Γκαρλόφτη Βασιλική

[1]. Τα στοιχεία του Παραρτήματος Ε, αντλήθηκαν από τα ΓΑΚ, Αρχεία Ν. Λάρισας.

Advertisement