Απογραφές Πληθυσμού

Ο πληθυσμός της Κοινότητας βάσει παρελθουσών απογραφών

Πληθυσμιακή Κατάσταση.

Με βάση τις απογραφές που διενεργήθηκαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ο πληθυσμός της Δολίχης καταγράφηκε ως εξής:

1913: Άνδρες: 120, Γυναίκες: 096, Σύνολο: 216
1921
: Άνδρες: 123, Γυναίκες: 100, Σύνολο: 223
1928
: Άνδρες: 128, Γυναίκες: 125, Σύνολο: 253
1940
: Άνδρες: 190, Γυναίκες: 192, Σύνολο: 382
1951
: Σύνολο: 431
1961:
 Σύνολο: 497
1971:
 Σύνολο: 492
1981:
 Σύνολο: 546
1991:
 Σύνολο: 496
2001:
 Σύνολο: 473
2011:
 Σύνολο: 440

 

Όπως προκύπτει από     οθωμανικά αρχεία βάσει του φορολογικού κατάστιχου T.D. 695, ο πληθυσμός της Δολίχης κατά το έτος 1570 αποτελούταν από 187 νοικοκυριά, 28 χήρες και 56 άγαμοι ενήλικες.[1]  Εάν θεωρήσουμε ότι κάθε νοικοκυριό, ενδεχομένως, να αποτελείτο από πέντε μέλη κατά μέσο όρο, ο πληθυσμός της Δολίχης θα αποτελούταν από 900 περίπου άτομα.

Βάσει της παραπάνω μελέτης (Σδρόλια, 2014) προκύπτει ότι ο κορμός της οικονομίας ήταν η υψηλή παραγωγή σιταριού, η οποία δείχνει και την ευφορία των εδαφών της Δολίχης. Αντιθέτως, η κτηνοτροφία περιελάμβανε μόνο 1970 ζώα ή χονδρικά 10 πρόβατα το νοικοκυριό. Η παραγωγή κρασιού, ωστόσο, ήταν υψηλή αγγίζοντας τα 494 λίτρα για κάθε νοικοκυριό. Ακόμη υπήρχε μια αξιόλογη παραγωγή κανναβιού για σχοινοποιία, 8560 δεμάτια το χρόνο ή 43 δεμάτια για κάθε νοικοκυριό.

________

[1] Σδρόλια, Στ. Η περιοχή της Ελασσόνας τον 16ο αιώνα. Η μαρτυρία των μνημείων. Στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 2004, τ. 66, σ.σ. 14-24.

Advertisements