Παλιό Σφαγείο

Το κτίριο κατασκευάστηκε τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας και λειτούργησε ως σφαγείο για μερικά χρόνια. Πλέον λειτουργεί ως αποθήκη της Κοινότητας, ενώ εντός του κτιρίου βρίσκεται και ο πίνακας της αρδευτικής γεώτρησης «Στέρνα».

Advertisement