Φωτισμός

Η κοινότητα της Δολίχης φωτίζεται επαρκώς από το δημοτικό φωτισμό. Υπάρχουν σημεία όμως τα οποία πρέπει να φωτιστούν. Η αρμόδια Υπηρεσία βρίσκεται στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας και μεριμνά για την αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων.

Advertisement