Ύδρευση

Η κοινότητα της Δολίχης υδρεύεται από δύο γεωτρήσεις: στη θέση «Δραγασιά» και στη Θέση «Καλόγηρος». Χρησιμοποιούνται δύο υδραγωγεία το νερό των οποίων αναμιγνύεται στο υδρευτικό δίκτυο στο ύψος του κρουνού της Πυροσβεστικής στη θέση «Γερανός».

Μέχρι την περίοδο της δημαρχίας Λιβαδίου Αθανασίου Καψάλη (1999-2002), ο οικισμός της Δολίχης υδρευόταν από τη γεώτρηση «Φωτίου», το νερό της οποίας ήταν ακατάλληλο για πόση και μεταφερόταν στο υδραγωγείο με αγωγό αμιάντου. Χρησιμοποιήθηκαν οι γεωτρήσεις στις θέσεις «Τρόχαλο» και «Δραγασιά» το νερό των οποίων ήταν επίσης ακατάλληλο και για το λόγο αυτό τοποθετήθηκαν ειδικά φίλτρα στο υδραγωγείο προκειμένου να συγκρατούνται τα μέταλλα του νερού, χωρίς αποτέλεσμα. Επί δημαρχίας Ιωάννου Γκούμα (2003-2006) εξορύχτηκε νέα υδρευτική γεώτρηση στη θέση «Ξηρολάκκι» για την επίλυση του προβλήματος. Οι υψηλές τιμές των νιτρικών, όμως, κατέστησαν το πόσιμο νερό, επίσης, ακατάλληλο (πρόκειται για το νερό που οι κάτοικοι της Δολίχης πίνουν μέχρι σήμερα). Στη συνέχεια, επί δημαρχίας Γεωργίου Γαλάνη (2007-2010) εξορύχτηκε νέα υδρευτική γεώτρηση στη θέση «Καλόγηρος» του Λιβαδίου, το νερό της οποίας βρέθηκε κατάλληλο και αρχικά επαρκές και κατασκευάστηκε νέο υδραγωγείο. Διαπιστώθηκε, όμως, στη συνέχεια, ότι το νερό της γεώτρησης δεν επαρκούσε να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής. Η μικρή ποσότητα νερού αυτής της γεώτρησης αναμιγνύεται με το ακατάλληλο για πόση νερό της γεώτρησης στη θέση «Ξηρολάκκι» στην προαναφερόμενη θέση «Γερανός».

Τα επίπεδα των νιτρικών του πόσιμου νερού, σε πολλές περιπτώσεις, ξεπερνούσαν ακόμη και τα 80 mg/l, όταν το νομοθετημένο όριο ανοχής είναι 50 mg/l (βλ. οδηγίες 80/778/ΕΟΚ, 98/83/ΕΚ, ΚΥΑ Υ2/2600/2001 και ΦΕΚ 630/Β/2007).

Από τις τελευταίες επίσημες χημικές αναλύσεις, το ύψος των επιπέδων των νιτρικών του πόσιμου νερού της Δολίχης ανέρχεται σε 51 (23-6-2016) και 56 (11-7-2016).

Έπειτα από επανειλημμένες οχλήσεις, έγγραφες και προφορικές, από δημοσιεύσεις στον τύπο, από την ερώτηση βουλευτή στον υπουργό και από την επέμβαση εισαγγελέα για το θέμα (11/2018), γίνονται προσπάθειες από τη ΔΕΥΑΕΛ για την επίλυση του προβλήματος με την ανόρυξη νέας γεώτρησης στη θέση “Χατζηγώγου” (ανάθεση μελέτης ανόρυξης και αξιοποίησης). Χωρίς να έχει επιλυθεί το πρόβλημα μέχρι σήμερα.

ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ-ΣΤΕΡΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΒΟΡΕΙΑ

ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ-ΣΤΕΡΝΕΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ

ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ-ΣΤΕΡΝΕΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ Υδρευτική Γεώτρηση -Καλόγηρος

Advertisement