Αγροτικό Ιατρείο

Τοποθεσία – ΜορφολογίαΠεριβάλλον | Μόνιμος Πληθυσμός | Απασχόληση | Ύδρευση | Άρδευση | Όμβρια Ύδατα | Εσωτερική Οδοποιία | Αγροτική Οδοποιία | Παιδικές Χαρές | Εκκλησίες | Τοπικό Κατάστημα | Γήπεδο | Πολιτιστικό Κέντρο | Αγροτικό Ιατρείο | Δημοτικό Σχολείο | Παλιό Σφαγείο | Κτίρια πρ. Αγροτικού Συνεταιρισμού | Νεκροταφείο | Αγροτεμάχια | Καθαριότητα/ Πράσινο | Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας | Μπαταρίες | Ανακύκλωση | Φωτισμός | Καστρί Δολίχης | Βυζαντινός Ναός | Λαογραφικό Μουσείο | Πανηγύρι | Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» | Σύλλογοι – Φορείς

Από την περίοδο της θητείας του Ηρακλή Λιόλιου στεγάζεται στο ισόγειο του κοινοτικού καταστήματος και εξυπηρετεί τις ανάγκες των δημοτών στον τομέα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η οποία όμως δυσχεραίνεται από την έλλειψη παροχής ικανοποιητικής πρόσβασης στο διαδίκτυο λόγω μη εκσυγχρονισμού του δικτύου τηλεφωνίας.

Advertisements