Κτίρια πρ. Αγροτικού Συνεταιρισμού

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός της Δολίχης διαλύθηκε το έτος 2012 με απόφαση Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή με ευθύνη των παρόντων μελών στη Γενική Συνέλευση και όλων των μελών του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού), κατά την οποία μεταφέρθηκαν τα ακίνητα στοιχεία του στο νεοσύστατο τότε Αγροτικό Συνεταιρισμό «Ολύμπια Γη» της Ελασσόνας. Στη συνέχεια η «Ολύμπια Γη» διαλύθηκε και την οικονομική της εκκαθάριση ανέλαβε πληρεξούσιος δικηγόρος. Έπειτα από σχετική πληροφόρηση, γνωρίζουμε ότι τα οικονομικά στοιχεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Δολίχης προς εκκαθάριση στο συγχωνευμένο συνεταιρισμό αφορούσαν μέχρι 31-12-2015 και ότι η ακίνητη περιουσία του θα εκποιηθεί στο πλαίσιο της οικονομικής εκκαθάρισης της «Ολύμπιας Γης». Η ακίνητη περιουσία του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού της Δολίχης αποτελείται από μια μεγάλη ηλεκτροδοτούμενη αποθήκη δυτικά της κεντρικής πλατείας (κατασκευάστηκε περίπου το 1970) την οποία εκμεταλλεύονται οι τοπικοί φορείς της Δολίχης, μια πετρόκτιστη αποθήκη στα ανατολικά της πλατείας (κατασκευάστηκε περίπου το 1950) η οποία παραχωρήθηκε για είκοσι χρόνια στον πρώην Δήμο Λιβαδίου και έχει μετατραπεί σε πολιτιστικό κέντρο και μια γεφυροπλάστιγγα (κατασκευάστηκε στα μισά της δεκαετίας του ’70 περίπου) η οποία λειτουργεί με κερματοδέκτη.

Advertisement