Αγροτεμάχια

  1. Θέση “Ξηρολάκκι”, 15 στρ  (Κοινοτικό)
  2. Θέση “Ράχες”, στρ 23,000 (Σχολικό)
  3. Θέση “Αυλαγάδες”, στρ 6,721 (Σχολικό)
  4. Θέση “Αυλαγάδες”, στρ 2,360 (Σχολικό)