Άρδευση

Οι δημοτικές γεωτρήσεις στη Δολίχη βρίσκονται στις εξής τοποθεσίες: «Φουσκίνα», «Δραγασιά», «Τρόχαλο», «Φωτίου», «Λούκια» και «Στέρνα». Οι γεωτρήσεις «Δραγασιά» και «Τρόχαλο» συνδέονται στον ίδιο αγωγό με ρυθμιζόμενες βάνες, αρδεύοντας τη βορειοανατολική πλευρά των κτημάτων της Δολίχης. Η γεώτρηση στη θέση «Φουσκίνα» αντλεί μικρό όγκο νερού, ο αγωγός της κατευθύνεται νότια και με μια σύνδεση αγωγού 600 μέτρων δύναται να συνδεθεί στον ίδιο αγωγό με τη γεώτρηση της «Δραγασιάς» και του «Τρόχαλου». Ακόμη, ο αγωγός της υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Ξηρολάκκι», το πόσιμο νερό της οποίας είναι ακατάλληλο, μπορεί να συνδεθεί (χωρίς καμιά επέκταση) με τον εν λόγω αγωγό, σε περίπτωση που από υδρευτική χαρακτηριστεί ως αρδευτική. Οι γεωτρήσεις «Φωτίου», «Λούκια» και «Στέρνα», όπως και ο αγωγός του φράγματος στη θέση «Ψόφος» συνδέονται σε έναν αγωγό άρδευσης, ο οποίος εκτείνεται στη νοτιοδυτική πλευρά των κτημάτων της Δολίχης. Με την αποκατάσταση της βλάβης του αγωγού στο ύψος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Νικολάου Τζήκα, ο αγωγός επεκτείνεται περίπου μέχρι το ύψος του αγωγού των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Γεωργίου Σουγλή.

 

Άρδευση Δυτικά

Άρδευση Δυτικά

Άρδευση Ανατολικά

Άρδευση Ανατολικά

geotriseis anatolika1

Επέκταση αγωγού στη θέση «Κάμπος»

Advertisement