Μόνιμος Πληθυσμός

Τοποθεσία – ΜορφολογίαΠεριβάλλον | Μόνιμος Πληθυσμός | Απασχόληση | Ύδρευση | Άρδευση | Όμβρια Ύδατα | Εσωτερική Οδοποιία | Αγροτική Οδοποιία | Παιδικές Χαρές | Εκκλησίες | Τοπικό Κατάστημα | Γήπεδο | Πολιτιστικό Κέντρο | Αγροτικό Ιατρείο | Δημοτικό Σχολείο | Παλιό Σφαγείο | Κτίρια πρ. Αγροτικού Συνεταιρισμού | Νεκροταφείο | Αγροτεμάχια | Καθαριότητα/ Πράσινο | Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας | Μπαταρίες | Ανακύκλωση | Φωτισμός | Καστρί Δολίχης | Βυζαντινός Ναός | Λαογραφικό Μουσείο | Πανηγύρι | Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» | Σύλλογοι – Φορείς

Οι κάτοικοι της Δολίχης, σύμφωνα με την καταγραφή του Οκτωβρίου 2014, ανέρχονται σε 347. Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τους οικονομικούς μετανάστες που είναι εγκατεστημένοι στη Δολίχη.

Από τους παραπάνω πίνακες διαφαίνεται η γήρανση του πληθυσμού της Δολίχης, δεδομένου ότι οι 224 κάτοικοι ηλικίας άνω των 50 ετών καλύπτουν το 64,5% του συνολικού πληθυσμού έναντι των 123 κατοίκων ηλικίας μέχρι 50 ετών που καλύπτουν το υπόλοιπο ποσοστό (35,5%). Οι 139 συνταξιούχοι καταλαμβάνουν το 40%. Διαφαίνεται, λοιπόν, και η ανάγκη των κατοίκων για ιατρικές υπηρεσίες (εξετάσεις, συνταγογράφηση), το ποσοστό των οποίων κυμαίνεται στις ηλικίες των 50 ετών και άνω (64,5%).

Από τα 135 υφιστάμενα νοικοκυριά της Δολίχης, τα 18 αποτελούνται από ένα μόνο μέλος το οποίο έχει ηλικία μεγαλύτερη των 70 ετών. Κρίνεται απαραίτητη η βοήθεια στο σπίτι από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αλλά και η παροχή διοικητικής υποστήριξης, ειδικά εκείνων των περιπτώσεων που δεν καλύπτονται από οικογενειακό ή συγγενικό κύκλο.

Με βάση τη συγκεκριμένη καταγραφή, υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός της Δολίχης το 2024, ο οποίος θα έχει ηλικία μέχρι 81 ετών θα ανέρχεται σε 232, με την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται εν ζωή όλοι όσοι σήμερα βρίσκονται στην ηλικία κάτω των 71 ετών και ότι δεν θα γεννηθεί, ούτε θα εγκατασταθεί, κανένας άνθρωπος μέχρι τότε. Αντιστοίχως για το 2034 ο πληθυσμός που θα έχει ηλικία μικρότερη από 81 έτη θα ανέρχεται σε 187 με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Οι άγαμοι άνδρες και οι άγαμες γυναίκες ηλικίας από 20 έως 49 ετών ανέρχονται σε 31 καταλαμβάνοντας το 8,9% του συνόλου του πληθυσμού. Τα δε παιδιά ηλικίας μέχρι 9 ετών ανέρχονται σε 9 και τα παιδιά μέχρι 19 ετών ανέρχονται σε 27, καταλαμβάνοντας συνολικά το 10,37% του συνόλου.

Το επίπεδο της εκπαίδευσης των κατοίκων της Δολίχης ηλικίας από 20 έως 49 ετών κυμαίνεται στους υποχρεωτικής εκπαίδευσης ΥΕ 5,2%, στους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΕ 12,7%, στους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) 1,7%, στους τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης ΤΕ 1,7% και στους τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ΠΕ 2%.

Advertisements