Μόνιμος Πληθυσμός

Σύμφωνα με την καταγραφή του πληθυσμού, η οποία διενεργήθηκε από τον γράφοντα, κατά τον Μάιο του 2018, στη Δολίχη βρέθηκαν 129 νοικοκυριά και διέμεναν συνολικά 319 κάτοικοι (163 άνδρες και 156 γυναίκες, βλ. Γράφημα 1), το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων (54,85%) είχαν ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών.

Ηλικία 1-19: 23 (13 αγόρια, 10 κορίτσια) Ηλ. 60-69: 56 (26 άνδρ. 30 γυν.)
Ηλ. 20-29: 17 (11 άνδρες, 6 γυναίκες) Ηλ. 70-79: 68 (31 άνδρ. 37 γυν.)
Ηλ.30-39: 24 (17 άνδρες, 7 γυναίκες) Ηλ. 80-89: 47 (25 άνδρ. 22 γυν.)
Ηλ.40-49: 33 (19 άνδρες, 14 γυναίκες) Ηλ. 90-άνω 4 (1 άνδρ. 3 γυν.)
Ηλ. 50-59: 47 (20 άνδρες, 27 γυναίκες)  

 

Advertisement