Όμβρια Ύδατα

Ο κεντρικός αγωγός μετακίνησης όμβριων υδάτων ξεκινάει ανατολικότερα της οικίας του Ιωάννου Θ. Λιόλιου, κατευθύνεται δυτικά μέχρι την οικία του Ζήση Τσιόγκα και στη συνέχεια νότια έως το ύψος της οικίας του Ζήση Τσακνάκη όπου συνεχίζει νοτιοδυτικά, διαπερνάει το κέντρο του οικισμού και τερματίζει νοτιοδυτικά της οικίας του Γεωργίου Κατσάρα. Ο αγωγός μετακίνησης όμβριων υδάτων περιμετρικά του γηπέδου και στην περιοχή των «Σουγλάδων» ενώνεται με τον κεντρικό αγωγό. Υφίστανται και μεγάλοι αύλακες από την είσοδο της Δολίχης, στον προφήτη Ηλία και από τη δημοτικό σχολείο μέχρι την περιοχή της εκκλησίας της Παναγίας. Η κακοτεχνία του κεντρικού αγωγού καταφάνηκε από τις πλημμύρες (2014 και 2016) όταν ελάχιστος όγκος νερού εισήλθε στην κοιλότητα του αγωγού.

 

Αγωγός Όμβριων Υδάτων

Αγωγός Όμβριων Υδάτων

 

Advertisement