Απασχόληση

Τοποθεσία – ΜορφολογίαΠεριβάλλον | Μόνιμος Πληθυσμός | Απασχόληση | Ύδρευση | Άρδευση | Όμβρια Ύδατα | Εσωτερική Οδοποιία | Αγροτική Οδοποιία | Παιδικές Χαρές | Εκκλησίες | Τοπικό Κατάστημα | Γήπεδο | Πολιτιστικό Κέντρο | Αγροτικό Ιατρείο | Δημοτικό Σχολείο | Παλιό Σφαγείο | Κτίρια πρ. Αγροτικού Συνεταιρισμού | Νεκροταφείο | Αγροτεμάχια | Καθαριότητα/ Πράσινο | Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας | Μπαταρίες | Ανακύκλωση | Φωτισμός | Καστρί Δολίχης | Βυζαντινός Ναός | Λαογραφικό Μουσείο | Πανηγύρι | Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» | Σύλλογοι – Φορείς

Βάσει της καταγραφής 10/2004, τα επαγγέλματα των κατοίκων της Δολίχης σε ποσοστό επί του συνόλου των κατοίκων κατανέμονται ως εξής για τις ηλικίες από 20 έως 67 ετών: Οι γεωργοί καταλαμβάνουν το 15,5% (καλλιεργώντας σιτηρά, ψυχανθή, καπνό, μήλα, αμπέλια), οι κτηνοτρόφοι το 8% (εκμετάλλευση κυρίως αιγοπροβάτων), οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 4,6%, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι το 2,5%, οι δημόσιοι υπάλληλοι το 2%, οι γυναίκες που ασχολούνται με τα οικιακά 11,2%, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 3,7% το επάγγελμα των οποίων είναι απροσδιόριστο. Το 9,5% αποτελούν οι μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και το 2,5% οι φοιτητές και οι στρατιώτες. Οι συνταξιούχοι ανεξαρτήτου ηλικίας ανέρχονται σε ποσοστό 40%.

Advertisements