Ύδρευση

α) για το γνωστό πρόβλημα της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού στη Δολίχη, το υδρευτικό δίκτυο της οποίας τροφοδοτείται από τη γεώτρηση «Ξηρολάκι», θα πρέπει να ελεγχθεί η νεότερη γεώτρηση στη θέση «Καλόγηρος», η οποία εξορύχτηκε λόγω της ακαταλληλότητας του νερού της πρώτης, για την ακριβή ποσότητα παροχής νερού σε κυβικά και το ενδεχόμενο βαθύτερης τομής για να ελεγχθεί η περίπτωση που σε μεγαλύτερο βάθος υφίσταται μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Να τοποθετηθεί, ωστόσο, και το υποβρύχιο ώστε να χρησιμοποιηθεί ως εφεδρικό σε περίπτωση βλάβης του κύριου υποβρυχίου της γεώτρησης «Ξηρολάκι». Να ελεγχθεί εάν υφίσταται εφεδρική γεώτρηση βορειότερα της συγκεκριμένης και σε περίπτωση που ισχύει -αφού ενημερωθούμε από τον υπεύθυνο μηχανικό και τη ΔΕΥΑΕΛ- να εξεταστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης πόσιμου νερού. Για τα ανωτέρω απαιτούνται επίσημες απαντήσεις,

β) να επισκευαστούν άμεσα οι καταγεγραμμένες διαρροές του δικτύου της κτηνοτροφικής γεώτρησης,

γ) στις ποτίστρες (οι τρεις, μάλιστα, εκ των οποίων τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού και οι υπόλοιπες τέσσερις από την κτηνοτροφική γεώτρηση) να τοποθετηθούν φλοτέρ για να περιοριστεί η σπατάλη, ενώ να τοποθετηθούν και υδρομετρητές για να γνωρίζουμε το μέγεθος της κατανάλωσης. Σε περίπτωση δε που διαπιστώνεται παραβίαση του φλοτέρ και του υδρομετρητή να επιβάλλονται κυρώσεις. Η ποτίστρα, ωστόσο, στη θέση «Ράχες» πρέπει να επισκευαστεί ώστε να διατηρείται το νερό εντός των λεκανών της.

δ) επανασύνδεση του αγωγού ύδρευσης στο τέρμα του κεντρικού αγωγού όμβριων υδάτων μετά την οικία του Γεωργίου Κατσάρα, καθώς πρόκειται για αγωγό ο οποίος διεκόπη με την επέκταση του φρεατίου προ λίγων ετών και εξυπηρετούνταν πέντε και πλέον δημότες, οι οποίοι είχαν καταβάλλει τις δαπάνες των παροχών,

ε) επανασύνδεση του δικτύου ποτίσματος στο παρτέρι στην περιοχή των «Σουγλάδων», το οποίο διακόπηκε λόγω βλάβης,

ζ) αντικατάσταση βάνας του φράγματος στη θέση “Μωραΐτη”, το οποίο εξυπηρετεί τους κτηνοτρόφους στο πότισμα των ζώων τους και εφοδιάζεται με φυσικό τρόπο. Η βάνα παρουσιάζει βλάβη και δεν απελευθερώνεται το νερό. Απαιτείται αντικατάσταση της βάνας ώστε να αδειάσει το φράγμα καθώς αναφέρθηκε από τους κτηνοτρόφους ότι τέσσερα και πλέον έτη το νερό δεν αντικαταστάθηκε και φαίνεται μολυσμένο,

στ) καθαρισμός των υδραγωγείων (υδρευτικού και κτηνοτροφικού),

η) εγκατάσταση υδρομετρητή και διαμόρφωση του χώρου στην ανεξέλεγκτη παροχή ύδρευσης στην είσοδο της Κοινότητας, τα χρησιμοποιούμενα νερά της οποίας μεταφέρουν και ποσότητες φυτοφαρμάκων και εφαρμογή προπληρωμένης κάρτας για τη χρήση της συγκεκριμένης παροχής ύδρευσης,

θ) εγκατάσταση υδρομετρητών σε κάθε δημόσια παροχή ύδρευσης για να γνωρίζουμε το μέγεθος της κατανάλωσης.

Απόφαση 6/ Πρακτικό 1ο/ 25.9.2014.

ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ-ΣΤΕΡΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΒΟΡΕΙΑ

ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ-ΣΤΕΡΝΕΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ

ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ-ΣΤΕΡΝΕΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ Υδρευτική Γεώτρηση -Καλόγηρος

Advertisements