Αγροτικό Ιατρείο

Από την περίοδο της θητείας του Ηρακλή Λιόλιου στεγάζεται στο ισόγειο του κοινοτικού καταστήματος και εξυπηρετεί τις ανάγκες των δημοτών στον τομέα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η οποία όμως δυσχεραίνεται από την έλλειψη παροχής ικανοποιητικής πρόσβασης στο διαδίκτυο λόγω μη εκσυγχρονισμού του δικτύου τηλεφωνίας.

Advertisements