Αγροτεμάχια

Θέση “Ξηρολάκκι”, 15 στρ  (Κοινοτικό)
Θέση “Ράχες”, στρ 23,000 (Σχολικό)
Θέση “Αυλαγάδες”, στρ 6,721 (Σχολικό)
Θέση “Αυλαγάδες”, στρ 2,360 (Σχολικό)

Advertisements