Άρδευση

Άρδευση Ανατολικά

Άρδευση Ανατολικά

Άρδευση Δυτικά

Άρδευση Δυτικά

α) επέκταση του αγωγού άρδευσης της γεώτρησης «Δραγασιάς» από το τερματικό του στην περιοχή του «Κάμπου» μέχρι το ύψος του αγωγού της γεώτρησης «Φουσκίνα» 600 περίπου μέτρα βορειότερα από το τερματικό της γεώτρησης της πρώτης, καθώς και το μικρό τμήμα κάθετα και κάτω από το δρόμο Ελασσόνας – Κατερίνης, το οποίο παραμένει για πολλά έτη κενό. Οι ενέργειες αυτές θα δώσουν τη δυνατότητα σε είκοσι και πλέον παραγωγούς να κάνουν χρήση της δημοτικής γεώτρησης, αλλά επειδή υπάρχει επικινδυνότητα υπερφόρτωσης των γεωτρήσεων, να χρησιμοποιείται ο αγωγός μόνο από εκείνους που δεν είναι κάτοχοι ιδιόκτητων γεωτρήσεων. Ακόμη, οι δύο γεωτρήσεις «Δραγασιά» και «Τρόχαλο», οι οποίες συνδέονται θα πρέπει όταν επεκταθεί ο αγωγός να διαχωριστούν σε ξεχωριστά τμήματα των αγωγών.

β) στο φράγμα, στην περιοχή “Πιτσιλέκα” να αντικατασταθεί το προ αρκετών ετών καμένο υποβρύχιο, ώστε να αξιοποιείται το νερό που συγκεντρώνεται σ’ αυτό κατά την αρδευτική περίοδο. Ο αγωγός του φράγματος μπορεί να συνδεθεί με τον αγωγό της γεώτρησης “Φωτίου” με λάστιχο πολύ λίγων μέτρων,

γ) αποκατάσταση της βλάβης του αγωγού της γεώτρησης “Φωτίου” στο ύψος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Νικ. Τζίκα (με δημιουργία παράκαμψης) ώστε να λειτουργήσει το υπόλοιπο δίκτυο μέχρι τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Παν. Μαντζάρα,

δ) εφαρμογή ηλεκτρονικής -ψηφιακής κάρτας για τη χρήση των δημοτικών γεωτρήσεων, αφενός διευκολύνοντας τη γραφειοκρατία -δεδομένου ότι προς το παρόν χρησιμοποιούνται τετράδια και οι ώρες αποτυπώνονται χειρόγραφα και ύστερα στον Η/Υ- και αφετέρου συμβάλλοντας στην ασφαλή χρήση και την ακριβή καταγραφή των ωρών ποτίσματος.

ε) αποκατάσταση των διαρροών του αρδευτικού αγωγού της γεώτρησης “Φωτίου” (στο δρόμο προς Μετόχι, απέναντι από το περιβόλι του Ελευθ. Τσακνάκη και στο ύψος του κτήματος Ηλία Αστερίου).

στ) Ο αγωγός άρδευσης από τη γεώτρηση «Φωτίου» μερικά μέτρα νοτιότερα χρησιμοποιεί οκτώ ίντσες αγωγό και πρέπει να αντικατασταθεί γιατί σε περίπτωση που υποστεί βλάβη θα καταστρέψει τα κτήματα στο ύψος της ζημιάς, αλλά καθυστερεί και τη μετακίνηση του αγωγού,

ζ) σε όλες τις γεωτρήσεις να χρησιμοποιούνται ηλεκτροβάνες, προκειμένου οι παραγωγοί να χρεώνονται επακριβώς τον όγκο της κατανάλωσης νερού.

Απόφαση 7/ Πρακτικό 1ο/ 25.9.2014

Advertisements