Μπαταρίες

Για την ανακύκλωση των μπαταριών παρακαλούμε να τις τοποθετείτε στον ειδικό κάδο που βρίσκεται στην είσοδο του τοπικού κοινοτικού καταστήματος ώστε να ανακυκλώνονται. Παρακαλούμε να μην τις τοποθετείτε στους κάδους απορριμμάτων.

Advertisements