Αγροτική Οδοποιία

α) συντήρηση των αγροτικών δρόμων με χρήση αμμοχάλικου και καθάρισμα των μπαζών όπου χρειάζεται,

β) με τη συμβολή της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου η αγροτική οδοποιία να λάβει συνολικά τη μορφή που της αντιστοιχεί βάσει του τοπογραφικού σχεδίου του αναδασμού,

γ) λήψη μέτρων (επιβολή προστίμων) για την αντιμετώπιση των παραβατών οι οποίοι εναποθέτουν γεωργικά είδη (καρούλια, σωλήνες κλπ) εντός των αγροτικών δρόμων με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η οδική κυκλοφορία και να καταστρέφεται το οδόστρωμα.

Απόφαση 5/ Πρακτικό 1ο/ 25.9.2014.

Advertisements