Παιδικές Χαρές

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Στην κοινότητα της Δολίχης λειτουργούν τέσσερις δημοτικές παιδικές χαρές.

Αναλυτικά:
1. Στο Δημοτικό Σχολείο, με 2 δίζυγα, 1 διπλή τραμπάλα, 1 μύλος, 4 κούνιες και 1 τσουλήθρα.
2. Στο Γήπεδο με 2 τσουλήθρες, 3 κούνιες και 1 τραμπάλα.
3. Στο Πάρκο “Λιολιάδες” με 3 κούνιες -και 1 κενή θέση και 1 μύλο.
4. Στο Πάρκο “Μετόχι” με 3 κούνιες, 1 τραμπάλα, 1 τσουλήθρα και 1 μύλο.

α) έλεγχος των παιδικών χαρών στις τέσσερις θέσεις (δημοτικό σχολείο, γήπεδο, πάρκο “Λιολιάδες” και πάρκο “Μετόχι”) από τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου και συμμόρφωσης αυτών σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές,

β) δημιουργία μιας επιπλέον νέας παιδικής χαράς -σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές- στο πάρκο το οποίο βρίσκεται μεταξύ της κεντρικής πλατείας και της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου.

Απόφαση 10/ Πρακτικό 1ο/ 25.9.2014.

Advertisements