Τοπικό Κατάστημα

Το κτίσμα του Τοπικού Καταστήματος ολοκληρώθηκε περίπου το 1980. Αποτελείται από ισόγειο και έναν όροφο. Στο ισόγειο του καταστήματος εδρεύει ο πολιτιστικός σύλλογος «Η Τριπολίτιδα» και το αγροτικό ιατρείο. Το γραφείο του προέδρου και το αρχείο της κοινότητας βρίσκονται στον πρώτο όροφο.

Advertisements