Σύλλογοι – Φορείς

Τοποθεσία – ΜορφολογίαΠεριβάλλον | Μόνιμος Πληθυσμός | Απασχόληση | Ύδρευση | Άρδευση | Όμβρια Ύδατα | Εσωτερική Οδοποιία | Αγροτική Οδοποιία | Παιδικές Χαρές | Εκκλησίες | Τοπικό Κατάστημα | Γήπεδο | Πολιτιστικό Κέντρο | Αγροτικό Ιατρείο | Δημοτικό Σχολείο | Παλιό Σφαγείο | Κτίρια πρ. Αγροτικού Συνεταιρισμού | Νεκροταφείο | Αγροτεμάχια | Καθαριότητα/ Πράσινο | Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας | Μπαταρίες | Ανακύκλωση | Φωτισμός | Καστρί Δολίχης | Βυζαντινός Ναός | Λαογραφικό Μουσείο | Πανηγύρι | Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» | Σύλλογοι – Φορείς

Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης «Η Τριπολίτιδα» (Πρόεδρος Στέργιος Μίχος)
Αθλητικός Όμιλος Δολίχης «Ο Δολιχιακός» (Πρόεδρος Αθανάσιος Ν. Γκόγκος)
Σύλλογος Γυναικών Δολίχης «Φίλα Ευβοιότου» (Πρόεδρος Ευδοκία Λιόλιου)
Εκκλησιαστική Επιτροπή (Ιερέας Ιωάννης Βαλιώτης)

Advertisements