Σύλλογοι – Φορείς

  1. Εκκλησιαστική Επιτροπή Ενορίας Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
  2. Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης «Η Τριπολίτιδα».
  3. Αθλητικός Όμιλος Δολίχης «Ο Δολιχιακός» (το 2018 αναστάλθηκε η λειτουργία του).
  4. Σύλλογος Γυναικών Δολίχης «Φίλα Ευβοιότου».
Advertisement