Σύλλογοι – Φορείς

Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης «Η Τριπολίτιδα» (Πρόεδρος Στέργιος Μίχος)
Αθλητικός Όμιλος Δολίχης «Ο Δολιχιακός» (Πρόεδρος Αθανάσιος Ν. Γκόγκος)
Σύλλογος Γυναικών Δολίχης «Φίλα Ευβοιότου» (Πρόεδρος Ευδοκία Λιόλιου)
Εκκλησιαστική Επιτροπή (Ιερέας Ιωάννης Βαλιώτης)

Advertisements