Τοπικό Κατάστημα

Το κτήριο του Τοπικού Καταστήματος ολοκληρώθηκε γύρω στο 1980. Αποτελείται από ισόγειο και έναν όροφο. Στο ισόγειο του καταστήματος εδρεύει ο πολιτιστικός σύλλογος «Η Τριπολίτιδα» και το αγροτικό ιατρείο. Το γραφείο του προέδρου, η αίθουσα συνεδριάσεων και το αρχείο της κοινότητας βρίσκονται στον πρώτο όροφο.

Advertisement