Τοπικό Κατάστημα

Τοποθεσία – ΜορφολογίαΠεριβάλλον | Μόνιμος Πληθυσμός | Απασχόληση | Ύδρευση | Άρδευση | Όμβρια Ύδατα | Εσωτερική Οδοποιία | Αγροτική Οδοποιία | Παιδικές Χαρές | Εκκλησίες | Τοπικό Κατάστημα | Γήπεδο | Πολιτιστικό Κέντρο | Αγροτικό Ιατρείο | Δημοτικό Σχολείο | Παλιό Σφαγείο | Κτίρια πρ. Αγροτικού Συνεταιρισμού | Νεκροταφείο | Αγροτεμάχια | Καθαριότητα/ Πράσινο | Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας | Μπαταρίες | Ανακύκλωση | Φωτισμός | Καστρί Δολίχης | Βυζαντινός Ναός | Λαογραφικό Μουσείο | Πανηγύρι | Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» | Σύλλογοι – Φορείς

Το κτίσμα του Τοπικού Καταστήματος ολοκληρώθηκε περίπου το 1980. Αποτελείται από ισόγειο και έναν όροφο. Στο ισόγειο του καταστήματος εδρεύει ο πολιτιστικός σύλλογος «Η Τριπολίτιδα» και το αγροτικό ιατρείο. Το γραφείο του προέδρου και το αρχείο της κοινότητας βρίσκονται στον πρώτο όροφο.

Advertisements