Δημόσια Γνωστοποίηση Πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

Δημοσιεύθηκε στο Δι@υγεια η πλήρωση μιας ( 1 ) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παραγ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους του α΄μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11-17) και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.

Επίσης:
Α) Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα.
Β)Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
Γ) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών –
Τμήματος«Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων» ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο
8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση: ΒΔΠ9ΩΡΟ-4Ξ6 -Δημόσια Γνωστοποίση Πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s