Προτάσεις για την Kατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2017 (Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 -2016

Στη Δολίχη, σήμερα την 25η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, έπειτα από την υπ’ αριθμ. 27098/22-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Προτάσεις για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2017 του Δήμου Ελασσόνας.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία του προέδρου Ευαγγέλου Βασ. Τσακνάκη και του τοπικού συμβούλου, Βασιλείου Φωτ. Τσακνάκη ξεκίνησε η συνεδρίαση. 

Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης για το εν λόγω θέμα εισηγήθηκε στο Τοπικό Συμβούλιο τα κάτωθι κατά σειρά προτεραιότητας και η διατύπωση των προτάσεων είναι αποτέλεσμα διαλογικής συζήτησης και ομόφωνης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, απόφασης:

Α΄ ΥΔΡΕΥΣΗ

 1. Επίλυση του προβλήματος της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού, καθώς οι συγκεντρώσεις των νιτρικών υπερβαίνουν το νομοθετημένο όριο των 50 mg/l.

 2. Επισκευή και εγκατάσταση φλοτέρ στις 7 κτηνοτροφικές ποτίστρες.

 3. Συντήρηση δικτύου ύδρευσης και καθαρισμός υδραγωγείων.

Β΄ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

 1. Δημοπράτηση της ήδη εκπονημένης αντιπλημμυρικής μελέτης.

 2. Βελτίωση και επέκταση του κεντρικού αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων στη βορειοανατολική και νοτιοδυτική πλευρά. Να κατασκευαστούν μεγαλύτερα ανοίγματα εισαγωγής τον όμβριων υδάτων, όπως γνωρίζει η τεχνική υπηρεσία του δήμου. Στη βορειοανατολική πλευρά να επεκταθεί μέχρι το αγροτεμάχιο του Θωμά Αθ. Λιόλιου. Στη δε νοτιοδυτική πλευρά να επεκταθεί μέχρι το τέρμα του δρόμου αφενός για να διευκολυνθεί η ροή των υδάτων και αφετέρου για να αποκατασταθεί ο άνωθεν αγροτικός δρόμος.

 3. Κατασκευή αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων από «Φωτίου» έως τη θέση «Ροδιά».
 4. Καθάρισμα όλων των χαντακιών μετακίνησης όμβριων υδάτων.

 5. Υλοποίηση αντιπλημμυρικών, παράλληλων έργων αναδασμού με ένταξή τους στο ΕΣΠΑ.

Γ΄ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

 1. Επισκευή όλων των βλαβών της εσωτερικής οδοποιίας, οι οποίες εντάθηκαν μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του 2014, 2015 και 2016.

 2. Ασφαλτόστρωση των δρόμων από το γήπεδο μέχρι την οικία του Χρήστου Βαλιώτη, καθώς και του οδικού τμήματος από τη γεφυροπλάστιγγα δυτικά του σχολείου μέχρι τον ασφαλτόδρομο προς το Μετόχι.

 3. Πεζοδρόμηση όλων των δρόμων εσωτερικής οδοποιίας.

 4. Υλοποίηση υφιστάμενης μελέτης διαμόρφωσης εισόδου Δολίχης -Β΄ φάση.

 5. Ασφαλτόστρωση του δρόμου από την κεντρική πλατεία προς τον Προφήτη Ηλία.
 6. Ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου Δολίχης – Λιβαδίου.

Δ΄ ΆΡΔΕΥΣΗ

 1. Επέκταση του αγωγού άρδευσης της γεώτρησης «Δραγασιάς» από το τερματικό του στην περιοχή του «Κάμπου» μέχρι το ύψος του αγωγού της γεώτρησης «Φουσκίνα» 600 περίπου μέτρων βορειότερα από το τερματικό της γεώτρησης της πρώτης, καθώς και το μικρό τμήμα κάθετα και κάτω από το δρόμο Ελασσόνας – Κατερίνης, το οποίο παραμένει για πολλά έτη κενό (βλ. αρ. απόφασης 7α/1ο Πρακτικό/ 25.9.2014).

 2. Αποκατάσταση της βλάβης του αγωγού της γεώτρησης “Φωτίου” στο ύψος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Νικ. Τζίκα (με δημιουργία παράκαμψης) ώστε να λειτουργήσει το υπόλοιπο δίκτυο μέχρι τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Παν. Μαντζάρα (βλ. αρ. απόφασης 7γ/1ο Πρακτικό/ 25.9.2014) (κατά πλειοψηφία Τοπικού Συμβουλίου).

 3. Αντικατάσταση σωλήνων δικτύου άρδευσης από Φ200 σε Φ120 από τη γ’έφυρα Φωτίου μέχρι ποιμνιοστάσιο Τσακνάκη Γεώργιο.

 4. Μελέτη άρδευσης ολόκληρου του κτήματος λόγω αναδασμού.

Ε΄ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

 1. Αμμοχαλικόστρωση – Βελτίωση αγροτικών δρόμων.
 2. Άνοιγμα αγροτικών δρόμων στα μέτρα βάσει του σχεδίου του αναδασμού.

ΣΤ΄ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

 1. Επέκταση δικτύου φωτισμού και φωταγώγηση στους εξής χώρους:

  1. Από το Σχολείο, ο δρόμος προς το Μετόχι μέχρι το Νεκροταφείο.

  2. Στο πάρκο ενδιάμεσα από την Εκκλησία και την πλατεία.

  3. Στο πάρκο “Μετόχι”.

  4. Απέναντι από το σχολείο -κατεύθυνση προς Νότο- από την οικία του Ηλία Λιόλιου μέχρι την οικία του Ηλία Τσακνάκη.

  5. Στο μεγάλο παρτέρι, στην περιοχή των “Σουγλάδων”.

  6. Στο δρόμο από οικία Βάιας Αστερίου μέχρι και Παπακωνσταντίνου Γεώργιο του Κων/νου.

  7. Στο δρόμο από οικία Αποστόλου Μαντζάρα μέχρι το Γήπεδο.

  8. Στο δρόμο από οικία Στεφάνου Γκόγκου μέχρι Θωμά Λιόλιου.

  9. Στο δρόμο της δυτικής πλευράς του δημοτικού σχολείου και του παρτεριού απέναντι από το Σπύρο Φωτίου.

Ζ΄ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 1. Διαμόρφωση εισόδου δυτικής πλευράς του γηπέδου (τσιμεντόστρωση).
 2. Επισκευή των δύο πάγκων και εγκατάσταση ενός νέου.
 3. Συντήρηση παιδικών χαρών
 4. Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.Αντικατάσταση τάπητα στο γήπεδο του μπάσκετ στο Γήπεδο.
 5. Αντικατάσταση τάπητα στο γήπεδο του μπάσκετ στο Μετόχι.
 6. Αντικατάσταση τάπητα στο γήπεδο του μπάσκετ στο Δημοτικό Σχολείο.

Η΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ

 1. Υλοποίηση υφιστάμενης μελέτης ασφαλτόστρωσης δρόμου Δολίχης μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο “Καστρί Δολίχης” και Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης.
 2. Συνέχιση Ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο “Καστρί Δολίχης”.
 3. Υλοποίηση υφιστάμενης μελέτης διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου αρχαιολογικού χώρου “Καστρί Δολίχης”.
 4. Υλοποίηση υφιστάμενης μελέτης για τη συντήρηση τοιχογραφιών βυζαντινού ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

 5. Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης χώρου στη θέση «Προφήτης Ηλίας».

Θ΄ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 1. Ανακαίνιση τουαλετών wc στο δημοτικό κατάστημα της τοπικής κοινότητας και του αγροτικού ιατρείου.

 2. Κατασκευή στάσης λεωφορείου, ανατολικά της κεντρικής πλατείας.
 3. Εγκατάσταση βιολογικών τουαλετών wc στο χώρο μεταξύ της πλατείας και της εκκλησίας Αγ. Δημητρίου.
 4. Επέκταση κοιμητηρίου.
 5. Προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1.

Το παρόν πρακτικό, αφού διαβάστηκε, υπογράφτηκε σε όλες τις σελίδες του από τα παρόντα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης

Ευάγγελος Βασ. Τσακνάκης

Τα μέλη:

 1. Τσακνάκης Φ. Βασίλειος
Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s