Λαϊκή διαβούλευση των κατοίκων για την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού.

Η συνάντηση για το εν λόγω θέμα, όπως είχε προγραμματισθεί, έγινε το Σάββατο 26.11.2016, 11:00 π.μ. με πρωτοβουλία δημοτών και του προέδρου της Κοινότητας, αποκτώντας μορφή λαϊκής διαβούλευσης.

Το ρόλο του συντονιστή της συνάντησης ανέλαβε ο δημότης της Δολίχης Κώστας Βασ. Γκόγκος, ο οποίος στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος και της προσφοράς του, μετέβηκε στη Δολίχη με τον επιστημονικό συνεργάτη Δημήτρη Σαραμάντο, ο οποίος -έχοντας και την εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση- ανέλαβε την ειδικότερη ενημέρωση για τα προβλήματα των νιτρικών στο πόσιμο νερό, αλλά και για τις πιθανές λύσεις.

Ο πρόεδρος της Δολίχης απάντησε στις ερωτήσεις των παρευρηθέντων σχετικά με τις ενέργειες που έκανε προς το Δήμο για την επίλυση του θέματος και δήλωσε ότι το Τοπικό Συμβούλιο στις αποφάσεις του Πρακτ. 1/ Αποφ. 6Α/25.9.14 (αρ. Πρωτ. 30211/26-9-14) Πρακτ. 2/ Αποφ.1(1)/20.10.14 (αρ. Πρωτ. 32700/22-10-14) και Πρακτ. 2/ Απόφ. 1/25.11.2016, αλλά και με έγγραφα 25621/15-10-15 Δ.Ε. και 1238/15-10-15 ΔΕΥΑΕΛ, καθώς και προφορικώς, επισήμαινε διαρκώς το πρόβλημα. Έγγραφη απάντηση, ωστόσο, για το θέμα δεν έχει ληφθεί μέχρι τώρα, παρά μόνο οι προφορικές απαντήσεις της δημοτικής αρχής για την εξέυρεση λύσεων. Συναποφασίσθηκαν οι επιβαλλόμενες και άμεσες ενέργειες για την επίλυση του -ζωτικής σημασίας- προβλήματος της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού οι οποίες συνοψίζονται ως εξής: να γραφτεί πρακτικό της συνέλευσης το οποίο θα υποβληθεί στο Δήμο και να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη 30.11.2016. Κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου θα παραστούν δημότες της Δολίχης ώστε να γίνει κατανοητή η σπουδαιότητα του προβλήματος και η ανάγκη το νερό της Δολίχης να καταστεί κατάλληλο.

Ο βουλευτής Λάρισας, Γιώργος Κατσιαντώνης, παρευρέθηκε στην εκδήλωση και δεσμεύθηκε να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος με οποιοδήποτε τρόπο δύναται από τη θέση του στο ελληνικό κοινοβούλιο. Του επιδόθηκε, επιπλέον, επιστολή του προέδρου τοπικού συμβουλίου με την οποία επισημαίνεται αναλυτικά το χρόνιο πρόβλημα του νερού, καθώς επίσης η λήψη αντιπλημμυρικών έργων, η σύνδεση των αρχαιολογικών χώρων και η ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων.

Η επιστολή προς τον βουλευτή κ. Γιώργο Κατσιαντώνη:

Αξιότιμε κύριε Βουλευτά,

Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς η σημερινή παρουσία σας στην κοινότητά μας ώστε να ενημερωθείτε για τα προβλήματα τα οποία είναι ζωτικής σημασίας. Με την παρούσα επιστολή επιχειρείται η αποτύπωση των σημαντικότερων προβλημάτων, προκειμένου, από τη θέση σας ως βουλευτής και με την παρέμβασή σας στους εμπλεκόμενους Φορείς, να ενεργήσετε για την επίλυσή τους.

  • 1. Ακαταλληλότητα πόσιμου νερού.

Η ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού της Δολίχης απασχολεί τις εκάστοτε δημοτικές αρχές τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια. Επί δημαρχίας Λιβαδίου Αθανασίου Καψάλη (1999-2002) τοποθετήθηκαν ειδικά φίλτρα στο υδραγωγείο προκειμένου να συγκρατούνται τα μέταλλα του νερού από την υδρευτική γεώτρηση «Τρόχαλο» χωρίς αποτέλεσμα. Επί δημαρχίας Ιωάννου Γκούμα (2003-2006) εξορύχτηκε νέα υδρευτική γεώτρηση στη θέση «Ξηρολάκκι» για την επίλυση του προβλήματος. Το αποτέλεσμα ήταν η υψηλή περιεκτικότητα νιτρικών στο πόσιμο νερό καθιστώντας το, επίσης, ακατάλληλο για πόση (πρόκειται για το πόσιμο νερό της Δολίχης μέχρι σήμερα). Στη συνέχεια, επί δημαρχίας Γεωργίου Γαλάνη (2007-2010) εξορύχτηκε νέα υδρευτική γεώτρηση στη θέση «Καλόγηρος» του Λιβαδίου, το νερό της οποίας βρέθηκε κατάλληλο και επαρκές. Διαπιστώθηκε, όμως, στη συνέχεια, ότι το νερό της γεώτρησης δεν επαρκεί. Ωστόσο, αναμειγνύεται στο υδρευτικό δίκτυο, από νέο υδραγωγείο, με, σχετικά, μικρή μείωση των νιτρικών. Από το 2011, και κατά την περίοδο της καλλικρατικής συνένωσης που ήδη διανύουμε, δεν έχουν γίνει ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος. Παρ’ όλα αυτά, κατά το μήνα Αύγουστο 2014 αφαιρέθηκε το υποβρύχιο της υγιούς γεώτρησης της θέσης «Καλόγηρος» για να τοποθετηθεί στη γεώτρηση «Ξηρολάκκι», της οποίας το υποβρύχιο έπρεπε να αντικατασταθεί λόγω βλάβης. Από τις 10-2-2016 πλέον, όταν τοποθετήθηκε νέο υποβρύχιο στη γεώτρηση «Καλόγηρος», μέχρι σήμερα λειτουργούν και οι δύο γεωτρήσεις με αποτέλεσμα τα νιτρικά να μειώνονται ως ένα βαθμό, αλλά όχι κάτω του νομοθετημένου ανεκτού ορίου.

Τα επίπεδα των νιτρικών του πόσιμου νερού της Δολίχης, σε πολλές περιπτώσεις, ξεπερνούσαν ακόμη και τα 80mg/l, όταν το νομοθετημένο όριο ανοχής (όχι ασφαλείας) είναι 50mg/l (βλ. οδηγίες 80/778/ΕΟΚ, 98/83/ΕΚ, ΚΥΑ Υ2/2600/2001 και ΦΕΚ 630/Β/2007).

Το νυν τοπικό συμβούλιο της Δολίχης, με την ανάληψη των καθηκόντων του, εξ αρχής με τις αποφάσεις του Πρακτ.1/Αποφ.6Α/25.9.14 (αρ. Πρωτ. 30211/26-9-14) Πρακτ.2/Αποφ.1(1)/20.10.14 (αρ. πρωτ. 32700/22-10-14), με έγγραφα 25621/15-10-15 Δ.Ε. και 1238/15-10-15 ΔΕΥΑΕΛ,, αλλά και προφορικά, επισήμαινε διαρκώς το πρόβλημα της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού της Δολίχης προς τη Δημοτική Αρχή.

  • 2. Αντιπλημμυρικά Μέτρα

Όπως γνωρίζετε, η κοινότητά μας επλήγη τρεις φορές από καταστροφικές πλημμύρες, 15-6-14, 7-5-2016 και 5-6-2016. Με πρωτοβουλία της νυν δημοτικής αρχής εκπονήθηκε μια αντιπλημμυρική μελέτη, η οποία δεν έχει ακόμη δημοπρατηθεί.

Έπειτα από την ετήσια επανάληψη των φαινομένων, είμαστε προετοιμασμένοι ψυχολογικά πλέον για το επόμενο χτύπημα. Σε καμιά περίπτωση, όμως, δεν είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τους χείμαρρους των όμβριων υδάτων ώστε να μην εισέλθουν στις οικίες και τις καλλιέργειες.

Η κοινότητα της Δολίχης, καθώς επλήγη από ακραία καιρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν τεράστια προβλήματα σε έργα υποδομής, τεχνικά έργα, στην αγροτική οδοποιία, εντός των οδών της Τοπικής Κοινότητας καθώς και σε γεωργικές εκτάσεις στις 5-6-2016 κηρύχτηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας μέχρι 13-12-2016. (ΑΔΑ:7ΗΛ37ΛΡ-Ι2Κ Δ/νση Πολιτικής Προστασίας/ Περιφέρεια Θεσσαλίας).

Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε εκμεταλλευθεί την ευκαιρία απορρόφησης κονδυλίων για την αποκατάσταση των ζημιών και τη λήψη αντιπλημμυρικών μέτρων ή δεν έχουμε αποτέλεσμα.

  • 3. Αξιοποίηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Πραγμάτων

Για τα αρχαία και ιστορικά θέματα της περιοχής μας, κύριε βουλευτά, τα οποία είναι γνωστά σε όλους μας, δεν έχει δοθεί η δέουσα σημασία από τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να αξιοποιηθούν οι αρχαιολογικοί χώροι της Δολίχης, της Αζώρου, του Πυθίου, της Μηλέας και του Σαρανταπόρου, ώστε σε συνδυασμό με τον Όλυμπο, την τοπική ιστορία (ιστορική μάχη Σαρανταπόρου, Γεωργάκης Ολύμπιος, Νικοτσάρας), τα βυζαντινά μνημεία και τα μοναστήρια, να προκαλέσουν και το αρχαιολογικό, ιστορικό και θρησκευτικό τουριστικό ενδιαφέρον της περιοχής.

Την άνοιξη του 2016, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος 16 χλμ Λιβάδι- Σαραντάπορο. Η σύνδεση του δρόμου αυτού με τον αρχαιολογικό χώρο “Καστρί Δολίχης” και τη Δολίχη, αφενός θα συνδέσει σε μια διαδρομή τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της αρχαίας Περραιβκής Τρίπολης και αφετέρου οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής θα έχουν αμεσότερη πρόσβαση στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης.

Η εγκατάλειψη των αρχαίων πραγμάτων οφείλεται αφενός στην οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα μας, η οποία όχι μόνο έβαλε φρένο στις ανασκαφές, αλλά πλέον δυσχεραίνει τη συντήρηση και την προστασία των αρχαιολογικών χώρων, καθώς από τους Τοπικούς Φορείς ιδίως, δίνονται προτεραιότητες σε άλλους τομείς αμεσότερης ανάγκης. Για παράδειγμα, τον Μάρτιο 2015, στον αρχαιολογικό χώρο του Καστριού Δολίχης διαπιστώθηκε φθορά σε αρχαίο υλικό, παράνομη υλοτόμηση και απόθεση νεκρών ζώων από κτηνοτρόφους. Παρά τις υποσχέσεις της δημοτικής αρχής για άμεσα μέτρα αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών (περίφραξη, αποτρεπτικές πινακίδες, επιβολή προστίμων κλπ) οι αρχαιολογικοί χώροι εξακολουθούν να παραμένουν εγκαταλελειμμένοι. Είναι βέβαιο, ωστόσο, ότι η εν λόγω εγκατάλειψη οφείλεται και στην έλλειψη του δικού μας ενδιαφέροντος.

Ασφαλώς, τα προβλήματα της Κοινότητας δεν περιορίζονται μόνο στην ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού και στα θέματα που προαναφέραμε, αλλά εκτείνονται στον τομέα της εσωτερικής και της αγροτικής οδοποιίας, της άρδευσης, σε τομείς που απαιτούνται μικρά ή μεγάλα τεχνικά έργα, ακόμη και σε θέματα καθημερινότητας. Ορισμένα προβλήματα, βάσει της ενημέρωσης που έχουμε από τη δημοτική αρχή, πρόκειται να λυθούν προσεχώς, όπως η βελτίωση της εσωτερικής οδοποιίας. Για άλλα πάλι ίσως χρειάζεται μεγαλύτερη πίεση, ίσως και μεγαλύτερη πειθώ για την αναγκαιότητά τους, προκειμένου να υλοποιηθούν.

Σας παρακαλούμε, κύριε βουλευτά, όπως λάβετε υπ’ όψιν σας τα ανωτέρω θέματα και τα εντάξετε στην προσπάθειά σας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της κοινότητάς μας.

Κλείνοντας την παρούσα επιστολή, θα σας προτείναμε, ακόμη, να εισηγηθείτε στο ελληνικό κοινοβούλιο την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων, καθώς με τον καλλικρατικό νόμο (2011) ο ρόλος των προέδρων και των τοπικών συμβουλίων περιορίζεται μόνο στην εισήγηση των προβλημάτων προς την εκάστοτε δημοτική αρχή, η οποία, με τη σειρά της, ιεραρχεί και επιλύει τα προβλήματα με τα δικά της κριτήρια. Είναι, βέβαιο, ωστόσο, ότι καλύτερη γνώση των προβλημάτων, αλλά και των λύσεών τους πολλές φορές, έχουν οι κάτοικοι των κοινοτήτων και τα τοπικά συμβούλια.

Σας ευχαριστούμε πολύ για το έμπρακτο ενδιαφέρον σας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Βασ. Τσακνάκης

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s