Απολογισμός Πεπραγμένων Τοπικής Αρχής -Στόχοι

Στα επισυναπτόμενα αρχεία (στο τέλος του κειμένου) ακολουθεί η διατύπωση των στόχων που τέθηκαν μέσα από τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου, αποτελώντας, παράλληλα, τον απολογισμό της Κοινότητας της Δολίχης σε συνάρτηση με το Δήμο Ελασσόνας του χρονικού διαστήματος 9/2014 – 3/2018 (3,5 έτη). Ο απολογισμός διαρθρώνεται σε 12 συνολικά ενότητες καταγράφοντας ό,τι έγινε και ό,τι δεν έχει γίνει ακόμη υπέρ της Κοινότητας της Δολίχης και των δημοτών αυτής.

Σκοπός του εγχειρήματος είναι αφενός η ενημέρωση των δημοτών και αφετέρου η οργάνωση των αναγκών ανά κατηγορία και η ιεράρχησή τους, προκειμένου να αναδειχθούν τα προβλήματα ώστε να βρουν όλα σύντομα τη λύση τους.

Στην πρώτη ενότητα αναφέρονται ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Τοπικής Κοινότητας. Ζητήθηκαν αρκετά από το δήμο και ορισμένα υλοποιήθηκαν είτε με την συμβολή του δήμου είτε χωρίς αυτή. Η ανακαίνιση των τουαλετών WC και η εγκατάσταση ενός κλιματιστικού σώματος στο γραφείο του τοπικού καταστήματος αποτελούν αιτήματα για τη λειτουργία της κοινότητας, που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Η επόμενη ενότητα αναφέρεται στη λειτουργία του αγροτικού ιατρείου. Για να λειτουργήσει χρειάστηκαν μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες ήταν εφικτό να υλοποιηθούν. Το ιατρείο λειτουργεί, πλέον, κανονικά.

Για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας κατηγοριοποιήθηκαν τα κοινοτικά και σχολικά κτήματα, τα οποία δημοπρατήθηκαν από το δήμο, το περίπτερο, τα ακίνητα του πρώην αγροτικού συνεταιρισμού και η χρήση της αίθουσας του δημοτικού σχολείου.

Οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν υπέρ των Συλλόγων και Φορέων συνοψίζονται στην παραχώρηση χρήσης του γραφείου του Πολιτιστικού Κέντρου στο Σύλλογο Γυναικών Δολίχης, στην επιχορήγηση του Δήμου στον Πολιτιστικό Σύλλογο για το 9ο Φεστιβάλ Περραιβική Τρίπολις (2016) και στην προσφορά μέρους των εδεσμάτων της Καθαράς Δευτέρας. Εκκρεμούν αιτήματα του Αθλητικού Ομίλου για εργασίες στο γήπεδο ποδοσφαίρου.

Για την προστασία των αρχαιολογικών πραγμάτων της περιοχής δεν έγινε καμιά ουσιαστική παρέμβαση από κανέναν Φορέα σε ό,τι έχει ζητηθεί έως τώρα. Αν και τον Μάρτιο 2015 οι καταστροφές, που σημειώθηκαν και καταγγέλθηκαν δημοσίως, στον αρχαιολογικό χώρο του Καστριού της Δολίχης και η παράνομη υλοτόμηση δεν στάθηκαν ικανές να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των αρμόδιων Φορέων.

Θετικές παρεμβάσεις, οι οποίες αφορούσαν γενικότερα το σύνολο πραγματοποιήθηκαν από το Δήμο έπειτα από γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου. Χορηγήθηκε η δυνατότητα στους κατοίκους να προμηθευτούν ξύλα (πουρνάρι) από περιοχή της Δολίχης με την ρυθμιστική διάταξη καυσοξύλευσης του Δασαρχείου Ελασσόνας για τα έτη 2015-2016, 2017-2018. Τοποθετήθηκαν έξι (6) παγκάκια στην κεντρική πλατεία και τρία (3) διπλά καλάθια απορριμμάτων. Ηλεκτροδοτήθηκε ο βυζαντινός ναός και ο προαύλιος χώρος του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου. Μοιράστηκαν πέντε φορές πορτοκάλια, ρύζι, ακτινίδια και μήλα σε όλους τους κατοίκους της Δολίχης και λήφθηκε μέριμνα σε συνανθρώπους μας που είχαν ανάγκη. Ορισμένα αιτήματα, ωστόσο, τα οποία εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Οι βιβλικές πλημμύρες, 15-6-2014, 7-5-2016 και 5-6-2016, προκάλεσαν καταστροφές σε ιδιωτικές περιουσίες και σε υποδομές της Κοινότητας. Εκπονήθηκε μελέτη, κόστους  12.115,50 €,  για τη δημιουργία ενός νέου αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων βορειότερα του κεντρικού αγωγού, η οποία δεν εντάχθηκε σε κάποιο πρόγραμμα. Ως αντιπλημμυρικό έργο κατασκευάστηκε πεζοδρόμιο, νότια του δημοτικού σχολείου με απευθείας ανάθεση σε εργολάβο, χωρίς σχετική γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου, όπως επίσης και η τοποθέτηση κρασπεδορείθρων δυτικά του γηπέδου, τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν καθώς πρόκειται για κακοτεχνία. Διανοίχτηκε, ακόμη, μεγαλύτερη είσοδος, με σχάρες, άνωθεν του κύριου αγωγού μετακίνησης όμβρων υδάτων στο ύψος της οικίας Λιόλιου Αθ. Θωμά, προκειμένου να εισέρχεται μεγαλύτερος όγκος νερού εντός του αγωγού, με σκοπό τη μείωση των καταστροφικών συνεπειών σε περίπτωση πλημμυρών. Ακόμη καθαρίστηκε ο αύλακας στο τέρμα του κεντρικού αγωγού νοτιοδυτικά της οικίας του Γ. Κατσάρα, για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των όμβρων υδάτων.

Σχετικά με την εσωτερική οδοποιία, ασφαλτοστρώθηκαν οι δύο χωματόδρομοι εντός του οικισμού, έναντι του δημοτικού σχολείου και του γηπέδου (2017).  Λόγω των βιβλικών πλημμυρών, ήδη, από 15-6-2014, 7-5-2016 και 5-6-2016η εσωτερική οδοποιία παρουσίασε σοβαρές βλάβες, για τις οποίες δεν λήφθηκε μέριμνα, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας προς το Δήμο. Επικαλύφθηκαν μόνο με πίσσα οι λακκούβες στις 4/8/2015. Σήμερα, οι βλάβες έχουν επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα οι δρόμοι να καθίστανται επικίνδυνοι τόσο για τους πεζούς όσο και για τους οδηγούς αυτοκινήτων.

Η αγροτική οδοποιία, στο πλαίσιο της συντήρησής της, βελτιώθηκε ελάχιστες φορές συνολικά, τόσο από ιδιώτη που του ανατέθηκε όσο και από μηχανήματα και υπάλληλο του Δήμου. Είναι γεγονός ότι δεν είναι εφικτό η αγροτική οδοποιία να λάβει τη μορφή που είχε όταν δημιουργήθηκε με μια απλή συντήρηση. Όπως είναι γεγονός ότι, εκτός από τις έντονες βροχοπτώσεις, εμείς οι ίδιοι σε πολλές των περιπτώσεων έχουμε ευθύνη για την καταστροφή της, όταν με τα ποτιστικά μας μέσα πλημμυρίζουμε και καταστρέφουμε τους αγροτικούς δρόμους. Ζητούμενο, επίσης, είναι με τη συμβολή της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου οι δρόμοι και τα κτήματα να επανακτήσουν τα όρια που προβλέπονται από τον αναδασμό.

Σχετικά με την ύδρευση και την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού, αρχικά επισημαίνεται για τη ΔΕΥΑΕΛ ότι ανταποκρίνεται άμεσα στα διαχειριστικά προβλήματα και αποκαθιστά τις βλάβες που την αφορούν. Για την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού της Δολίχης, όμως, δεν είχαν γίνει ουσιαστικές ενέργειες παρά μόνο η τοποθέτηση του υποβρυχίου στην υδρευτική γεώτρηση στη θέση Καλόγηρος (μετά από έγγραφες και προφορικές οχλήσεις), η οποία συνλειτουργεί με την προβληματική γεώτρηση στη θέση Ξηρολάκκι, με σκοπό τη μείωση των νιτρικών, αλλά η μείωση αυτή δεν επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. Καθώς το θέμα έλαβε έκταση δημοσιότητας, έγινε ερώτηση βουλευτή στον υπουργό (5-9-2017) και επενέβη ο εισαγγελέας (11/2017), γίνονται, πλέον, ενέργειες από τη ΔΕΥΑΕΛ (μελέτη ανόρυξης και αξιοποίησης νέας γεώτρησης) για να επιλυθεί οριστικά το θέμα.

Επιπλέον, χωρίς αποτέλεσμα ζητήθηκε η αποκατάσταση της αδικίας για τις άνισες χρεώσεις της κτηνοτροφικής γεώτρησης Δολίχης (θέση Ημερόγια) από την οποία υδρεύονται ποιμνιοστάσια της Δολίχης και του Λιβαδίου με διαφορετικές χρεώσεις των δημοτών Λιβαδίου (0,22 €/ κυβ) από αυτές των δημοτών της Δολίχης (0,45 € και πλέον/ κυβ). Τέλος, χωρίς αποτέλεσμα ζητήθηκε η επισκευή όλων των κτηνοτροφικών ποτίστρων για να σταματήσει η σπατάλη του νερού με ό,τι αυτή συνεπάγεται στο ίδιο το νερό, στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και στη φθορά των υποβρυχίων (αντικαταστάθηκαν 5 υποβρύχια συνολικά).

Η άρδευση στη Δολίχη λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο τα τελευταία χρόνια με επιτυχία. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει επέμβει άμεσα για την αποκατάσταση των βλαβών όποτε της ζητήθηκε, ενώ τοποθέτησε πόρτες και παράθυρα σε όλες τις γεωτρήσεις που ήταν απαραίτητο. Το έτος 2015 προσλήφθηκε υδρονομέας μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες της άρδευσης, το 2016 προσλήφθηκε με πλήρη απασχόληση (με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 627 €) για πέντε (5) μήνες και το έτος 2017 με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Πραγματικά χρόνια αιτήματα αποτελούν η επέκταση του αγωγού άρδευσης της γεώτρησης «Δραγασιάς» από το τερματικό του στην περιοχή του «Κάμπου» μέχρι το ύψος του αγωγού της γεώτρησης «Φουσκίνα» 600 περίπου μέτρα βορειότερα από το τερματικό της γεώτρησης της πρώτης (αίτηση 20 δημοτών) και η επέκταση του αγωγού της γεώτρησης “Φωτίου” από ποιμν. Νικ. Τζίκα μέχρι τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Παν. Μαντζάρα (αίτηση 13 δημοτών).

Για τον τομέα της καθαριότητας, περιποίησης του πρασίνου και φωτισμού, μέχρι στιγμής, το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, καθώς η αρμόδια υπηρεσία ανταποκρίνεται άμεσα στα ζητούμενα θέματα. Το έτος 2016 δόθηκε, επιπλέον, η δυνατότητα στον Πρόεδρο για την αξιοποίηση ορισμένου χρηματικού ποσού (1000 €) για τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες της Κοινότητας. Για το δε φωτισμό ζητήθηκε η φωταγώγηση αρκετών σημείων στη Δολίχη χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τώρα.

 

Στα επισυναπτόμενα αρχεία αναλύονται όλα τα θέματα που συζητήθηκαν, καταγράφοντας οτιδήποτε ζητήθηκε και πρωτοκολλήθηκε από το Δήμο είτε έχει υλοποιηθεί μέχρι τώρα είτε όχι.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΛΙΧΗΣ Πού είμαστε Που και Πως θα Πάμε

Επιμέρους Στοιχεία:

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ;)

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ (ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ)

Α. Λειτουργία Καταστήματος Τοπικής Κοινότητας
Β. Αγροτικό Ιατρείο
Γ. Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
Δ. Υπέρ Συλλόγου – Φορέων
Ε. Προστασία Αρχαιολογικών Πραγμάτων
ΣΤ. Κεντρική Πλατεία – Δημοτικό Σχολείο – Κοινωνική Πολιτική
Ζ. Αντιπλημμυρική Προστασία
Η. Εσωτερική Οδοποιία
Θ. Αγροτική Οδοποιία
Ι. Ύδρευση
ΙΑ. Άρδευση
ΙΒ. Καθαριότητα – Πράσινο – Φωτισμός

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ (ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΜΕ)

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s