Άρδευση

Απολογισμός 9.2014 – 8.2019

Ζητήθηκαν από το Δήμο:

 Υλοποιήθηκαν:

  1. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει επέμβει άμεσα για την αποκατάσταση των βλαβών όποτε της ζητήθηκε. Η άρδευση στη Δολίχη λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο τα τελευταία χρόνια με επιτυχία.
  2. Στις γεωτρήσεις Δραγασιά, Τρόχαλο, Φωτίου και Ψόφος τοποθετήθηκαν πόρτες και παράθυρα για την ασφάλεια και συντήρησή τους.
  3. Στις γεωτρήσεις Δραγασιά, Τρόχαλο, Φωτίου, Λούκια και Σφαγείο εγκαταστάθηκαν συσκευές χρήσης ψηφιακής κάρτας (USB) από τους αρδευτές των κτημάτων, οι οποίες δεν τέθηκαν ακόμη σε λειτουργία.
  4. Το έτος 2015 προσλήφθηκε υδρονομέας μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες της άρδευσης, το 2016 προσλήφθηκε με πλήρη απασχόληση για πέντε (5) μήνες. Το έτος 2017, 2018 και 2019 επαναπροσλήφθηκε υδρονομέας με καθεστώς μερικής απασχόλησης (δεν υπήρξε σχετική εισήγηση από το Τοπικό Συμβούλιο).
  5. Για την επέκταση του αγωγού της γεώτρησης “Φωτίου” από ποιμν. Νικ. Τζίκα μέχρι τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Παν. Μαντζάρα (αίτηση 13 δημοτών) αποκαταστάθηκε η βλάβη στο ύψος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Ν. Τζίκα, με σκοπό η άρδευση να επεκτείνεται μέχρι την εγκατάσταση του υφιστάμενου αγωγού, ο οποίος τελεί υπό έλεγχο για την ποιότητα και την αντοχή του.

Δεν υλοποιήθηκαν:

Κανένα άλλο αίτημα δεν υλοποιήθηκε. Ούτε η επέκταση του αγωγού άρδευσης της γεώτρησης «Δραγασιάς» από το τερματικό του στην περιοχή του «Κάμπου» μέχρι το ύψος του αγωγού της γεώτρησης «Φουσκίνα» 600 περίπου μέτρα βορειότερα από το τερματικό της γεώτρησης της πρώτης (αίτηση 20 δημοτών), η οποία αποτελεί χρόνιο αίτημα δημοτών.

Advertisement