Αγροτική Οδοποιία

Απολογισμός 9.2014 – 8.2019

Ζητήθηκαν από το Δήμο:

Υλοποιήθηκαν:

  1. Μέχρι σήμερα, η αγροτική οδοποιία, στο πλαίσιο της συντήρησής της, βελτιώθηκε μερικές φορές συνολικά, τόσο από ιδιώτη που του ανατέθηκε όσο και από μηχανήματα και προσωπικό του Δήμου. Τον Οκτώβριο 2018 εκτελέστηκαν ικανοποιητικές εργασίες συντήρησης στους δρόμους τους οποίους χρησιμοποιούν καθημερινά οι κτηνοτρόφοι για τη μετάβασή τους στα ποιμνιοστάσια (Πρακτικό 5/ Απόφ. 28/30-8-2018). Τον Μάιο 2019, εκτελέστηκαν εργασίες στη βόρεια πλευρά της περιφέρειας της Κοινότητας ώστε να ολοκληρωθεί η βελτίωση όλων των αγροτικών δρόμων.
  2. Ο αγροτικός δρόμος από την οικία του Γ. Κατσάρα μέχρι το ποιμνιοστάσιο του Γ. Τσακνάκη, καθαρίστηκε και διαμορφώθηκε ώστε να είναι λειτουργικός και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των γεωργοκτηνοτρόφων.
Advertisement