Αντιπλημμυρική Προστασία

Απολογισμός 9.2014 – 8.2019

Οι βιβλικές πλημμύρες, 15-6-2014, 7-5-2016 και 5-6-2016, προκάλεσαν καταστροφές σε ιδιωτικές περιουσίες και σε υποδομές της Κοινότητας.

Μέχρι σήμερα στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιπλημμυρική προστασία της Δολίχης, η οποία επλήγη τρεις φορές από καταστροφικές πλημμύρες, οι οποίες κατέστρεψαν περιουσίες ιδιωτών και δημοτικές υποδομές (εσωτερική οδοποιία), συγκαταλέγονται τα εξής:

  • Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ενός νέου αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων βορειότερα του κεντρικού αγωγού, ο οποίος να συνδέεται με τον κεντρικό αγωγό ώστε να αποφευχθούν τα σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση παρόμοιας καταστροφικής πλημμύρας με εκείνη της 15ης Ιουνίου 2014. Πρακτ. 1/ Απόφ. 6ΙΒ/ 25.9.14, Πρακτ. 2/Απόφ. 2(4-8)/ 25.11.2016. Κόστος μελέτης: 12.115,50 €, αποφάσεις 211/2015 και 284/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.
  • Επέκταση – βελτίωση του κεντρικού αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων στη βορειοανατολική και νοτιοδυτική πλευρά. Στη βορειοανατολική πλευρά τοποθετούνται σχάρες σε μεγαλύτερη επιφάνεια για είσοδο μεγαλύτερου όγκου όμβριων. Στη δε νοτιοδυτική πλευρά προεκτάθηκε και καθαρίστηκε ο αύλακας για να διευκολυνθεί η ροή των υδάτων αφενός και αφετέρου για να αποκατασταθεί ο άνωθεν αγροτικός δρόμος. Πρακτ. 1/ Απόφ. 6ΙΑ/ 25.9.14Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(16)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(5)/25.11.2016. Υλοποίηση με την απόφαση 164/2017 Οικονομικής Επιτροπής.
  • Παράλληλα της ασφαλτόστρωσης του δρόμου δυτικά του δημοτικού σχολείου διανοίχθηκε ο αύλακας μετακίνησης όμβριων υδάτων.
  • Κατασκευή κρασπεδορείθρων στο δρόμο δυτικά του γηπέδου μέχρι το σημείο του νέου ασφαλτοστρωμένου δρόμου για να αποτρέπονται τα όμβρια ύδατα από τις οικίες που πλημμύρισαν (Τσακνάκη Δέσποινας και Τσακνάκη Αικατερίνης). Έργα αξίας 7.191,69 € με την απόφαση 164/2017 Οικονομικής Επιτροπής. Τα κράσπεδα πρέπει να αφαιρεθούν επειδή πρόκειται για κακοτεχνία καθώς τα όμβρια ύδατα λιμνάζουν πριν από την είσοδο του φρεατίου.
  • Κατασκευή σχάρας μεγάλου ανοίγματος στο ύψος των οικιών Τσιόγκα Ζήση και Λιόλιου Αθανασίου για τη είσοδο μεγαλύτερου όγκου νερού στον υπόγειο αγωγό μετακίνησης όμβριων υδάτων. Η εν λόγω σχάρα αποδίδει, ως ένα βαθμό, ικανοποιητικά.
  • Υπό ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ η μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία προϋπολογισμού 531.000 €.

Δεν υλοποιήθηκαν:

Advertisement