Εσωτερική Οδοποιία

Απολογισμός 9.2014 – 8.2019

Ζητήθηκαν από το Δήμο:

Υλοποιήθηκαν:                                                                           

  • Στις 4/8/2015 καλύφθηκαν όλες οι λακκούβες της εσωτερικής οδοποιίας με πίσσα από την υπηρεσία πρασίνου. Βεβαίως, το πρόβλημα δεν λύθηκε καθώς η λύση αυτή ήταν προσωρινή αφενός και αφετέρου η Κοινότητα έχει πληγεί ξανά από καταστροφικές πλημμύρες (7-5-16 και 5-6-2016). Ορισμένες λακκούβες καλύφθηκαν και στις 28-12-2018.
  • Τοποθετήθηκε ένα κάτοπτρο (2016) στον κεντρικό δρόμο Δολίχης – Λιβαδίου.
  • Ασφαλτόστρωση Οδοστρώματος από το Γήπεδο μέχρι την οικία του Χρήστου Βαλιώτη (11-2017) Πρακτ. 1/ Απόφ. 4Β/ 25.9.14, Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(12)/20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Γ11)/25.11.2016.
  • Ασφαλτόστρωση Οδοστρώματος από τη γεφυροπλάστιγγα μέχρι τον ασφαλτόδρομο προς το Μετόχι -δυτικά του Δημοτικού Σχολείου (11-2017)Πρακτ. 1/ Απόφ. 4Β/ 25.9.14, Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(12)/20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Γ11)/25.11.2016.
  • Βελτιώθηκε ο περιφερειακός δρόμος που εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις Δημητρίου Αντωνίου και Θωμά Λιόλιου. Σχετική αίτηση 7113/24.04.2017.
  • Κατασκευάστηκε πεζοδρόμιο από την οικία του Λιόλιου Ηλία, Τσακνάκη Βασιλείου Τσακνάκη Ευθαλίας μέχρι την οικία της Τσακνάκη Θεοδώρας (η κατασκευή του ξεκίνησε στις 30-05-2016). Έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.610,66 €.Απόφαση 44/2016 από το πρακτικό της αριθμ. 8/18-4-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 6ΞΡ5ΩΡΟ-6ΤΓ -Πληρωμή Πεζοδρομίου Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook) ο Δήμαρχος δημοσίευσε ότι «η κατασκευή του πεζοδρομίου ήταν ένα χρόνιο αίτημα των δημοτών το οποίο και ικανοποιήθηκε». Ωστόσο, δεν δόθηκε ποτέ καμία προτεραιότητα από το Τοπικό Συμβούλιο προς το Δήμο για την κατασκευή του εν λόγω πεζοδρομίου (δεν ήταν καν αίτημα) και δεν αποτελεί αντιπλημμυρικό έργο. Εξάλλου, οι οικίες και οι αποθήκες που πλημμύρισαν έχουν καταγραφεί στην έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Δεν υλοποιήθηκαν:

  • Καμία ουσιαστική παρέμβαση για αποκατάσταση των ζημιών από τις καταστροφικές πλημμύρες στις 15-6-2014, 7-5-2016 και 5-6-2016. Υπάρχουν σημεία στο οδόστρωμα εντός οικισμού, τα οποία πλέον είναι δύσβατα, όπως στην περιοχή των Λιολιάδων. Έγγραφα αρ. Πρωτ.: 7654/11.06.2018, 24297/23.11.2017, 22561/2.11.2017, 11083/18-05-2016, 23950-28-9-15, 3365-17-2-2015.
Advertisement