Καθαριότητα – Πράσινο – Φωτισμός

Απολογισμός 9.2014 – 8.2019

Ζητήθηκαν από το Δήμο:

Υλοποιήθηκαν:

  1. Η Υπηρεσία του Δήμου στον τομέα του πρασίνου, μέχρι σήμερα, ανταποκρίθηκε και λειτούργησε σε ικανοποιητικό βαθμό, δεδομένης της τακτικής αποψίλωσης των μεγάλων και ανοικτών χώρων της Κοινότητας.
  2. Στο τομέα της καθαριότητας, επίσης, δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα.
  3. Φωταγωγήθηκαν μόνο το δημοτικό σχολείο και το πάρκο Λιολιάδων, όπου υπήρχε η εγκατάσταση και έγινε η σωστή ρύθμιση.
  4. Ο δημοτικός φωτισμός επεκτάθηκε κατά δύο λαμπτήρες στην είσοδο της Κοινότητας έως την επιχείρηση του Δημ. Αντωνίου.
  5. Χορηγήθηκε για μία περίοδο (2016) πάγια εντολή 1000 ευρώ στον Πρόεδρο της Κοινότητας, ποσό το οποίο διατέθηκε για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Πρακτικό 10/ αποφ. 87/2016.
Advertisement