Ύδρευση

Απολογισμός 9.2014 – 8.2019

Ζητήθηκαν από τη ΔΕΥΑΕΛ:

 • Επίλυση του προβλήματος της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού. Έλεγχος της υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Καλόγηρος», η οποία εξορύχτηκε λόγω της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού της χρησιμοποιούμενης υδρευτικής γεώτρησης στη θέση “Ξηρολάκι”, για την ακριβή ποσότητα παροχής νερού σε κυβικά και για το ενδεχόμενο, σε βαθύτερη τομή, ύπαρξης μεγαλύτερης ποσότητας νερού. Σε περίπτωση μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων να ελεγχθεί η γεώτρηση βορειότερα της γεώτρησης στη θέση “Καλόγηρος” και σε περίπτωση ξανά μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων να εξορυχτεί νέα υδρευτική γεώτρηση.Πρακτ. 1/Απόφ. 6Α/ 25.9.14Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(1)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2 (Α1)/25.11.2016 και το υπ’ αριθμ. 27657/29.11.2016 διαβιβαστικό υποβολής του Πρακτικού Απόφασης Κατοίκων (26.11.2016) σχετικά με την επίλυση του θέματος. Ακόμη με τα  25621/15-10-2015 και 5837/30-3-2017 έγγραφα ζητήθηκε η επίλυση του προβλήματος όπως και με τις αποφάσεις 12(Α1) και 15 στο Πρακτ. 3/ 30.09.17 (αρ. Πρωτ. 20084/02-10-17).
  • Με το υπ’ αριθμ.1238/15-10-2015 έγγραφο προς τη ΔΕΥΑΕΛ ζητήθηκαν εξηγήσεις για τους λόγους που δεν τοποθετήθηκε το υποβρύχιο για ένα θέμα ζωτικής σημασίας όπως είναι το πόσιμο νερό (Το υποβρύχιο αντικαταστάθηκε στις 10-2-2016, χωρίς ικανοποιητικό αποτέλεσμα στη μείωση των νιτρικών).
  • Στη Λαϊκή Συνέλευση Κατοίκων έγινε ξανά ενημέρωση για την ιστορικότητα του προβλήματος Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/Απόφ. 1/31-3-2018.
 • Χλωρίωση πόσιμου νερού. Εγκαταστάθηκε συσκευή χλωρίωσης στην υδρευτική γεώτρηση (28.11.2014), μετά από διαπίστωση ότι στην Τοπ. Κοινότητα Δολίχης (και μόνο) το νερό είχε να χλωριωθεί περισσότερο από τρία (3) έτη, Προφορική Ενημέρωση.
 • Στις κτηνοτροφικές ποτίστρες (οι τρεις οι οποίες τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού) να τοποθετηθούν φλοτέρ για να περιοριστεί η σπατάλη, ενώ να τοποθετηθούν και υδρομετρητές για να γνωρίζουμε το μέγεθος της κατανάλωσης. Σε περίπτωση δε που διαπιστώνεται παραβίαση του φλοτέρ και του υδρομετρητή να επιβάλλονται κυρώσεις. Η ποτίστρα, ωστόσο, στη θέση «Ράχες» πρέπει να επισκευαστεί ώστε να διατηρείται το νερό εντός των λεκανών της. Πρακτ. 1/Απόφ. 6(Γ)/25.9.14Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Α2)/25.11.2016 και το υπ’ αριθμ. 3366/17-2-2015 έγγραφο προς τον Δήμαρχο.
  • Με το υπ’ αριθμ.1236/15-10-2015 έγγραφο προς τη ΔΕΥΑΕΛ ζητήθηκαν εξηγήσεις για τους λόγους που δεν επιλύθηκε το θέμα και για την πρόθεσή επίλυσης του θέματος.
  • Στη Συνέλευση Κατοίκων Δολίχης προτάθηκαν λύσεις του προβλήματος Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/Απόφ. 1/31-3-2018.
 • Αποκατάσταση αδικίας της ΔΕΥΑΕΛ και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Ελασσόνας εις βάρος κτηνοτρόφων της Δολίχης, σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της κτηνοτροφικής γεώτρησης στη θέση “Ημερόγια” της Δολίχης, βάσει της οποίας οι δημότες της Δολίχης χρεώνονται με 0,65 € και πλέον το κυβικό νερού, συμπεριλαμβανομένης της επιοπλέον φορολογίας από τη ΔΕΥΑΕΛ, ενώ οι δημότες Λιβαδίου χρεώνονται μς 0,22 € ανά κυβικό νερού με ελάχιστη κατανάλωση 15,00 € από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.Πρακτ. 2/Αποφ. 4/12-3-2015.
  • Με το υπ’ αριθμ.1237/15-10-2015 έγγραφο προς τη ΔΕΥΑΕΛ ζητήθηκαν εγγράφως εξηγήσεις για την κατάφωρη αδικία και για την πρόθεση της Επιχείρησης για αποκατάσταση αυτής.
  • Το θέμα συζητήθηκε και στη Συνέλευση Κατοίκων Δολίχης. Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 2/31-3-2018.

Υλοποιήθηκαν:

Η ανταπόκριση της Επιχείρησης στις βλάβες και στον καθαρισμό του αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων ήταν άμεση και αποτελεσματική. Σημειώνεται δε, ότι με την ανάληψη των καθηκόντων μας καταγράφηκαν βλάβες στο δίκτυο οι οποίες ήταν διαχρονικές για τις οποίες η Επιχείρηση δεν είχε ενημέρωση και επισκευάστηκαν άμεσα. Εγκαταστάθηκε άμεσα, επίσης, συσκευή χλωρίωσης στην υδρευτική γεώτρηση (28.11.2014), μετά από διαπίστωση ότι στην Τοπ. Κοινότητα Δολίχης το νερό είχε να χλωριωθεί περισσότερο από τρία (3) έτη. Σημειώνεται, ακόμη, ότι το υποβρύχιο στη γεώτρηση Ξηρολάκκι αντικαταστάθηκε 5 φορές από την 15η Αυγ 2014 έως την 10η Μαΐου 2016.

Δεν υλοποιήθηκαν:

Το σημαντικότερο πρόβλημα, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας, αποτελεί η ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού, καθώς από τις αναλύσεις της ΔΕΥΑΕΛ προκύπτει ότι το επίπεδο των νιτρικών είναι δραματικά αυξημένο.

Η σπατάλη του νερού, επίσης, από τις κτηνοτροφικές ποτίστρες, με ό,τι αυτή συνεπάγεται (σπατάλη του νερού, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φθορά στο υποβρύχιο, το οποίο αντικαταστάθηκε 5 φορές) επίσης παραμένει άλυτο πρόβλημα.

Η αποκατάσταση της αδικίας με τις παράτυπες χρεώσεις της ΔΕΥΕΛ και του Δήμου στα ποιμνιοστάσια των δημοτών της Δολίχης και του Λιβαδίου αγνοείται επιδεικτικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι το πρόβλημα της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού, έπειτα από την έκταση δημοσιότητας που έλαβε, την ερώτηση βουλευτή στον υπουργό και την επέμβαση του εισαγγελέα δρομολογήθηκε για να επιλυθεί με την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Υδρογεωλογική μελέτη για ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στον τομέα Ε της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. (δ.δ. Δολίχης)», στον Γαϊτανόπουλο Αλέξανδρο, μελετητή με Α.Μ. 25860 (Α.Φ.Μ. 138730343, Β’ Δ.Ο.Υ. Λάρισας, Χρυσοχόου 41, Λάρισα), έναντι του ποσού των 7.000,00 € (πλέον 24% Φ.Π.Α.). Μέχρι σήμερα το πρόβλημα δεν επιλύθηκε με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Δολίχης να είναι εκτεθειμένοι στις υψηλές τιμές των νιτρικών του πόσιμου νερού.

Το χρονικό του Προβλήματος της Ακαταλληλότητας του Πόσιμου Νερού

 1. Το πρόβλημα του πόσιμου νερού της Δολίχης απασχολεί τις δημοτικές αρχές από πολλά χρόνια πριν, και συγκεκριμένατουλάχιστον από το έτος 1999.
 2. Οι ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση των διάφορων προβλημάτων του πόσιμου νερού από τον Δήμο Λιβαδίου (η Δολίχη συναποτέλεσε, μαζί με το Λιβάδι, τον καποδιστριακό Δήμο Λιβαδίου από το 1999 έως το 2010) είναι οι εξής:
  1. Επειδή είχε διαπιστωθεί ότι το νερό από τις γεωτρήσεις “Δραγασιά” και “Τρόχαλο”, από τις οποίες υδρευόταν ο οικισμός, είχε πρόβλημα αυξημένων τιμών σιδήρου, γύρω στο έτος 2000 (επί δημαρχίας Αθ. Καψάλη) τοποθετήθηκαν ειδικά φίλτρα στο κεντρικό υδραγωγείο για να συγκρατούν τα μέταλλα του νερού.
  2. Γύρω στο 2005 (επί δημαρχίας Ι. Γκούμα) εξορύχτηκε νέα υδρευτική γεώτρηση στη θέση “Ξηρολάκκι”, προκειμένου να λυθεί οριστικά το πρόβλημα με το πόσιμο νερό. Το νερό, όμως, της γεώτρησης “Ξηρολάκκι” έχει αυξημένα νιτρικά, παρόλα αυτά όμως, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί την κύρια πηγή ύδρευσης της Κοινότητας.
 3. Για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα με τα νιτρικά εξορύχτηκε νέα υδρευτική γεώτρηση στη θέση “Καλόγηρος” το έτος 2009 (επί δημαρχίας Γ. Γαλάνη). Η γεώτρηση αυτή, παρόλο που συνλειτουργεί με την προβληματική στη θέση “Ξηρολάκκι”, δεν καταφέρνει να μειώσει επαρκώς το επίπεδο των νιτρικών του πόσιμου νερού.
 4. Με το πρόγραμμα του Καλλικράτη (ν. 3852/2010) η κοινότητα της Δολίχης αποτελεί κοινότητα του Δήμου Ελασσόνας(δημοτική ενότητα Λιβαδίου) και οι ενέργειες που είχαν γίνει αφορούν την εκπόνηση μιας μελέτης στη θέση “Πόρος” στα όρια του Κοκκινοπηλού, ώστε να υδροδοτηθούν οι οικισμοί που έχουν πρόβλημα, μεταξύ των οποίων και η Δολίχη (επί δημαρχίας Γ. Πασχόπουλου, 2011-2014). Έτσι δήλωσε ο κ. Πασχόπουλος όταν θίχτηκε το θέμα του πόσιμου νερού της Δολίχης στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Ελασσόνας (30.11.2016), αναλαμβάνοντας κι αυτός την ευθύνη. Η διοίκηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης, τη διετία 2010-2012, με πρωτοβουλία του Συλλόγου στις 31.8.2011 ανέλαβε την ανάλυση του πόσιμου νερού σε ιδιωτικό εργαστήριο (ΙΡΙΣ Εργαστηριακή-Κτηνιατρική) και τα νιτρικά βρέθηκαν 49 mg/ml. Τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν, προφορικά και δια ζώσης, στη ΔΕΥΑΕΛ, χωρίς να γίνει αποδεκτή η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Αναρτήθηκαν, όμως, σε εμφανή σημεία της Κοινότητας Δολίχης, ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι για την ποιότητα του νερού.
 5. Τέλος, επί δημαρχίας Γ. Πασχόπουλου, στις 15.8.2014αφαιρέθηκε το υποβρύχιο από τη γεώτρηση “Καλόγηρος” για να τοποθετηθεί στη γεώτρηση “Ξηρολάκκι” της οποίας το υποβρύχιο έπαθε βλάβη. Αποτέλεσμα ήταν να μην μειώνονται έστω ελάχιστα τα νιτρικά από τη συνλειτουργία των δύο γεωτρήσεων μέχρι στις 2.16 που τοποθετήθηκε νέο υποβρύχιο στη γεώτρηση “Καλόγηρος”.
 6. Σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν κατά τη θητεία του τρέχοντος τοπικού συμβουλίου (από 9/2014 έως 8/2019)έγιναν τα εξής:
 7. Γνωρίζοντας το πρόβλημα από το παρελθόν και ότι δεν έγιναν οι δέουσες ενέργειες για την επίλυσή του, συζητώντας με το διευθυντή της ΔΕΥΕΛ και ζητώντας του αντίγραφα των αναλύσεων, ήδη με την ανάληψη των καθηκόντων μας, από την πρώτη συνεδρίαση 9.2014, το θέμα του νερού τέθηκε επί τάπητος εκ νέου, προτείνοντας λύσεις προς το Δήμο, οι οποίες σχετίζονταν με τον έλεγχο της γεώτρησης “Καλόγηρος”, προκειμένου να ελεγχθεί ως προς την ποσότητα παροχής νερού, ως προς το ενδεχόμενο βαθύτερης τομής της γεώτρησης και για την τοποθέτηση του υποβρυχίου ώστε να επαναλειτουργήσει η γεώτρηση. Ζητήσαμε ακόμη να ελεγχθεί η υφιστάμενη εφεδρική γεώτρηση βορειότερα του “Καλόγηρου” και ζητήσαμε επίσημες απαντήσεις (Πρακτ. 1/ Αποφ. 6(Α)/25.9.14, αρ. Πρωτ. 30211/26-9- 14).
 8. Κατά τους πρώτους μήνες της θητείας μας, επισκέφθηκε τη Δολίχη ο πρόεδρος της ΔΕΥΕΛ Φ. Καραγκόγκος με τον διευθυντή Λ. Πάππα και μαζί με τα μέλη του τοπικού συμβουλίου μεταβήκαμε στην εφεδρική γεώτρηση βορειότερα της γεώτρησης “Καλόγηρος” και διαπιστώσαμε, καταρχήν, την ύπαρξή της. Ο πρόεδρος της ΔΕΥΕΛ είχε δεσμευτεί ότι θα προβεί σε εξέταση της εν λόγω γεώτρησης για την ποσότητα και την ποιότητα του νερού. Στις 10.2014 επισημάνθηκε το πρόβλημα εκ νέου αποτελώντας την πρώτη πρόταση για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του δήμου Ελασσόνας (Πρακτ. 2/Αποφ.12(1)/20.10.14, αρ. Πρωτ. 32700/22-10-14).
 9. Στις 10.2015 με έγγραφο επισημάνθηκε προς το Δήμο και τη ΔΕΥΕΛ (πρωτ. 25621 και 1238/15-10-15 αντίστοιχα) η αναγκαιότητα τοποθέτησης υποβρυχίου στη γεώτρηση “Καλόγηρος” για να μειωθούν τα νιτρικά. Το υποβρύχιο τοποθετήθηκε τελικά στη γεώτρηση “Καλόγηρος” την 10-2-2016, το νερό της οποίας αναμιγνύεται με το νερό της προβληματικής στη θέση “Ξηρολάκκι” και η μείωση των νιτρικών δεν είναι ικανοποιητική.
 10. Στις 11.2016 επισημάνθηκε ξανά ως πρώτο θέμα στις προτάσεις κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος (Πρακτ. 2/Απόφ.2(Α1)/25.11.2016 αρ. Πρωτ. 27655/29-11-16).
 11. Στις 11.2016 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση δημοτών με πρωτοβουλία του προέδρου και δημοτών της Κοινότητας, η οποία απέκτησε μορφή συνέλευσης κατοίκων. Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε ο Κ. Γκόγκος με τον επιστημονικό του συνεργάτη Δημ. Σαραμάντο. Παρευρέθηκε και ο βουλευτής Λάρισας Γ. Κατσιαντώνης. Επισημάνθηκε για άλλη μια φορά η ακαταλληλότητα του νερού και συστήθηκε στους κατοίκους, με βάση τα αποτελέσματα από τις υπάρχουσες έως εκείνη τη χρονική στιγμή μετρήσεις – αναλύσεις, να μην το πίνουν και να μην το χρησιμοποιούν μέχρι να βρεθεί λύση. Το πρακτικό που υπογράφτηκε από δεκάδες δημότες και υποβλήθηκε στο Δήμο(αρ. πρωτ. 27657/29-11-2016), περιλάμβανε προτάσεις όπως τοποθέτηση φίλτρων απονιτροποίησης στην κεντρική δεξαμενή, έλεγχος όλων των αρδευτικών γεωτρήσεων για την ποιότητα νερού, έλεγχος της γεώτρησης “Καλόγηρος” για βαθύτερη τομή, έλεγχος της υφιστάμενης γεώτρησης βορειότερα της γεώτρησης “Καλόγηρος” για την ποσότητα και ποιότητα του νερού, περιορισμός του νερού εντός του οικισμού και το δίκτυο εκτός του οικισμού να συνδεθεί με την κτηνοτροφική γεώτρηση. Ζητήθηκαν σαφείς απαντήσεις για τις ενέργειες που προτίθεται να κάνει ο δήμος με τη ΔΕΥΑΕΛ σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 1. Η απάντηση ήταν άμεση (29.11.2016) από το γραφείο τύπου του Δήμου Ελασσόνας, με δελτίο τύπου, στο οποίο αναφερόταν ότι οι υπηρεσίες παρακολουθούν στενά το πρόβλημα και ότι τοποθετήθηκε το υποβρύχιο στη γεώτρηση “Καλόγηρος”, ενώ αναφέρεται, αβάσιμα και ανυπόστατα, και σε εποχικότητα του προβλήματος. Αναφέρει, ακόμη, ο Δήμος στο δελτίο του αβάσιμα και ανυπόστατα, ότι έχει βάλει σε προτεραιότητα την εν λόγω γεώτρηση στο δίκτυο και, εφόσον υπάρχει υπερκατανάλωση, γίνεται χρήση της εφεδρικής (δηλαδή στο “Ξηρολάκκι”), στην οποία έχει παρατηρηθεί περιεκτικότητα νιτρικών άνω του ορίου. Αναφέρει ακόμη, ομοίως αβάσιμα και ανυπόστατα, ότι ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της Κοινότητας να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες γεωτρήσεων να επιτρέψουν την παροχή δείγματος από τις γεωτρήσεις τους και εφ’ όσον βρεθεί κατάλληλη γεώτρηση να παραχωρηθεί στη ΔΕΥΑΕΛ, έτσι ώστε να μετριασθεί το πρόβλημα. Επιτέθηκε στο πρόσωπο του Προέδρου χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις σχετικά με την επίλυση του προβλήματος ως επικοινωνιακές για τη δημιουργία φθηνών εντυπώσεων και για εξυπηρέτηση άλλων σκοπών. Άμεση ήταν και η απάντηση του Προέδρου (29.11.2016), με δελτίο τύπου στον τοπικό τύπο ότι απαιτούνται σαφείς απαντήσεις για τις ενέργειες που προτίθεται ο Δήμος με τη ΔΕΥΑΕΛ να προβούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η Δημοτική αρχή, αντί να αναλώνεται στη σύνταξη ανυπόστατων και αβάσιμων δελτίων τύπου, να σκύψει πάνω από το πρόβλημα, να ενημερώσει επίσημα ως αρμόδια Αρχή τους κατοίκους της Δολίχης για την ακαταλληλότητα του νερού και να βρει ουσιαστική λύση.
 2. Στις 11.2016 ο Πρόεδρος της Κοινότητας παρουσιάστηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθεί το πρόβλημα και να πάρει απαντήσεις σχετικά με τα ανυπόστατα δημοσιεύματα του δήμου. Το θέμα εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Β. Βαρνάς, ζητώντας από το Δημοτικό Συμβούλιο να παρέμβει και να αναλάβει πρωτοβουλία, με στόχο την άμεση λύση του προβλήματος. Ο Δήμαρχος αρνήθηκε τη βαρύτητα του προβλήματος, απαντώντας μάλιστα στον Πρόεδρο της Κοινότητας ότι, σύμφωνα με εκείνον, το νερό είναι κατάλληλο. Ο Γ. Πασχόπουλος, ωστόσο, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανέφερε χαρακτηριστικά πως“έχουμε κι εμείς ευθύνη”, παραδεχόμενος την ευθύνη της πρώην δημοτικής αρχής που εκπροσωπούσε. Ανέφερε επίσης ότιεπί δημαρχίας του εκπονήθηκε μια μελέτη στη θέση “Πόρος” Κοκκινοπηλού με σκοπό την ύδρευση των οικισμών που έχουν πρόβλημα, μεταξύ των οποίων και η Δολίχη, ενώ η σημερινή δημοτική αρχή δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη της μελέτης. Οι παρατάξεις του Δ. Γκουνού και Δ. Αβρανά δήλωσαν υπέρ της άμεσης λύσης του προβλήματος.
 1. Στις 18.1.2017 ζητήθηκε και εν τέλει λήφθηκε στις 2.2017 (αρ. πρωτ. 146) από τη ΔΕΥΑΕΛ επίσημη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων από τις αναλύσεις του πόσιμου νερού της Δολίχης για την περίοδο 2014-2016 που διενήργησε η ΔΕΥΑ Λάρισας, προκειμένου να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του προβλήματος και να γνωστοποιηθεί εκ νέου στους κατοίκους της κοινότητας αλλά και στις αρμόδιες Αρχές. Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις, η τιμή των νιτρικών ανέρχεται τον μήνα6/2016 σε 51 mg/l και τον μήνα 7/2016 σε 56 mg/l. Τον μήνα 7/2015 σε δείγμα από τη γεώτρηση η τιμή των νιτρικών ανερχόταν σε 84 mg/l, τον μήνα 6/2015 σε 71 mg/l και τον μήνα 7/2015 σε 66 mg/l. Σε άλλο δείγμα από τη γεώτρησητον μήνα 9/2014 η τιμή ανερχόταν σε 53 mg/l.
 2. Στις 3.2017 ο Πρόεδρος της Κοινότητας απέστειλεέγγραφο προς τη ΔΕΥΑΕΛ (αρ. πρωτ. 482) με κοινοποίηση στο Δήμαρχο Ελασσόνας (αρ. πρωτ. 5837),τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Λάρισας (email), με τεκμηρίωση των αρνητικών συνεπειών της εν λόγω ποιότητας του νερού στην ανθρώπινη υγεία, επισυνάπτοντας τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έλαβε από τη ΔΕΥΑΕΛ.
 3. Στις 5.2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση επιτροπής (αποτελούμενη από πρόεδρο κοινότητας, ιερέα, πρόεδρο αθλητικού ομίλου, συλλόγου γυναικών, εκπρόσωπο πολιτιστικού συλλόγου και Πάρη Λιόλιο) με τονΠεριφερειάρχη Θεσσαλίας, ο οποίος δήλωσε γνώστης του προβλήματος και πρόθυμος για κάθε βοήθεια εφόσον του ζητηθεί από το Δήμο Ελασσόνας, καθώς μέχρι τότε δεν του ζητήθηκε.
 1. Την 9.2017 προβλήθηκε το ζήτημα του προβλήματος ως θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας “Ελευθερία”, ενώ από τον Πρόεδρο της Κοινότητας δόθηκε και συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Λάρισας.
 2. Στις 9.2017 έγινε ερώτηση από τον βουλευτή Λάρισας Γεώργιο Κατσιαντώνη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη για το νερό της Δολίχης.
 3. Τον ίδιο μήνα (9ο του 2017) ο Πρόεδρος της Κοινότητας ενημερώθηκε προφορικά από το νέο πρόεδρο της ΔΕΥΑΕΛ Αν. Σερετίδη ότι, μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ζητήθηκαν στοιχεία για το πρόβλημα του νερού της Δολίχης. Ακόμη, ενημέρωσε ότι έγινε ανάθεση σε εργολάβο, ώστε να γίνει νέα ανόρυξη γεώτρησης στη θέση “Χατζηγώγου”, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για κατάλληλο και επαρκές νερό στην περιοχή. Εφόσον πετύχει η ενέργεια θα ζητηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας να συνδράμει οικονομικά για την κατασκευή αγωγού και για ό,τι άλλο χρειαστεί.
 4. Την 09.2017, στη συνεδρίαση τοπικού συμβουλίου Δολίχης, το πρόβλημα του πόσιμου νερού αποτέλεσε ξανά την πρώτη πρόταση για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ελασσόνας (Πρακτ. 3/ Αποφ.12(Α1)1/01.10.17 (αρ. Πρωτ. 20084/02-10-17). Στο ίδιο πρακτικό (απόφ. 15) το τοπικό συμβούλιο της Δολίχης επανήλθε με αίτημα προς το Δήμο και τη ΔΕΥΑΕΛ για να επικαιροποιήσει το αίτημα της επίλυσης του προβλήματος και να προτείνει πιθανές καλύτερες λύσεις. Στη συνεδρίαση αυτή προτάθηκε ως η καλύτερη και πιο άμεση λύση η μεταφορά νερού από την υπερχείλιση της υδρευτικής γεώτρησης της κοινότητας Λιβαδίου στην υδρευτική γεώτρηση της Δολίχης στη θέση “Καλόγηρος” για την οποία απαιτείται κατασκευή 10 περίπου χιλιομέτρων αγωγού. Η πρόταση διατυπώθηκε από τον τοπικό σύμβουλο Τσακνάκη Παναγιώτη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας την προηγούμενη περίοδο, καθώς και την περίοδο που εξορύχθηκε η γεώτρηση “Καλόγηρος”. Ως δεύτερη καλύτερη λύση προτάθηκε η αξιοποίηση της υφιστάμενης γεώτρησης δύο χιλιόμετρα ανατολικά από το φράγμα στη θέση “Μαρούλι”, βορειότερα της γεώτρησης “Καλόγηρος” για την οποία έχει γνώση η ΔΕΥΑΕΛ, καθώς την είχε επισκεφθεί ο πρώην πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης με τον διευθυντή και τα μέλη του τοπικού συμβουλίου. Ως τρίτη καλύτερη λύση προτάθηκε η ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης, αντί για τη θέση “Χατζηγώγου” στη θέση “Ψόφος” η οποία είναι πιθανόν να μην έχει νιτρικά επειδή δεν υπάρχουν τριγύρω αγροτεμάχια που λιπαίνονται. Οι λύσεις αυτές θεωρήθηκαν ως καλύτερες επειδή βρίσκονται κοντά χιλιομετρικά στην υδρευτική γεώτρηση “Καλόγηρος” και στο νέο υδραγωγείο, απαιτούνται λιγότερα μέτρα αγωγού και μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα.
 5. Στις 10.2017, ο Πρόεδρος της Κοινότητας προσκάλεσε τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης σε τακτική συνεδρίαση ώστε να ενημερώσει στο σώμα την κλήση του ως μάρτυρας και ως Πρόεδρος της Κοινότητας στο Πταισματοδικείο Λάρισας, σχετικά με το θέμα του πόσιμου νερού της Δολίχης. Σκόπευε να εισηγηθεί την ανακεφαλαίωση του χρονικού του προβλήματος, των ενεργειών και των προτάσεων του Τοπικού Συμβουλίου και, στη συνέχεια, να ζητήσει εξουσιοδότηση από τα μέλη να καταθέσει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και τα οποία ούτως ή άλλως τελούν σε γνώση τους. Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, όμως, δεν εμφανίστηκαν και η συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε. Υπογράφτηκε σχετικό πρακτικό παρουσία μαρτύρων.
 6. Στις 11.2017 δημοσιεύθηκε η απάντηση από τον Αναπλ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία αναφέρει ότι ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας και ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των δήμων και των αντίστοιχων ΔΕΥΑ, προγραμματίζονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για αποκατάσταση της υδροδότησης με ποιοτικό πόσιμο νερό, σύμφωνα με τα συνημμένα έγγραφα τα οποία συνοδεύουν την απάντηση. Από τα συνημμένα έγγραφα προκύπτουν τα εξής:
  1. Στις 19.09.2017 η ΔΕΥΑΕΛ απάντησε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (αρ. πρωτ. 1663) ότι το πρόβλημα της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού έχει καταγραφεί τουλάχιστον από το έτος 2000 και γι’ αυτό τέθηκε σε λειτουργία η γεώτρηση «Ξηρολάκκι» το έτος 2005, αλλά μετρήθηκαν αυξημένα νιτρικά στη γεώτρηση. Το 2009 ανορύχθηκε νέα γεώτρηση στη θέση «Καλόγηρος» με ποιοτικό νερό, το οποίο δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών. Από την ανάμιξη του νερού των δύο γεωτρήσεων τα νιτρικά είναι κοντά στο νομοθετημένο όριο. Η ΔΕΥΑΕΛ έχει προβεί σε δειγματοληψία άλλων γεωτρήσεων για να λυθεί το πρόβλημα και τελικά κατέφυγε στη δρομολόγηση επειγουσών διαδικασιών για σύνταξη υδρολογικής μελέτης για ανόρυξη νέας γεώτρησης στην περιοχή Σαρανταπόρου. Μέχρι την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων διαδικασιών η ΔΕΥΑΕΛ θα προσπαθήσει σε συνεργασία με την Τοπική Αρχή να περιορίσει δραστικά την κατανάλωση του νερού στο υδρευτικό δίκτυο και εάν δεν επιτευχθεί μείωση των νιτρικών να διακοπεί η υδροδότηση (πόση) και να κατασκευαστούν κοινόχρηστες βρύσες μέσα στο χωριό οι οποίες θα τροφοδοτούνται από τη γεώτρηση με το κατάλληλο νερό.
  2. Στις 22.09.2017 η Υπηρεσία της Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, απάντησε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (αρ. πρωτ. 5858) ότι είχε λάβει το έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Δολίχης στις 7-4-2017 το οποίο της είχε κοινοποιηθεί. Κατόπιν του εγγράφου του Προέδρου της Δολίχης η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής ζήτησε εγγράφως από τη ΔΕΥΑΕΛ να διερευνήσει τις καταγγελίες και να εξασφαλιστεί η παροχή ποιοτικού νερού, ενώ η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής είχε προβεί ήδη στη λήψη δείγματος, το αποτέλεσμα του οποίου κατέδειξε την υπέρβαση του ορίου των νιτρικών.
  3. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας στις 25.9.2017 (πρωτ. 12124/150022) απάντησε, με τη σειρά της, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όλα όσα της γνωστοποιήθηκαν από τη ΔΕΥΑΕΛ.

Οι ενέργειες που αναφέρει η απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς το Υπουργείο δεν έγιναν. Δεν έγινε, δηλαδή, ενέργειες για να περιοριστεί η κατανάλωση, ούτε κατασκευάστηκαν κοινόχρηστες βρύσες. Παρά μόνο ανατέθηκε η ανόρυξη νέας γεώτρησης στα όρια του Σαρανταπόρου και η διαδικασία βρίσκεται ακόμη υπό γραφειοκρατική αγκύλωση. Οι κάτοικοι της Δολίχης εξακολουθούν να πίνουν το ακατάλληλο νερό, το οποίο περιέχει νιτρικά πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Advertisement