Λειτουργία Καταστήματος Τοπικής Κοινότητας

 

Α. Λειτουργία Καταστήματος Τοπικής Κοινότητας

Στοιχείο Απολογισμού 9/2014-2/2017

Για τη λειτουργία του Τοπικού Καταστήματος της Κοινότητας, με αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου, ζητήθηκαν από το Δήμο τα κάτωθι:

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:

  1. Χορήγηση στρογγυλής σφραγίδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στον Πρόεδρο για τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και ακριβούς αντιγράφου. Το υπ’ αριθμ.923/16-1-2015 έγγραφο του Δήμου Ελασσόνας.
  2. Επανασυνδέθηκε το τηλέφωνο (24930-92064) και το φαξ, ενώ διατέθηκε και νέα συσκευή τηλεομοιοτυπίας σε αντικατάσταση της παλαιάς λόγω βλάβης (το από2-1-2015 και το υπ’ αριθμ. 23951/28-9-2015 έγγραφα προς τον Δήμαρχο).
  3. Προγραμματίσθηκε η τακτική εβδομαδιαία καθαριότητα του καταστήματος από την καθαρίστρια του δημοτικού σχολείου, με απόφαση του Δημάρχου (αρ. αποφ. 2007/7-10-2014).
  4. Προμηθευτήκαμε νέες κόρνες για μεγαφωνικά συστήματα, αλλά δυστυχώς με μειωμένη απόδοση.
  5. Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα ενημέρωσης και επικοινωνίαςgr με ευθύνη και δαπάνη του Προέδρου.
  6. Χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής και εκτυπωτής – πολυμηχάνημα για τις λειτουργικές ανάγκες της Κοινότητας, με δαπάνη του Προέδρου.

Σημειώνεται ότι κατά την παραλαβή της Προεδρίας της Τοπικής Κοινότητας οι εγκαταστάσεις του κοινοτικού καταστήματος ήταν σε άθλια κατάσταση από πλευράς καθαριότητας και τάξης, παρόλο που ολόκληρο το κτίριο προηγουμένως είχε βαφτεί εσωτερικά και εξωτερικά. Καθαρίστηκαν και διακοσμήθηκαν όλες οι αίθουσες ώστε τα γραφεία να είναι λειτουργικά και φιλόξενα.

Έγινε καταγραφή όλων των υλικών της κοινότητας και του υλικού που φιλοξενείται σ’ αυτήν. Το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το οποίο συντάχθηκε, κοινοποιήθηκε στο Δήμο, μαζί με το Πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης Τ.Σ. και την κατάσταση Εθελοντών Πυρόσβεσης και φυσικών καταστροφών (αρ. Πρωτ.30211/26-9-2014). Εκ των υστέρων ζητήθηκε με το υπ’ αριθμ. 6126/24-3-2015 έγγραφο της Αντιδημαρχίας Πολιτικής Προστασίας η συγκρότηση εθελοντικής ομάδας Πυρασφάλειας.

Αντικαταστάθηκαν όλες οι κλειδαριές των κτιρίων (τοπικό κατάστημα, αποθήκες, πολιτιστικό κέντρο, δημοτικό σχολείο).

ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:

  1. Τοποθέτηση κλιματιστικού σώματος στο γραφείο Τοπ. Κοινότητας.
  2. Ανακαίνιση τουαλετών wc στο δημοτικό κατάστημα της τοπικής κοινότητας.
  3. Προγραμματισμός σε τακτική εβδομαδιαία βάση για τη λειτουργία του Γραφείου με αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.
  4. Δεν παραχωρήθηκε η δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικών από τον Πρόεδρο για την εξυπηρέτηση των δημοτών.
Advertisements